Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ἐκ Κων/πόλεως τηλεγραφοῦν: «Αἱ τουρκικαί ἀρχαί ἐπέβαλον καί νέους περιορισμούς εἰς τήν ἄσκησιν ἐπαγγέλματος ὑπό τῶν ἐκεῖ ἐγκατεστημένων Ἑλλήνων ὑπηκόων. Ὡς γνωστόν, εἰς τούς Ἕλληνας ὑπηκόους αἱ τουρκικαί ἀρχαί ἀπαγορεύουν τήν ἄσκησιν σειρᾶς ὅλης ἐπαγγελμάτων, εἰς τάς ἀπαγορεύσεις δέ αὐτάς προσετέθησαν ἤδη καί ἄλλαι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ ἐπαγγέλματος τοῦ ράπτου». Ἀλλά κατά τί θά ἐβλάπτοντο οἱ Τοῦρκοι, ἐάν οἱ Ἕλληνες ὑπήκοοι ἐξηκολούθουν νά ἀσκοῦν τό ἐπάγγελμα τοῦ ράπτου;… Ἐκτός πλέον ἄν τούς ἀνησυχοῦσε τό γεγονός ὅτι, κατόπιν τῶν ὅσων ὑφίστανται κατά καιρούς οἱ ὁμογενεῖς, θά ἔχουν, ἤδη, πολλά… ράμματα διά τήν γούναν των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΗ
Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ἐκ τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη, ὅτι πάντα τά ἀναγραφέντα περί ἀποφάσεως τοῦ Δήμου, ὅπως μετονομασθῇ εἰς λεωφόρον Τζών Κέννεδυ ἡ λεωφόρος Κηφισίας καί στηθῇ ἀνδριάς τοῦ δολοφονηθέντος Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς εἰς τήν πλατεῖαν Ἀμπελοκήπων, εἶναι τελείως ἀνακριβῆ. Ὡς γνωστόν, τό μόνον ἀληθές εἶναι, ὅτι ὑπό τοῦ προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀντωνόπουλου καί τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου κ. Πετρομανιάτη ὑπεβλήθη πρότασις περί μετονομασίας μιᾶς τῶν πλατειῶν τῆς πρωτευούσης εἰς πλατεῖαν Κέννεδυ, ἀλλά καί περί αὐτοῦ μόνον ἁρμόδιον νά ἀποφασίσῃ εἶναι τό Δημοτικόν Συμβούλιον.

Απόψεις

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ