Πέμπτη, 24 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

«Παρουσίᾳ τοῦ Σάχη, ἔγιναν προχθές τά ἐγκαίνια τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου Χίλτον. Οἱ Ἕλληνες, πανταχοῦ παρόντες, κατέκτησαν καί τό “Χίλτον” Τεχεράνης. Ὑποδιευθυντής του εἶναι ὁ Ἕλλην κ. Γεώργιος Φιλιππίδης, μπάρμαν ὁ κ. Βουδούρης, κομμωτής ὁ κ. Σκορδίλης. Ὑπεύθυνος ἐπί τῆς φιλοξενίας εἶναι ἡ Ἑλληνίς Ἕλλη Ἀντωνιάδου, στενή φίλη τῆς αὐτοκρατείρας Φαράχ». Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι τόσοι Ἕλληνες ἔχουν ἀναδειχθῇ εἰς τήν Περσίαν: Βλέποντες τό κατήντημα εἰς τό ὁποῖον μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἡ Κυβέρνησις, κατέφυγον ἐκεῖ!… Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅμως, ὅτι καί ὁ νέος Μεγαλέξανδρος ἐκεῖ θά καταλήξῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ
ΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ἑλληνικαί σημαῖαι ὑψώθησαν εἰς ὁλόκληρον τήν Δανίαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν σημερινῶν ἀρραβώνων τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας μετά τοῦ Διαδόχου πρίγκηπος Κωνσταντίνου. Αἱ βασιλικαί οἰκογένειαι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Δανίας ἀνεκοίνωσαν ἐπισήμως τούς ἀρραβώνας τῶν τέκνων των, ὡς γνωστόν ὁ βασιλεύς Παῦλος καί ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη εὑρίσκονται εἰς Κοπεγχάγην διά σύντομον ἐπίσκεψιν. Αἱ φῆμαι περί εἰδυλλίου μεταξύ τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας, ἡ ὁποία θά συμπληρώσῃ τό 17ον ἔτος τῆς ἡλικίας της τήν 30ήν Αὐγούστου, καί τοῦ 23ετοῦς πρίγκηπος Κωνσταντίνου, εἶχον διαδοθῇ μετά τήν πρώτην συνάντησιν τῶν δύο νέων εἰς χορόν ἐν Κοπεγχάγῃ.

Απόψεις

Γιατί ἡ Ἑλλάς δέν καταγγέλλει τήν παραβίαση τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν;

Εφημερίς Εστία
Ὁ Ἐρντογάν τήν παρεβίασε δύο φορές: Μέ τίς προκλητικές δηλώσεις γιά τήν κατάληψη τῆς ἐλεύθερης Κύπρου καί μέ τό βέτο πού θέτει στήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας στίς Ἀνατολικές Κυκλάδες – Θά νομιμοποιήσουμε διά τοῦ διαλόγου τίς γκρίζες ζῶνες;

Ροῦχα μαζί πού πλύθηκαν

Μανώλης Κοττάκης
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ νά πάρω στά σοβαρά τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Κασσελάκη, ἀλλά λυπᾶμαι. Δέν δύναμαι.

«Θαῦμα» Κασσελάκη: Διέγραψε τόν Παπανώτα

Εφημερίς Εστία
ΣΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ τῶν ὑποψήφιων εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σοφίας Μπεκατώρου καί Δώρας Τσαμπάζη, ὅπως καί τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη, ὑπέκυψε ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης.

Στόν Ὑμηττό, στόν Ἰλισσό καί στόν ὑπέροχο Μᾶνο

Δημήτρης Καπράνος
Κι ἔχει ἀνάψει ἡ κουβέντα περί μουσικῆς κι ἔχουμε φθάσει στό κεφάλαιο «Μᾶνος Χατζιδάκις».

Σάββατον, 18 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΕΟΡΤΗ!