Πέμπτη, 26 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ

Μεταδίδεται ἐκ Γενούης: «Ὁ Ἰταλός δικηγόρος Νίμο Σάλα, ὑπέβαλεν εἰς τό δικαστήριον τῆς πόλεως μήνυσιν ἐναντίον τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νικήτα Κροῦστσεφ, τόν ὁποῖον κατηγορεῖ ὡς ὑπεύθυνον διά τόν κλονισμόν τῆς ὑγείας τῶν Ἰταλῶν μέ τάς πυρηνικάς δοκιμάς πού συνεχίζει. Ὁ μηνυτής ἐζήτησεν, ὅπως τό δικαστήριον καλέση τόν Σοβιετικόν πρεσβευτήν Κυζύρωφ, ὅπως παραστῇ εἰς τήν δίκην». Λαμπρά ἰδέα νά δικασθῇ ὁ πρωθυπουργός τῆς Ρωσσίας ἀπό τό Κακουργιοδικεῖον τῆς Γενούης, διά τό ἔγκλημα τῆς συνεχίσεως τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῖοι Ἰταλοί θά ἐφαρμόσουν τήν ἐναντίον του καταδικαστικήν ἀπόφασιν. Μήπως οἱ… Λύκοι τῆς Τοσκάνης; Διότι, τότε, ἄς λείπῃ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Πέμπτη μεσημβρία. – Ἐννέα μαρμάρινα ἀγάλματα, τά ὁποῖα διεπιστώθη, ὅτι παριστάνουν Ἑλληνικούς θεούς, ἀνευρέθησαν ἐντός ἐρειπίων ναοῦ εἰς τό Βόρειον Ἰράκ. Ὁ διευθυντής τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας τῆς Βαγδάτης ἐδήλωσεν, ὅτι τά ἀγάλματα εἶναι τά πρῶτα, τά ὁποῖα ἀνεκαλύφθησαν εἰς τό Ἰράκ. Τά τέσσαρα ἐξ αὐτῶν παριστάνουν τόν Ἀπόλλωνα, τόν Ποσειδῶνα, τήν Ἀφροδίτην καί τόν Ἔρωτα.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε