Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τί εἶναι πάλιν αὐτή ἡ αὐλική ἀνακοίνωσις περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῆς πριγκηπίσσης Μαρίας τοῦ Γεωργίου, εἰς τούς βασιλικούς τάφους τοῦ Τατοΐου; «Ἡ ταφή -λέγει-ὑπῆρξεν ἁπλή καί ἀπέριττος, χωρίς ἐπικήδειον πομπήν καί παρουσία τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης, τῶν τέκνων Αὐτῆς καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης». «Ἁπλή καί ἀπέριττος» εἶναι κάτι ὡραῖον καί συγκινητικόν. «Χωρίς ἐπικήδειον πομπήν», ὅμως, τί σημαίνει; Ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἱερεύς; Ὅτι δέν ἐψάλη ἕνα τρισάγιον ἤ τοὐλάχιστον μία εὐχή;… Εἶναι δυνατά αὐτά τά πράγματα, εἰς τούς τάφους τῶν Βασιλέων τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος;… Ἡ Κυβέρνησις καί τό Αὐλαρχεῖον ὀφείλουν μίαν ἐξήγησιν εἰς τήν Ἑλληνικήν κοινήν γνώμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αἱ φοιτητικαί καί σπουδαστικαί ὀργανώσεις δι’ ὑπομνήματος των πρός τόν ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητοῦν ὅπως γενικευθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον δι’ ὅλας τάς ἀστικάς συγκοινωνίας, δι’ ἀπεριορίστους διαδρομάς καθ’ ὅλον τό ἔτος, ἡ δέ χορήγησις τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου κατά 50% δι’ ἁπλῆς ἐπιδείξεως εἰδικῆς ταυτότητος ἀνανεουμένης κατ’ ἔτος. Ζητοῦν, ἐπίσης, ὅπως καθιερωθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον καί εἰς τάς ὑπεραστικάς συγκοινωνίας μέ ἔκπτωσιν 50% καί ἐπεκταθῇ καί εἰς ὅλα τά ἄλλα μέσα συγκοινωνίας, δοθῇ δέ περιωρισμένος ἀριθμός ταυτοτήτων πλήρους ἀτελείας, δι’ ἀνεγνωρισμένους ἀπόρους φοιτητάς.

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!