Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Τί εἶναι πάλιν αὐτή ἡ αὐλική ἀνακοίνωσις περί τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῆς πριγκηπίσσης Μαρίας τοῦ Γεωργίου, εἰς τούς βασιλικούς τάφους τοῦ Τατοΐου; «Ἡ ταφή -λέγει-ὑπῆρξεν ἁπλή καί ἀπέριττος, χωρίς ἐπικήδειον πομπήν καί παρουσία τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης, τῶν τέκνων Αὐτῆς καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης». «Ἁπλή καί ἀπέριττος» εἶναι κάτι ὡραῖον καί συγκινητικόν. «Χωρίς ἐπικήδειον πομπήν», ὅμως, τί σημαίνει; Ὅτι δέν ὑπῆρχεν ἱερεύς; Ὅτι δέν ἐψάλη ἕνα τρισάγιον ἤ τοὐλάχιστον μία εὐχή;… Εἶναι δυνατά αὐτά τά πράγματα, εἰς τούς τάφους τῶν Βασιλέων τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος;… Ἡ Κυβέρνησις καί τό Αὐλαρχεῖον ὀφείλουν μίαν ἐξήγησιν εἰς τήν Ἑλληνικήν κοινήν γνώμην!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αἱ φοιτητικαί καί σπουδαστικαί ὀργανώσεις δι’ ὑπομνήματος των πρός τόν ὑπ. Συγκοινωνιῶν ζητοῦν ὅπως γενικευθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον δι’ ὅλας τάς ἀστικάς συγκοινωνίας, δι’ ἀπεριορίστους διαδρομάς καθ’ ὅλον τό ἔτος, ἡ δέ χορήγησις τοῦ φοιτητικοῦ εἰσιτηρίου κατά 50% δι’ ἁπλῆς ἐπιδείξεως εἰδικῆς ταυτότητος ἀνανεουμένης κατ’ ἔτος. Ζητοῦν, ἐπίσης, ὅπως καθιερωθῇ τό φοιτητικόν εἰσιτήριον καί εἰς τάς ὑπεραστικάς συγκοινωνίας μέ ἔκπτωσιν 50% καί ἐπεκταθῇ καί εἰς ὅλα τά ἄλλα μέσα συγκοινωνίας, δοθῇ δέ περιωρισμένος ἀριθμός ταυτοτήτων πλήρους ἀτελείας, δι’ ἀνεγνωρισμένους ἀπόρους φοιτητάς.

Απόψεις

Οἱ λύκοι ἔγιναν «ἀμνοερίφια»

Εφημερίς Εστία
Τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση φιλίας πρός τήν Ἑλλάδα ἀπό τούς κ.κ. Τσαβούσογλου καί Ἐρντογάν ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου – Ἡ μεγάλη συνεννόησις γιά τό Αἰγαῖο καί στό βάθος τά ἐνεργειακά – Γιατί Κυβέρνησις καί ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις σιώπησαν γιά τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς Κύπρου ἀπό τόν Πρωθυπουργό στήν νέα γεωπολιτική ἐξίσωση – Μηνύματα Χριστοδουλίδη στήν Ἀθήνα, στήν σκιά τῶν ἀποκαλύψεων κατά τῆς διχόνοιας μέ τό ἐθνικό κέντρο

Ἡ πατρίδα εἶναι κάτι πολύ μεγαλύτερο ἀπό ἐμᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ ρεπορτάζ μέ τίς συγκλονιστικές ἐξομολογήσεις τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νίκου Ἀναστασιάδη γιά τίς ἀπόψεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη περί τό Κυπριακό καί τίς ἀφόρητες πιέσεις πού τοῦ ἄσκησε νά διακοπεῖ τό πρόγραμμα γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας χάριν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης, μέ βρῆκε στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη.

Διάστασις ἀπόψεων Ἀθηνῶν – Λευκωσίας γιά τόν ΙΜΟ

Εφημερίς Εστία
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἑστίας» γιά τά ὅσα κατήγγειλε ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κ. Νῖκος Ἀναστασιάδης εἰς βάρος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ, ἦλθε ἡ ἐπιβεβαίωσις γιά τό σοβαρό χάσμα στήν ἐξωτερική πολιτική Ἀθηνῶν – Λευκωσίας, εἰδικῶς μετά τήν ἀνάληψη τῆς νέας Κυβερνήσεως.

Τό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ καί ὁ πολιτισμός μας

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια μεσημέρια, πρίν πάω στό γραφεῖό μου, στήν «Καθημερινή» τῆς Ἑλένης Βλάχου, ἐπισκεπτόμουν τόν καθηγητή μου στήν Πάντειο, Ἰωάννη Γεωργάκη, στό γραφεῖό του, στό «Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ».

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ