Πέμπτη, 25 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ!

«Ἀφίκετο σήμερον ἐνταῦθα ἀεροπορικῶς ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Ἐλευθέριος Σάμιος, ὁ γηραιότερος μετανάστης πού ἔφθασε ποτέ εἰς τήν Αὐστραλίαν, διότι εἶναι 100 ἐτῶν. Στρεφόμενος πρός τόν ἡλικίας 60 ἐτῶν υἱόν του, κατά τήν διάρκειαν τῆς συνεντεύξεως μέ τούς δημοσιογράφους εἶπε: “Γιατί γίνεται ὅλος αὐτός ὁ θόρυβος; Δέν εἶμαι παρά ἕνας γηραιός Ἕλλην”. Ὡς καί οἱ ἑκατονταετεῖς, λοιπόν, ἐσχατόγηροι φεύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα τῆς εὐημερίας καί προτιμοῦν ν’ ἀφήσουν τά κόκκαλά τους εἰς τήν πλέον μακρυνήν ἤπειρον! Καί –τό χειρότερον ἀπ’ ὅλα– εὑρίσκουν τέτοιαν τήν κατάστασιν, ὥστε νά θεωροῦν τήν φυγήν των ὡς κάτι φυσικώτατον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ

Τήν 11ην π.μ. σήμερον, εἰς τό ἐν τῷ Πεδίῳ τοῦ Ἄρεως Μνημεῖον τῶν ἐν Ἑλλάδι πεσόντων Αὐστραλῶν, Βρεταννῶν καί Νεοζηλανδῶν, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Αὐστραλο-Ελληνικοῦ Συνδέσμου, ἐγένετο ἡ καθιερωμένη ἐτησία τελετή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἡμέρας τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν. Στεφάνους κατέθεσαν ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐκπρόσωποι τῶν χωρῶν τῆς Βρεταννικῆς Κοινοπολιτείας κ.ἄ. Τό τρισάγιο ἐψάλη ἀπό τόν ἐπίσκοπον Ἀχαΐας κ. Παντελεήμονα καί Ἀγγλικανικόν κληρικόν, τάς τιμάς δέ ἀπέδωσε μικτόν ἀπόσπασμα Στρατοῦ, Ναυτικοῦ καί Ἀεροπορίας μετά τῆς μουσικῆς τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!