ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜΜ!»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ κ. Σπύρος Σκούρας παρῃτήθη τοῦ ἀξιώματος τοῦ προέδρου τῆς «Τουέντιεθ Σέντσιουρυ Φόξ». Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας, ὁ κ. Σκούρας, ἡλικίας 69 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς «Φόξ» ἐπί 20 ἔτη, ἀποσύρεται «διά λόγους ὑγείας». Ἐνῶ δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶχεν ἐπιζήσει τῆς ἀλήστου μνήμης «Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Περιθάλψεως», τόν ἔφαγε τελικῶς ἡ «Κλεοπάτρα»! Ἔτσι συμβαίνει, δυστυχῶς, εἰς τόν σημερινόν κόσμον: Εἰς τό τέλος, θά πληρώσῃς – ἔστω καί ἄν νομίζῃς, ὅτι ἐγλύτωσες!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ κινητή βιβλιοθήκη τοῦ ὑπουργείου, κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν της, ἐνίσχυσε μέ 1.310 νέα λογοτεχνικά καί ἱστορικά βιβλία τάς 143 βιβλιοθήκας τῶν νομῶν Κρήτης. Ἡ κινητή βιβλιοθήκη, ἐντός τῶν ἡμερῶν, θά περιοδεύσῃ εἰς Πελοπόννησον, Εὔβοιαν, Βοιωτίαν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ βιβλιοθηκῶν.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ