Πέμπτη, 29 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

«Ὁ Ρῶσσος καθηγητής Γκεόρκι Ποκρόφσκυ γράφει εἰς τό “Ἀγκανιόκ”, ὅτι οἱ νέοι παγκόσμιοι πύραυλοι τῆς Σοβ. Ἑνώσεως εἶναι μεγίστης ἀκριβείας». Ἄλλη εἴδησις, ὅμως, λέγει: «Ἡ κομμουνιστική ἐφημερίς “Κομσομόλσκαγια Πράβδα” δημοσιεύει αὐστηράν κριτικήν διά τάς ἀτελείας τῆς κατασκευῆς τῶν ἐνδυμάτων εἰς τήν Ρωσσίαν. “Τά γυναικεία φορέματα, ἔχουν στραβά πέττα, οἱ τσέπες δέν ταιριάζουν καί οἱ ραφές εἶναι ἀνώμαλες. Ἀλλά καί τά ἀνδρικά πανταλόνια εἶναι ἐλαττωματικά, διότι συχνά τό ἕνα σκέλος των εἶναι μακρύτερο ἀπό τό ἄλλο”». Καλοί εἶναι, λοιπόν, οἱ πύραυλοι μεγάλης ἀκριβείας, ἀλλά δέν θά ἔβλαπτε καί ὀλίγη ἀκρίβεια εἰς τά… ἀνδρικά πανταλόνια! Διότι τί ἰδέαν θά σχηματίσουν οἱ κάτοικοι τῶν ἄλλων πλανητῶν εἰς αὐτά τά χάλια;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ἡ εὑρισκομένη, ἐνταῦθα, ἐκτελεστική ἐπιτροπή προσφύγων τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπεσκέφθη τούς συνοικισμούς Ἁγίου Ἰωάννου Καρέα, Ἁγίου Σώστη καί ἄλλους καί ἐξήτασε τό ἐφαρμοζόμενον ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας πρόγραμμα στεγάσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων ἐκ τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν. Ἡ ἐπιτροπή ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Θεσσαλονίκην.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!