Πέμπτη, 3 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΛΥΤΡΑ

Γράφει τό πρωϊνόν ὄργανον τῆς Μόσχας, εἰρωνευόμενον ὅσα εἶπεν ἡ κ. Κέννεδυ διά τήν γενναιότητα τῶν ἀπελευθερωθέντων καί ἐπανελθόντων ἐκ Κούβας αἰχμαλώτων τοῦ Κάστρο: «Καί νά σκεφθῇ κανείς ὅτι ἡ “γενναιότης” τῶν μισθοφόρων ὀπαδῶν τοῦ Μπατίστα στοίχισε στίς Ἡν. Πολιτεῖες 50.000 δολλάρια κατ’ ἄτομον διά πολεμικές ἐπανορθώσεις πρός τήν δημοκρατία τῆς Κούβας!…». Καί ἔπειτα, ὑπάρχουν οἱ ἰσχυριζόμενοι, ὅτι οἱ ἐρυθροί δέν ξεύρουν νά ὡραιοποιοῦν τά πράγματα! Ἀλλά ποῖος ξένος θά ἠμποροῦσεν, ὑπό τάς λέξεις «πολεμικαί ἐπανορθώσεις», νά ἀνακαλύψῃ τά… λύτρα πού ἐπληρώθησαν εἰς τόν λήσταρχον Φιδέλ Κάστρο διά νά ἀπελευθερώσῃ τούς ἀντιπάλους, πού ἐκράτει ὡς ὁμήρους;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΗΣΤΩΝ

Οὐδεμίαν πρόοδον ἐσημείωσαν αἱ ἔρευναι τῆς Ἀστυνομίας διά τήν ἀνακάλυψιν τῶν δραστῶν τῆς ληστείας τῆς χρηματαποστολῆς τῆς Δ.Ε.Η., τήν 6.30΄ πρωινήν τῆς παραμονῆς τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἰς τήν ὁδόν Σατωβριάνδου. Οὕτω καί σήμερον, διά τετάρτην ἡμέραν, οἱ «γκάγκστερς» παραμένουν ἀσύλληπτοι. Ἐν τῷ μεταξύ, διεψεύσθη ὑπό τῆς Γενικῆς Ἀσφαλείας, ὡς τελείως ἀνακριβής, ἡ ἀναγραφεῖσα πληροφορία καθ’ ἥν συνελήφθη σεσημασμένος κακοποιός μέ πλουσίαν γκαγκστερικήν δρᾶσιν εἰς Σικάγον τῆς Ἀμερικῆς, ὡς δράστης τῆς ληστείας.

Απόψεις

Εὐχαριστοῦμε, κύριε Νῖκο Πορτοκάλογλου

Δημήτρης Καπράνος
Τόν Νῖκο Πορτοκάλογλου τόν ξεχώρισα ἀπό τότε πού ἄκουσα τούς «Φατμέ».

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.

Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Μανώλης Κοττάκης
Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

Ἑλλάς καί Κύπρος στήν ὁριογραμμή τῶν συγκρούσεων

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ὧρες θά δείξουν κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων χωρῶν, στήν πολεμική ἐμπλοκή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Ἀρμαγεδδῶνος.