ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 24 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

«Παρουσίᾳ τοῦ Σάχη, ἔγιναν προχθές τά ἐγκαίνια τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου Χίλτον. Οἱ Ἕλληνες, πανταχοῦ παρόντες, κατέκτησαν καί τό “Χίλτον” Τεχεράνης. Ὑποδιευθυντής του εἶναι ὁ Ἕλλην κ. Γεώργιος Φιλιππίδης, μπάρμαν ὁ κ. Βουδούρης, κομμωτής ὁ κ. Σκορδίλης. Ὑπεύθυνος ἐπί τῆς φιλοξενίας εἶναι ἡ Ἑλληνίς Ἕλλη Ἀντωνιάδου, στενή φίλη τῆς αὐτοκρατείρας Φαράχ». Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι τόσοι Ἕλληνες ἔχουν ἀναδειχθῇ εἰς τήν Περσίαν: Βλέποντες τό κατήντημα εἰς τό ὁποῖον μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἡ Κυβέρνησις, κατέφυγον ἐκεῖ!… Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅμως, ὅτι καί ὁ νέος Μεγαλέξανδρος ἐκεῖ θά καταλήξῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ
ΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ἑλληνικαί σημαῖαι ὑψώθησαν εἰς ὁλόκληρον τήν Δανίαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν σημερινῶν ἀρραβώνων τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας μετά τοῦ Διαδόχου πρίγκηπος Κωνσταντίνου. Αἱ βασιλικαί οἰκογένειαι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Δανίας ἀνεκοίνωσαν ἐπισήμως τούς ἀρραβώνας τῶν τέκνων των, ὡς γνωστόν ὁ βασιλεύς Παῦλος καί ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη εὑρίσκονται εἰς Κοπεγχάγην διά σύντομον ἐπίσκεψιν. Αἱ φῆμαι περί εἰδυλλίου μεταξύ τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας, ἡ ὁποία θά συμπληρώσῃ τό 17ον ἔτος τῆς ἡλικίας της τήν 30ήν Αὐγούστου, καί τοῦ 23ετοῦς πρίγκηπος Κωνσταντίνου, εἶχον διαδοθῇ μετά τήν πρώτην συνάντησιν τῶν δύο νέων εἰς χορόν ἐν Κοπεγχάγῃ.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ