Πέμπτη, 26 Μαρτίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!

«Τόν ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κωστόπουλον ἐπισκέφθη ὁ κ. Ἀβέρωφ-Τοσίτσας καί τοῦ παρέδωσεν ἀποδεικτικόν δαπάνης ἐκ τῶν μυστικῶν κονδυλίων». Ὥστε τά ἀποδεικτικά δαπάνης τῶν μυστικῶν κονδυλίων τά ἐφύλαττε ὁ κ. Τοσίτσας εἰς τό σπίτι του, ὡς ἐπρόκειτο περί λογαριασμῶν τοῦ μπακάλη του;… Ὡς γνωστόν, εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν ὑπάρχει ἰδιαίτερον ἐμπιστευτικόν πρωτόκολλον τοῦ Ὑπουργοῦ, καθώς καί χρηματοκιβώτιον ἐντός τοῦ γραφείου του. Ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά ταῦτα, ὁ… εὐφυέστερος αὐτός τῶν Ἑλλήνων, ἐθεώρει ἀσφαλέστερον, διά τά μυστικά τοῦ Κράτους, τό συρτάρι τοῦ κομοδίνου του!… Τί νά τοῦ εἰπῇ κανείς!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ «ΤΑΪΜΣ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ

Ἡ ἐφημερίς «Τάιμς», σχολιάζουσα τάς σχέσεις μεταξύ Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας, γράφει: «Εἰς ὀλίγους τόπους, τό σιδηροῦν παραπέτασμα παρέμεινε τόσον ἀδιαπέραστον, ὅσον κατά μῆκος τῆς μεθορίου μεταξύ Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας. Ἤδη, ἀπεφασίσθη ὅπως καταβληθῇ νέα προσπάθεια διά τήν ἄρσιν τούτου, κατόπιν τοῦ καθορισμοῦ ἡμερομηνίας διά τήν ἔναρξιν διαπραγματεύσεων μεταξύ τῶν δύο Κυβερνήσεων. Αἱ διαπραγματεύσεις αὗται θά ἀρχίσουν τήν 20ήν Ἀπριλίου. Ἡ ἐπιτυχία τῶν διαπραγματεύσεων θά ἐξαρτηθῇ κυρίως ἀπό τούς Βουλγάρους. Αἱ τελευταῖαι διαπραγματεύσεις αἱ ὁποῖαι διεξήχθησαν πρό τετραετίας, κατέληξαν εἰς ἀδιέξοδον, αἱ δέ σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν παρέμειναν κακαί, ὡς ἦσαν πάντοτε».

Απόψεις

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.