Πέμπτη, 23 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΛΙΝ ΚΑΛΑ!

Ἐκ Καννῶν τηλεγραφοῦν σχετικῶς μέ τάς προβαλλομένας εἰς τό ἐκεῖ Κινηματογραφικόν Φεστιβάλ ταινίας: «Ἡ προβολή τῆς ἑλληνικῆς ταινίας «Οὐρανός» τοῦ κ. Κανελλοπούλου ἐγένετο ἄνευ ἐπεισοδίου. Οἱ κριτικοί ἐχαρακτήρισαν τήν ταινίαν ὡς «ἔντιμον ἔργον» καί ὡς γυρισθεῖσαν μέ πολλήν τέχνην». Πάλιν καλά, πού ἡ Ἑλλάς ἐνεφανίσθη εἰς τό ἐξωτερικόν μέ μίαν ἔντιμον ταινίαν· διότι, ἕως τώρα, ἦτο γνωστή μόνον ἀπό τήν… Ἔντιμον Πενίαν! …

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διά κοινοποιηθείσης ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρός τάς ἐκπαιδευτικάς ἀρχάς ὁρίζεται ὅτι τό μάθημα τῆς Σωματικῆς Ἀγωγῆς εἰς τά σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως δέον νά διδάσκεται κανονικῶς καί μετά τήν τέλεσιν τῶν ἐτησίων γυμναστικῶν ἐπιδείξεων, ὡς καί τά λοιπά μαθήματα. Κατ’ ἐξαίρεσιν ἐπιτρέπεται, ὅπως εἰς σχολεῖα εὑρισκόμενα εἰς παραθαλασσίους περιοχάς διδάσκεται κατά τό χρονικό τοῦτο διάστημα ἡ κολύμβησις ἀντί τῆς γυμναστικῆς.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ