Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

Κατά χθεσινήν ἀνακοίνωσιν, ἐδόθη ἐντολή πρός τά ὑγειονομεῖα τῶν ἀεροδρομίων καί τῶν λιμένων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀσκεῖται αὐστηρός ἔλεγχος εἰς τούς ἐξ Ἀγγλίας ἐπιβάτας, διότι εἰς τήν χώραν ταύτην ἐσημειώθησαν περιστατικά πνευμονικῆς πανώλους. Ὀρθή, βεβαίως, ἡ πρόνοια καί ἡ δοθεῖσα ἐντολή· ἀρκεῖ κατά τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐντολῆς νά μή σημειωθῇ ὁ πανικός, πού παρετηρήθη κατά τήν περυσινήν ἐμφάνισιν τῆς εὐλογιᾶς εἰς τήν Γερμανίαν καί τήν Ἀγγλίαν· διότι ἡ ὑπό τό κράτος τοῦ πανικοῦ λῆψις μέτρων, περισσότερον κακόν προξενεῖ παρά καλόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη (τηλεφωνικῶς).‒ Ὁ βουλευτής Φλωρίνης κ. Θεοχαρίδης, εἰς ἐρώτησίν του κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑδροηλεκτρικός σταθμός τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, διά τήν κατασκευήν τοῦ ὁποίου ἐδαπανήθησαν 2.000.000 δραχμῶν, ἐκτός τῆς δαπάνης, τῶν μηχανημάτων, δέν λειτουργεῖ, διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν ἐγκρίνει τήν πρόσληψιν τριῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν του.Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…