ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜΜ!»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ κ. Σπύρος Σκούρας παρῃτήθη τοῦ ἀξιώματος τοῦ προέδρου τῆς «Τουέντιεθ Σέντσιουρυ Φόξ». Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας, ὁ κ. Σκούρας, ἡλικίας 69 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς «Φόξ» ἐπί 20 ἔτη, ἀποσύρεται «διά λόγους ὑγείας». Ἐνῶ δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶχεν ἐπιζήσει τῆς ἀλήστου μνήμης «Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Περιθάλψεως», τόν ἔφαγε τελικῶς ἡ «Κλεοπάτρα»! Ἔτσι συμβαίνει, δυστυχῶς, εἰς τόν σημερινόν κόσμον: Εἰς τό τέλος, θά πληρώσῃς – ἔστω καί ἄν νομίζῃς, ὅτι ἐγλύτωσες!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ κινητή βιβλιοθήκη τοῦ ὑπουργείου, κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν της, ἐνίσχυσε μέ 1.310 νέα λογοτεχνικά καί ἱστορικά βιβλία τάς 143 βιβλιοθήκας τῶν νομῶν Κρήτης. Ἡ κινητή βιβλιοθήκη, ἐντός τῶν ἡμερῶν, θά περιοδεύσῃ εἰς Πελοπόννησον, Εὔβοιαν, Βοιωτίαν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ βιβλιοθηκῶν.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ