Πέμπτη, 29 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

«Ὁ Ρῶσσος καθηγητής Γκεόρκι Ποκρόφσκυ γράφει εἰς τό “Ἀγκανιόκ”, ὅτι οἱ νέοι παγκόσμιοι πύραυλοι τῆς Σοβ. Ἑνώσεως εἶναι μεγίστης ἀκριβείας». Ἄλλη εἴδησις, ὅμως, λέγει: «Ἡ κομμουνιστική ἐφημερίς “Κομσομόλσκαγια Πράβδα” δημοσιεύει αὐστηράν κριτικήν διά τάς ἀτελείας τῆς κατασκευῆς τῶν ἐνδυμάτων εἰς τήν Ρωσσίαν. “Τά γυναικεία φορέματα, ἔχουν στραβά πέττα, οἱ τσέπες δέν ταιριάζουν καί οἱ ραφές εἶναι ἀνώμαλες. Ἀλλά καί τά ἀνδρικά πανταλόνια εἶναι ἐλαττωματικά, διότι συχνά τό ἕνα σκέλος των εἶναι μακρύτερο ἀπό τό ἄλλο”». Καλοί εἶναι, λοιπόν, οἱ πύραυλοι μεγάλης ἀκριβείας, ἀλλά δέν θά ἔβλαπτε καί ὀλίγη ἀκρίβεια εἰς τά… ἀνδρικά πανταλόνια! Διότι τί ἰδέαν θά σχηματίσουν οἱ κάτοικοι τῶν ἄλλων πλανητῶν εἰς αὐτά τά χάλια;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ἡ εὑρισκομένη, ἐνταῦθα, ἐκτελεστική ἐπιτροπή προσφύγων τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπεσκέφθη τούς συνοικισμούς Ἁγίου Ἰωάννου Καρέα, Ἁγίου Σώστη καί ἄλλους καί ἐξήτασε τό ἐφαρμοζόμενον ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας πρόγραμμα στεγάσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων ἐκ τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν. Ἡ ἐπιτροπή ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Θεσσαλονίκην.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ