Πέμπτη, 28 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΛΙΜΟΥΖΙΝΑΙ

Ἐκ Τεχεράνης τηλεγραφοῦν: «Ἡ Περσική Κυβέρνησις ἐπληροφόρησε τούς ὑπουργούς της, ὅτι πρέπει νά ἐγκαταλείψουν τάς πολυτελεῖς “λιμουζίνας” των καί νά ἀγοράσουν μικρά εὐθηνά αὐτοκίνητα διά τάς μετακινήσεις των». Ἀκόμη καί εἰς τήν Περσίαν, πατροπαράδοτον χώραν τῆς χλιδῆς, αἱ πολυτελεῖς ὑπουργικαί λιμουζίναι καταργοῦνται· ἐδῶ, ὅμως, οὔτε λόγος νά γίνεται –καί ἄς μᾶς κόβουν οἱ Ἀμερικανοί τήν βοήθειαν, ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ἐξωτερικῶν ἐκδηλώσεων πλούτου καί εὐημερίας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΝ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΟΔΩΝ

Διά κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνίας καί Οἰκονομικῶν, παρατείνεται μέχρι τέλους τοῦ 1965 ἡ ἰσχύς παλαιοτέρας ἀποφάσεως περί ἐπιβολῆς τέλους χρήσεως ὁδῶν ὑπέρ τῶν νομαρχιακῶν ταμείων ὁδοποιίας τῆς χώρας, ἀνερχομένου εἰς 10% ἐπί τῆς τιμῆς τῶν εἰσιτηρίων. Διά τῆς ἰδίας ἀποφάσεως παρατείνεται, μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1965 ἡ ἰσχύς παλαιοτέρας ἀποφάσεως περί ἐπιβολῆς εἰδικῆς εἰσφορᾶς ὑπέρ τῶν ἐπαρχιακῶν ταμείων ὁδοποιίας ἐπί τῆς συνολικῆς μισθώσεως τῶν ὑπεραστικῶν λεωφορείων, τῶν τουριστικῶν λεωφορείων, τῶν ἐκτελούντων ἐκδρομάς ὀχημάτων κλπ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ