Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πολύ κακῶς, βεβαίως, ὁ ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, ὁ ρυθμίζων τό σύστημα τῶν φωτεινῶν σημάτων τῆς Τροχαίας ἐγκατεστάθη, ἀντιστάσεως μή οὔσης, εἰς τό κτίριον τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, εἰς τό ὁποῖον στεγάζονται τό Ἐθνικόν Ἱστορικόν Μουσεῖον καί ἡ Μπενάκειος Βιβλιοθήκη. Ἀλλά πολύ χειρότερον ἀκόμη εἶναι ὅτι ἐπιτρέπεται εἰς ἕνα τρίκυκλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου –τί καλά θά ἦτο νά εἶχαν καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κοινούς ἐγκεφάλους!– νά διασχίζῃ τό κηπάριον τοῦ κτιρίου ξεφυτρῶνον αἰφνιδιαστικῶς εἰς τά πόδια τῶν ἀνύποπτων διαβατῶν. Ἐκτός πλέον, ἐάν, κατόπιν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ θριάμβου των, ἀνεγνωρίσθησαν καί ἐπισήμως τά τρίκυκλα, ὡς ἀσύδοτα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΕΣΗΜΑΝΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ
ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ
ΑΓΚΥΡΑ.

Ἀρχαία πόλις ἐπεσημάνθη ὑπό βατραχανθρώπων τῶν Τουρκικῶν ναυτικῶν δυνάμεων εἰς τόν πυθμένα τῆς λίμνης Νικαίας, ὅπου οἱ βατραχάνθρωποι ἀνεκάλυψαν καί ἀνέσυραν εἰς τήν ἐπιφάνειαν ἀγάλματα καί ἄλλα ἀντικείμενα. Ἀρχαιολογική ἀποστολή πρόκειται νά μεταβῇ εἰς τήν λίμνην αὐτήν, ἡ ὁποία κεῖται εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων χιλιομέτρων ἀπό τά ἐρείπια τῆς Νίκαιας καί ἡ ὁποία ἔχει ἔκτασιν 300 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων πρός διενέργειαν ἐρευνῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.