Πέμπτη, 26 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Χίου: «Ἡ Ἕνωσις Μαστιχοπαραγωγῶν κατόπιν ἐπιτυχῶν δοκιμῶν ἀρχίζει τήν παραγωγήν δι’ αὐτομάτων μηχανημάτων τελευταίου τύπου, τσίκλας ἀπό μαστίχην, εἰς σχῆμα “φυλλαράκι”, ἡ ὁποία θά εἶναι ἐφάμιλλη, ἄν ὄχι ἀνώτερη, τῆς τσίκλας ἐξωτερικοῦ». Ἦτο καιρός νά ἀποκτήσῃ καί ἡ Ἑλλάς μίαν ὑπεροχήν… διεθνοῦς σημασίας!… Μπράβο, λοιπόν, τῆς Χίου, διά τήν μαστιχοτσίκλαν της. Καί ἄμποτε αὐτό τό «φυλλαράκι» νά γίνῃ στέφανος νίκης ἐναντίον τοῦ ξένου καουτσούκ, πού μασσοῦν αἱ ἁβραί σιαγόνες τόσων ξανθῶν Ἀμερικανίδων.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας ἐκ Διδυμοτείχου, τά βοοειδῆ τῆς περιοχῆς Ἀδριανουπόλεως προσεβλήθησαν ὑπό ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς εὐρεῖαν κλίμακα.
Ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς, ἐλήφθησαν ἅπαντα τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα πρός ἐμβολιασμόν τῶν ζώων τῆς περιοχῆς τοῦ Ἕβρου, ὥστε νά μή μεταδοθῇ ἡ νόσος ἐκ Τουρκίας.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.