Πέμπτη, 29 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ»

«Ὁ Ρῶσσος καθηγητής Γκεόρκι Ποκρόφσκυ γράφει εἰς τό “Ἀγκανιόκ”, ὅτι οἱ νέοι παγκόσμιοι πύραυλοι τῆς Σοβ. Ἑνώσεως εἶναι μεγίστης ἀκριβείας». Ἄλλη εἴδησις, ὅμως, λέγει: «Ἡ κομμουνιστική ἐφημερίς “Κομσομόλσκαγια Πράβδα” δημοσιεύει αὐστηράν κριτικήν διά τάς ἀτελείας τῆς κατασκευῆς τῶν ἐνδυμάτων εἰς τήν Ρωσσίαν. “Τά γυναικεία φορέματα, ἔχουν στραβά πέττα, οἱ τσέπες δέν ταιριάζουν καί οἱ ραφές εἶναι ἀνώμαλες. Ἀλλά καί τά ἀνδρικά πανταλόνια εἶναι ἐλαττωματικά, διότι συχνά τό ἕνα σκέλος των εἶναι μακρύτερο ἀπό τό ἄλλο”». Καλοί εἶναι, λοιπόν, οἱ πύραυλοι μεγάλης ἀκριβείας, ἀλλά δέν θά ἔβλαπτε καί ὀλίγη ἀκρίβεια εἰς τά… ἀνδρικά πανταλόνια! Διότι τί ἰδέαν θά σχηματίσουν οἱ κάτοικοι τῶν ἄλλων πλανητῶν εἰς αὐτά τά χάλια;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ἡ εὑρισκομένη, ἐνταῦθα, ἐκτελεστική ἐπιτροπή προσφύγων τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπεσκέφθη τούς συνοικισμούς Ἁγίου Ἰωάννου Καρέα, Ἁγίου Σώστη καί ἄλλους καί ἐξήτασε τό ἐφαρμοζόμενον ὑπό τοῦ ὑπουργείου Προνοίας πρόγραμμα στεγάσεως καί ἀποκαταστάσεως τῶν προσφύγων ἐκ τῶν κομμουνιστικῶν χωρῶν. Ἡ ἐπιτροπή ἀνεχώρησε, σήμερον, εἰς Θεσσαλονίκην.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ