Πέμπτη, 28 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜΜ!»

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ κ. Σπύρος Σκούρας παρῃτήθη τοῦ ἀξιώματος τοῦ προέδρου τῆς «Τουέντιεθ Σέντσιουρυ Φόξ». Κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ Δ. Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας, ὁ κ. Σκούρας, ἡλικίας 69 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς «Φόξ» ἐπί 20 ἔτη, ἀποσύρεται «διά λόγους ὑγείας». Ἐνῶ δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶχεν ἐπιζήσει τῆς ἀλήστου μνήμης «Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Περιθάλψεως», τόν ἔφαγε τελικῶς ἡ «Κλεοπάτρα»! Ἔτσι συμβαίνει, δυστυχῶς, εἰς τόν σημερινόν κόσμον: Εἰς τό τέλος, θά πληρώσῃς – ἔστω καί ἄν νομίζῃς, ὅτι ἐγλύτωσες!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΙ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἡ κινητή βιβλιοθήκη τοῦ ὑπουργείου, κατά τήν τελευταίαν περιοδείαν της, ἐνίσχυσε μέ 1.310 νέα λογοτεχνικά καί ἱστορικά βιβλία τάς 143 βιβλιοθήκας τῶν νομῶν Κρήτης. Ἡ κινητή βιβλιοθήκη, ἐντός τῶν ἡμερῶν, θά περιοδεύσῃ εἰς Πελοπόννησον, Εὔβοιαν, Βοιωτίαν, Ζάκυνθον καί Κεφαλληνίαν, πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἐκεῖ βιβλιοθηκῶν.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ