ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΝ…

Μεταδίδεται ἐκ Καΐρου: «Ὁ θεσμός τῆς πολυγαμίας ἀντιμετωπίζει εἰς τήν Αἴγυπτον, διότι κατά τόν νέον κώδικα τοῦ Νάσερ ἡ ἀπόκτησις δευτέρας συζύγου δέν δύναται νά γίνῃ, ἐάν δέν δώσει πρός τοῦτο τήν συγκατάθεσίν της ἡ πρώτη σύζυγος». Δέν ἠμπορεῖ νά κατηγορήσῃ κανείς, ὡς ἀνόητον τόν νέον αὐτόν Κώδικα τῆς Αἰγύπτου! Εὐφυέστερος τρόπος ἀπαγορεύσεως τῆς πολυγαμίας δέν ἦτο δυνατόν νά ἐπινοηθῇ: Διότι, βεβαίως, ἡ πρώτη σύζυγος οὐδέποτε θά δώσῃ τήν ἄδειαν, διά νά πάρῃ δεύτερον χανουμάκι ὁ κύριος καί αὐθέντης της –ὄχι ὡς σύζυγον, ἀλλ’ οὐδέ κἄν ὡς ὑπηρέτριαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΙ ΔΙΕΤΡΕΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ
ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑΝ ΒΟΜΒΑΝ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Πολυάριθμοι ὀπαδοί τῆς Πολωνικῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος πρώτης κατηγορίας «Γκόρνικ Ζαμπέρζε» τῆς ἄνω Σιλεσίας διέτρεχον τόν ἔσχατον τῶν κινδύνων εἰς ἕκαστον ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος διεξήγετο εἰς τό δημοτικόν στάδιον. Βόμβα βάρους πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιογράμμων, εὑρίσκετο ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ὑπό τάς ἐξέδρας τοῦ σταδίου, εἰς τάς ὁποίας ἐκάθηντο κατά μέσον ὅρον εἰς ἕκαστον ἀγῶνα δέκα περίπου χιλιάδες θεατῶν. Ἡ βόμβα ἀνεκαλύφθη τυχαίως ὑπό συνεργείου ἐπισκευῶν τοῦ σταδίου, ἠχρηστεύθη δέ ὑπό εἰδικοῦ συνεργείου τοῦ στρατοῦ.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ