Πέμπτη, 25 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ!

«Ἀφίκετο σήμερον ἐνταῦθα ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Ἐλευθέριος Σάμιος, ὁ γηραιότερος μετανάστης πού ἔφθασε ποτέ εἰς τήν Αὐστραλίαν, διότι εἶναι 100 ἐτῶν. Στρεφόμενος πρός τόν ἡλικίας 60 ἐτῶν υἱόν του, κατά τήν διάρκειαν τῆς συνεντεύξεως μέ τούς δημοσιογράφους εἶπε: “Γιατί γίνεται ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος; Δέν εἶμαι παρά ἕνας γηραιός Ἕλλην”. Ὡς καί οἱ ἑκατονταετεῖς, λοιπόν, ἐσχατόγηροι φεύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα τῆς εὐημερίας καί προτιμοῦν ν’ ἀφήσουν τά κόκκαλά τους εἰς τήν πλέον μακρυνήν ἤπειρον! Καί –τό χειρότερον ἀπ’ ὅλα– εὑρίσκουν τέτοιαν τήν κατάστασιν, ὥστε νά θεωροῦν τήν φυγήν των ὡς κάτι φυσικώτατον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ

Τήν 11ην π.μ. σήμερον, εἰς τό ἐν τῷ Πεδίῳ τοῦ Ἄρεως Μνημεῖον τῶν ἐν Ἑλλάδι πεσόντων Αὐστραλῶν, Βρεταννῶν καί Νεοζηλανδῶν, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Αὐστραλο-Ελληνικοῦ Συνδέσμου, ἐγένετο ἡ καθιερωμένη ἐτησία τελετή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἡμέρας τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν. Στεφάνους κατέθεσαν ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐκπρόσωποι τῶν χωρῶν τῆς Βρεταννικῆς Κοινοπολιτείας κ.ἄ. Τό τρισάγιο ἐψάλη ἀπό τόν ἐπίσκοπον Ἀχαΐας κ. Παντελεήμονα καί Ἀγγλικανικόν κληρικόν, τάς τιμάς δέ ἀπέδωσε μικτόν ἀπόσπασμα Στρατοῦ, Ναυτικοῦ καί Ἀεροπορίας μετά τῆς μουσικῆς τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ