Πέμπτη, 24 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ

«Ἡ εἰδική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία συνεκροτήθη διά τήν μελέτην τοῦ οἰκιστικοῦ προβλήματος προτείνει τό πόρισμά της, τό ὁποῖον ὑπέβαλεν ἤδη εἰς τόν ὑφυπουργόν Συντονισμοῦ κ. Μοῦτον, τήν δημιουργίαν συντονιστικοῦ φορέως εἰς τόν ὁποῖον θά ἀνατεθῇ ἐκπόνησις 5ετοῦς προγράμματος». Ἀλλά ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἐξαπατᾶται πλέον ἀπό κάτι τέτοια: Ἔχει μάθει, ὅτι, ὁσάκις ἡ Κυβέρνησις ὁμιλεῖ περί 5ετοῦς προγράμματος, τοῦτο σημαίνει ὅτι, ἐπί 5 τοὐλάχιστον, ἔτη, δέν πρόκειται νά γίνῃ τίποτε εἰς τόν σχετικόν τομέα! Ἀντίο, λοιπόν, στέγασις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χθές, τήν 11.30 νυκτερινήν, ἀπέπλευσεν ἐκ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς τό τουριστικόν ἐπιβατηγόν «Δῆλος», μέ τό ὁποῖον ἐπιχειροῦν τετραήμερον «κρουαζιέραν» 140 μέλη τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἐφοπλιστῶν, ὡς καί μέλη τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Κατά τή διάρκειαν τῆς περιηγήσεως, οἱ Ἕλληνες καί οἱ ξένοι ἐφοπλισταί θά ἀνταλλάξουν τῶν ἐπί τῶν ἐκκρεμῶν διεθνῶν ζητημάτων τῆς ναυτιλίας. Τό ὡς ἄνω σκάφος θά προσεγγίσῃ εἰς τούς λιμένας Ρόδου, Ἡρακλείου, Θήρας, Μυκόνου καί Δήλου.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε