ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΗ-ΜΠΑΖΙΛΗΔΕΣ!

«Ἀνεχώρησαν, ἐπιστρέφοντες εἰς Λιβύην, οἱ Ἀμερικανοί “Ἅη Βασίληδες” πού ἀφίχθησαν εἰς Ἀθήνας, ἐπιβαίνοντες ἀεροσκάφους “Ντακότα”, διά νά μοιράσουν διάφορα δῶρα εἰς ἄπορα καί ὀρφανά παιδιά. Οἱ πρωτότυποι “Ἅγιοι”, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἐκ Καλαβρύτων Ἕλληνα Ι. Τ., ἐργαζόμενον ἀπό πολλῶν ἐτῶν εἰς πετρελαιοπηγάς τῆς Λιβύης, ἐναύλωσαν τό “Ντακότα” καί, ἀφοῦ ἠγόρασαν ἀπό καταστήματα τῶν Ἀθηνῶν παιγνίδια, ροῦχα, ἐπεσκέφθησαν λαϊκάς συνοικίας τῆς πρωτευούσης, ὅπου τά ἐμοίρασαν εἰς ἄπορα παιδιά». Ἡ μόνη, πού ἔμεινεν χωρίς δῶρον ἐξ Ἀμερικῆς ὑπῆρξεν ἡ Κυβέρνησις: Ὁ Ἅη-Βασίλης κ. Κέννεδυ τήν ἄφησε χωρίς δολλάρια –ἴσως ἐπειδή ὑπεκρίνετο τό… εὔπορον παιδί!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΑΡΑΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Ὑπό τῆς Δασικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ὑπ. Γεωργίας ἐνεκρίθησαν αἱ μελέται διά τήν χάραξιν δασικῶν ὁδῶν εἰς τήν περιοχήν τοῦ δασικοῦ συμπλέγματος Μανδριῶν-Στροφῶν Δράμας, μήκους 2.400 μέτρων, συνολικῆς δαπάνης 140.000 δραχ., εἰς τήν περιοχήν Ἀμφίσσης-Καρουτῶν Παρνασσίδος μήκους 3.604 μετρ., συνολικῆς δαπάνης 380 χιλ., τοῦ δασικοῦ συμπλέγματος Ὄρμας-Μπιστρίτσας Ἀλμωπίας μήκους 5.546 μ. συνολικῆς δαπάνης 650.000 δρχ., τοῦ δασικοῦ συμπλέγματος Καστανιᾶς-Σάικας-Ἀγράφων μήκους 10.351 μετρ. συνολικῆς δαπάνης 2.800.000 δραχ., τοῦ δασικοῦ συμπλέγματος Ὅρια Περιβολίου-Βωβούσης, μήκους 6.317 μέτρων, συνολικῆς δαπάνης 1.360.000 δραχ. καί τοῦ δασικοῦ συμπλέγματος Περδικακίου Βάλτου, μήκους 5.958 μέτρων, δαπάνης 750.000 δρχ.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…