Πέμπτη, 28 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΛΙΜΟΥΖΙΝΑΙ

Ἐκ Τεχεράνης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Περσική Κυβέρνησις ἐπληροφόρησε τούς ὑπουργούς της, ὅτι πρέπει νά ἐγκαταλείψουν τάς πολυτελεῖς “λιμουζίνας” των καί νά ἀγοράσουν μικρά εὐθηνά αὐτοκίνητα διά τάς μετακινήσεις των». Ἀκόμη καί εἰς τήν Περσίαν, πατροπαράδοτον χώραν τῆς χλιδῆς, αἱ πολυτελεῖς ὑπουργικαί λιμουζίναι καταργοῦνται· ἐδῶ, ὅμως, οὔτε λόγος νά γίνεται –καί ἄς μᾶς κόβουν οἱ Ἀμερικανοί τήν βοήθειαν, ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ἐξωτερικῶν ἐκδηλώσεων πλούτου καί εὐημερίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΝ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΟΔΩΝ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνίας καί Οἰκονομικῶν, παρατείνεται μέχρι τέλους τοῦ 1965 ἡ ἰσχύς παλαιοτέρας ἀποφάσεως περί ἐπιβολῆς τέλους χρήσεως ὁδῶν ὑπέρ τῶν νομαρχιακῶν ταμείων ὁδοποιίας τῆς χώρας, ἀνερχομένου εἰς 10% ἐπί τῆς τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων. Διά τῆς ἰδίας ἀποφάσεως παρατείνεται, μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1965 ἡ ἰσχύς παλαιοτέρας ἀποφάσεως περί ἐπιβολῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ὑπέρ τῶν ἐπαρχιακῶν ταμείων ὁδοποιίας ἐπί τῆς συνολικῆς μισθώσεως τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, τῶν τουριστικῶν λεωφορείων, τῶν ἐκτελούντων ἐκδρομάς ὀχημάτων κλπ.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924