ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ἐκ Κων/πόλεως τηλεγραφοῦν: «Αἱ τουρκικαί ἀρχαί ἐπέβαλον καί νέους περιορισμούς εἰς τήν ἄσκησιν ἐπαγγέλματος ὑπό τῶν ἐκεῖ ἐγκατεστημένων Ἑλλήνων ὑπηκόων. Ὡς γνωστόν, εἰς τούς Ἕλληνας ὑπηκόους αἱ τουρκικαί ἀρχαί ἀπαγορεύουν τήν ἄσκησιν σειρᾶς ὅλης ἐπαγγελμάτων, εἰς τάς ἀπαγορεύσεις δέ αὐτάς προσετέθησαν ἤδη καί ἄλλαι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ράπτου». Ἀλλά κατά τί θά ἐβλάπτοντο οἱ Τοῦρκοι, ἐάν οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι ἐξηκολούθουν νά ἀσκοῦν τό ἐπάγγελμα τοῦ ράπτου;… Ἐκτός πλέον ἄν τούς ἀνησυχοῦσε τό γεγονός ὅτι, κατόπιν τῶν ὅσων ὑφίστανται κατά καιρούς οἱ ὁμογενεῖς, θά ἔχουν, ἤδη, πολλά… ράμματα διά τήν γούναν των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΗ
Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ἐκ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη, ὅτι πάντα τά ἀναγραφέντα περί ἀποφάσεως τοῦ Δήμου, ὅπως μετονομασθῇ εἰς λεωφόρον Τζών Κέννεδυ ἡ λεωφόρος Κηφισίας καί στηθῇ ἀνδριάς τοῦ δολοφονηθέντος Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς εἰς τήν πλατεῖαν Ἀμπελοκήπων, εἶναι τελείως ἀνακριβῆ. Ὡς γνωστόν, τό μόνον ἀληθές εἶναι, ὅτι ὑπό τοῦ προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀντωνόπουλου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου κ. Πετρομανιάτη ὑπεβλήθη πρότασις περί μετονομασίας μιᾶς τῶν πλατειῶν τῆς πρωτευούσης εἰς πλατεῖαν Κέννεδυ, ἀλλά καί περί αὐτοῦ μόνον ἁρμόδιον νά ἀποφασίσῃ εἶναι τό Δημοτικόν Συμβούλιον.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ