ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

Κατά χθεσινήν ἀνακοίνωσιν, ἐδόθη ἐντολή πρός τά ὑγειονομεῖα τῶν ἀεροδρομίων καί τῶν λιμένων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀσκεῖται αὐστηρός ἔλεγχος εἰς τούς ἐξ Ἀγγλίας ἐπιβάτας, διότι εἰς τήν χώραν ταύτην ἐσημειώθησαν περιστατικά πνευμονικῆς πανώλους. Ὀρθή, βεβαίως, ἡ πρόνοια καί ἡ δοθεῖσα ἐντολή· ἀρκεῖ κατά τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐντολῆς νά μή σημειωθῇ ὁ πανικός, πού παρετηρήθη κατά τήν περυσινήν ἐμφάνισιν τῆς εὐλογιᾶς εἰς τήν Γερμανίαν καί τήν Ἀγγλίαν· διότι ἡ ὑπό τό κράτος τοῦ πανικοῦ λῆψις μέτρων, περισσότερον κακόν προξενεῖ παρά καλόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη (τηλεφωνικῶς).‒ Ὁ βουλευτής Φλωρίνης κ. Θεοχαρίδης, εἰς ἐρώτησίν του κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑδροηλεκτρικός σταθμός τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, διά τήν κατασκευήν τοῦ ὁποίου ἐδαπανήθησαν 2.000.000 δραχμῶν, ἐκτός τῆς δαπάνης, τῶν μηχανημάτων, δέν λειτουργεῖ, διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν ἐγκρίνει τήν πρόσληψιν τριῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν του.Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Απόψεις

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.