ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 24 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ

«Ἡ εἰδική ἐπιτροπή, ἡ ὁποία συνεκροτήθη διά τήν μελέτην τοῦ οἰκιστικοῦ προβλήματος προτείνει τό πόρισμά της, τό ὁποῖον ὑπέβαλεν ἤδη εἰς τόν ὑφυπουργόν Συντονισμοῦ κ. Μοῦτον, τήν δημιουργίαν συντονιστικοῦ φορέως εἰς τόν ὁποῖον θά ἀνατεθῇ ἐκπόνησις 5ετοῦς προγράμματος». Ἀλλά ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἐξαπατᾶται πλέον ἀπό κάτι τέτοια: Ἔχει μάθει, ὅτι, ὁσάκις ἡ Κυβέρνησις ὁμιλεῖ περί 5ετοῦς προγράμματος, τοῦτο σημαίνει ὅτι, ἐπί 5 τοὐλάχιστον, ἔτη, δέν πρόκειται νά γίνῃ τίποτε εἰς τόν σχετικόν τομέα! Ἀντίο, λοιπόν, στέγασις!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χθές, τήν 11.30 νυκτερινήν, ἀπέπλευσεν ἐκ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς τό τουριστικόν ἐπιβατηγόν «Δῆλος», μέ τό ὁποῖον ἐπιχειροῦν τετραήμερον «κρουαζιέραν» 140 μέλη τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἐφοπλιστῶν, ὡς καί μέλη τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν. Κατά τή διάρκειαν τῆς περιηγήσεως, οἱ Ἕλληνες καί οἱ ξένοι ἐφοπλισταί θά ἀνταλλάξουν τῶν ἐπί τῶν ἐκκρεμῶν διεθνῶν ζητημάτων τῆς ναυτιλίας. Τό ὡς ἄνω σκάφος θά προσεγγίσῃ εἰς τούς λιμένας Ρόδου, Ἡρακλείου, Θήρας, Μυκόνου καί Δήλου.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;