ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 23 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΛΙΝ ΚΑΛΑ!

Ἐκ Καννῶν τηλεγραφοῦν σχετικῶς μέ τάς προβαλλομένας εἰς τό ἐκεῖ Κινηματογραφικόν Φεστιβάλ ταινίας: «Ἡ προβολή τῆς ἑλληνικῆς ταινίας «Οὐρανός» τοῦ κ. Κανελλοπούλου ἐγένετο ἄνευ ἐπεισοδίου. Οἱ κριτικοί ἐχαρακτήρισαν τήν ταινίαν ὡς «ἔντιμον ἔργον» καί ὡς γυρισθεῖσαν μέ πολλήν τέχνην». Πάλιν καλά, πού ἡ Ἑλλάς ἐνεφανίσθη εἰς τό ἐξωτερικόν μέ μίαν ἔντιμον ταινίαν· διότι, ἕως τώρα, ἦτο γνωστή μόνον ἀπό τήν… Ἔντιμον Πενίαν! …

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διά κοινοποιηθείσης ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τάς ἐκπαιδευτικάς ἀρχάς ὁρίζεται ὅτι τό μάθημα τῆς Σωματικῆς Ἀγωγῆς εἰς τά σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως δέον νά διδάσκεται κανονικῶς καί μετά τήν τέλεσιν τῶν ἐτησίων γυμναστικῶν ἐπιδείξεων, ὡς καί τά λοιπά μαθήματα. Κατ’ ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται, ὅπως εἰς σχολεῖα εὑρισκόμενα εἰς παραθαλασσίους περιοχάς διδάσκεται κατά τό χρονικό τοῦτο διάστημα ἡ κολύμβησις ἀντί τῆς γυμναστικῆς.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»