ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΤΡΙΚΥΚΛΟΝ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πολύ κακῶς, βεβαίως, ὁ ἠλεκτρονικός ἐγκέφαλος, ὁ ρυθμίζων τό σύστημα τῶν φωτεινῶν σημάτων τῆς Τροχαίας ἐγκατεστάθη, ἀντιστάσεως μή οὔσης, εἰς τό κτίριον τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, εἰς τό ὁποῖον στεγάζονται τό Ἐθνικόν Ἱστορικόν Μουσεῖον καί ἡ Μπενάκειος Βιβλιοθήκη. Ἀλλά πολύ χειρότερον ἀκόμη εἶναι ὅτι ἐπιτρέπεται εἰς ἕνα τρίκυκλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐγκεφάλου –τί καλά θά ἦτο νά εἶχαν καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κοινούς ἐγκεφάλους!– νά διασχίζῃ τό κηπάριον τοῦ κτιρίου ξεφυτρῶνον αἰφνιδιαστικῶς εἰς τά πόδια τῶν ἀνύποπτων διαβατῶν. Ἐκτός πλέον, ἐάν, κατόπιν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ θριάμβου των, ἀνεγνωρίσθησαν καί ἐπισήμως τά τρίκυκλα, ὡς ἀσύδοτα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΕΣΗΜΑΝΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ
ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ
ΑΓΚΥΡΑ.

Ἀρχαία πόλις ἐπεσημάνθη ὑπό βατραχανθρώπων τῶν Τουρκικῶν ναυτικῶν δυνάμεων εἰς τόν πυθμένα τῆς λίμνης Νικαίας, ὅπου οἱ βατραχάνθρωποι ἀνεκάλυψαν καί ἀνέσυραν εἰς τήν ἐπιφάνειαν ἀγάλματα καί ἄλλα ἀντικείμενα. Ἀρχαιολογική ἀποστολή πρόκειται νά μεταβῇ εἰς τήν λίμνην αὐτήν, ἡ ὁποία κεῖται εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων χιλιομέτρων ἀπό τά ἐρείπια τῆς Νίκαιας καί ἡ ὁποία ἔχει ἔκτασιν 300 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων πρός διενέργειαν ἐρευνῶν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923