ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΠΑΝΩΛΗΣ

Κατά χθεσινήν ἀνακοίνωσιν, ἐδόθη ἐντολή πρός τά ὑγειονομεῖα τῶν ἀεροδρομίων καί τῶν λιμένων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀσκεῖται αὐστηρός ἔλεγχος εἰς τούς ἐξ Ἀγγλίας ἐπιβάτας, διότι εἰς τήν χώραν ταύτην ἐσημειώθησαν περιστατικά πνευμονικῆς πανώλους. Ὀρθή, βεβαίως, ἡ πρόνοια καί ἡ δοθεῖσα ἐντολή· ἀρκεῖ κατά τήν ἐφαρμογήν τῆς ἐντολῆς νά μή σημειωθῇ ὁ πανικός, πού παρετηρήθη κατά τήν περυσινήν ἐμφάνισιν τῆς εὐλογιᾶς εἰς τήν Γερμανίαν καί τήν Ἀγγλίαν· διότι ἡ ὑπό τό κράτος τοῦ πανικοῦ λῆψις μέτρων, περισσότερον κακόν προξενεῖ παρά καλόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Πέμπτη (τηλεφωνικῶς).‒ Ὁ βουλευτής Φλωρίνης κ. Θεοχαρίδης, εἰς ἐρώτησίν του κατατεθεῖσαν εἰς τήν Βουλήν, ἀναφέρει ὅτι ὁ ὑδροηλεκτρικός σταθμός τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, διά τήν κατασκευήν τοῦ ὁποίου ἐδαπανήθησαν 2.000.000 δραχμῶν, ἐκτός τῆς δαπάνης, τῶν μηχανημάτων, δέν λειτουργεῖ, διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν ἐγκρίνει τήν πρόσληψιν τριῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπαραίτητοι διά τήν λειτουργίαν του.Πέμπτη, 23 Αὐγούστου 1962

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!