ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

«Ὁ Ρῶσσος καθηγητής Γκεόρκι Ποκρόφσκυ γράφει εἰς τό “Ἀγκανιόκ”, ὅτι οἱ νέοι παγκόσμιοι πύραυλοι τῆς Σοβ. Ἑνώσεως εἶναι μεγίστης ἀκριβείας». Ἄλλη εἴδησις, ὅμως, λέγει: «Ἡ κομμουνιστική ἐφημερίς “Κομσομόλσκαγια Πράβδα” δημοσιεύει αὐστηράν κριτικήν διά τάς ἀτελείας τῆς κατασκευῆς τῶν ἐνδυμάτων εἰς τήν Ρωσσίαν. “Τά γυναικεία φορέματα, ἔχουν στραβά πέττα, οἱ τσέπες δέν ταιριάζουν καί οἱ ραφές εἶναι ἀνώμαλες. Ἀλλά καί τά ἀνδρικά πανταλόνια εἶναι ἐλαττωματικά, διότι συχνά τό ἕνα σκέλος των εἶναι μακρύτερο ἀπό τό ἄλλο”». Καλοί εἶναι, λοιπόν, οἱ πύραυλοι μεγάλης ἀκριβείας, ἀλλά δέν θά ἔβλαπτε καί ὀλίγη ἀκρίβεια εἰς τά… ἀνδρικά πανταλόνια! Διότι τί ἰδέαν θά σχηματίσουν οἱ κάτοικοι τῶν ἄλλων πλανητῶν εἰς αὐτά τά χάλια;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ἡ εὑρισκομένη, ἐνταῦθα, ἐκτελεστική ἐπιτροπή προσφύγων τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπεσκέφθη τούς συνοικισμούς Ἁγίου Ἰωάννου Καρέα, Ἁγίου Σώστη καί ἄλλους καί ἐξήτασε τό ἐφαρμοζόμενον ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας πρόγραμμα στεγάσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων ἐκ τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν. Ἡ ἐπιτροπή ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Θεσσαλονίκην.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ