Πέμπτη, 24 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

«Παρουσίᾳ τοῦ Σάχη, ἔγιναν προχθές τά ἐγκαίνια τοῦ ἐνταῦθα ξενοδοχείου Χίλτον. Οἱ Ἕλληνες, πανταχοῦ παρόντες, κατέκτησαν καί τό “Χίλτον” Τεχεράνης. Ὑποδιευθυντής του εἶναι ὁ Ἕλλην κ. Γεώργιος Φιλιππίδης, μπάρμαν ὁ κ. Βουδούρης, κομμωτής ὁ κ. Σκορδίλης. Ὑπεύθυνος ἐπί τῆς φιλοξενίας εἶναι ἡ Ἑλληνίς Ἕλλη Ἀντωνιάδου, στενή φίλη τῆς αὐτοκρατείρας Φαράχ». Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι τόσοι Ἕλληνες ἔχουν ἀναδειχθῇ εἰς τήν Περσίαν: Βλέποντες τό κατήντημα εἰς τό ὁποῖον μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἡ Κυβέρνησις, κατέφυγον ἐκεῖ!… Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅμως, ὅτι καί ὁ νέος Μεγαλέξανδρος ἐκεῖ θά καταλήξῃ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ
ΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ

Ἑλληνικαί σημαῖαι ὑψώθησαν εἰς ὁλόκληρον τήν Δανίαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν σημερινῶν ἀρραβώνων τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας μετά τοῦ Διαδόχου πρίγκηπος Κωνσταντίνου. Αἱ βασιλικαί οἰκογένειαι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Δανίας ἀνεκοίνωσαν ἐπισήμως τούς ἀρραβώνας τῶν τέκνων των, ὡς γνωστόν ὁ βασιλεύς Παῦλος καί ἡ βασίλισσα Φρειδερίκη εὑρίσκονται εἰς Κοπεγχάγην διά σύντομον ἐπίσκεψιν. Αἱ φῆμαι περί εἰδυλλίου μεταξύ τῆς πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας, ἡ ὁποία θά συμπληρώσῃ τό 17ον ἔτος τῆς ἡλικίας της τήν 30ήν Αὐγούστου, καί τοῦ 23ετοῦς πρίγκηπος Κωνσταντίνου, εἶχον διαδοθῇ μετά τήν πρώτην συνάντησιν τῶν δύο νέων εἰς χορόν ἐν Κοπεγχάγῃ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ