Πέμπτη, 26 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΩΡΑΙΑ ΙΔΕΑ

Μεταδίδεται ἐκ Γενούης: «Ὁ Ἰταλός δικηγόρος Νίμο Σάλα, ὑπέβαλεν εἰς τό δικαστήριον τῆς πόλεως μήνυσιν ἐναντίον τοῦ Ρώσσου πρωθυπουργοῦ Νικήτα Κροῦστσεφ, τόν ὁποῖον κατηγορεῖ ὡς ὑπεύθυνον διά τόν κλονισμόν τῆς ὑγείας τῶν Ἰταλῶν μέ τάς πυρηνικάς δοκιμάς πού συνεχίζει. Ὁ μηνυτής ἐζήτησεν, ὅπως τό δικαστήριον καλέση τόν Σοβιετικόν πρεσβευτήν Κυζύρωφ, ὅπως παραστῇ εἰς τήν δίκην». Λαμπρά ἰδέα νά δικασθῇ ὁ πρωθυπουργός τῆς Ρωσσίας ἀπό τό Κακουργιοδικεῖον τῆς Γενούης, διά τό ἔγκλημα τῆς συνεχίσεως τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῖοι Ἰταλοί θά ἐφαρμόσουν τήν ἐναντίον του καταδικαστικήν ἀπόφασιν. Μήπως οἱ… Λύκοι τῆς Τοσκάνης; Διότι, τότε, ἄς λείπῃ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΡΑΚ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Πέμπτη μεσημβρία. – Ἐννέα μαρμάρινα ἀγάλματα, τά ὁποῖα διεπιστώθη, ὅτι παριστάνουν Ἑλληνικούς θεούς, ἀνευρέθησαν ἐντός ἐρειπίων ναοῦ εἰς τό Βόρειον Ἰράκ. Ὁ διευθυντής τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας τῆς Βαγδάτης ἐδήλωσεν, ὅτι τά ἀγάλματα εἶναι τά πρῶτα, τά ὁποῖα ἀνεκαλύφθησαν εἰς τό Ἰράκ. Τά τέσσαρα ἐξ αὐτῶν παριστάνουν τόν Ἀπόλλωνα, τόν Ποσειδῶνα, τήν Ἀφροδίτην καί τόν Ἔρωτα.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!