Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜΜ!»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ κ. Σπύρος Σκούρας παρῃτήθη τοῦ ἀξιώματος τοῦ προέδρου τῆς «Τουέντιεθ Σέντσιουρυ Φόξ». Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας, ὁ κ. Σκούρας, ἡλικίας 69 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς «Φόξ» ἐπί 20 ἔτη, ἀποσύρεται «διά λόγους ὑγείας». Ἐνῶ δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶχεν ἐπιζήσει τῆς ἀλήστου μνήμης «Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Περιθάλψεως», τόν ἔφαγε τελικῶς ἡ «Κλεοπάτρα»! Ἔτσι συμβαίνει, δυστυχῶς, εἰς τόν σημερινόν κόσμον: Εἰς τό τέλος, θά πληρώσῃς – ἔστω καί ἄν νομίζῃς, ὅτι ἐγλύτωσες!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ κινητή βιβλιοθήκη τοῦ ὑπουργείου, κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν της, ἐνίσχυσε μέ 1.310 νέα λογοτεχνικά καί ἱστορικά βιβλία τάς 143 βιβλιοθήκας τῶν νομῶν Κρήτης. Ἡ κινητή βιβλιοθήκη, ἐντός τῶν ἡμερῶν, θά περιοδεύσῃ εἰς Πελοπόννησον, Εὔβοιαν, Βοιωτίαν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ βιβλιοθηκῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ