Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!

Εἶναι ἀπερίγραπτον, ὡς φαίνεται, τό θέαμα τῶν διαδρόμων τῆς Βουλῆς, μέ τό συγκεντρούμενον ἐκεῖ πλῆθος τῶν «κουμπάρων» καί ψηφοφόρων τοῦ κ. Νόβα. Ὁ κ. Πρόεδρος ἔχει, ὡς γνωστόν, ἕνα πολύ εὐρύχωρον διαμέρισμα ἐπί τῆς λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, κατέναντι τοῦ «Χίλτον»∙ ἀλλ’ ἐπειδή δέν θέλει νά τοῦ λερώνουν οἱ κουμπάροι τά μάρμαρα καί τά παρκέτα του, προτιμᾶ νά λερώνουν τήν Βουλήν. Καί ἡ κατάστασις ἐκεῖ ἐνθυμίζει, τώρα, τήν καθημερινήν ἄλλοτε ἐπιδρομήν τῶν ψηφοφόρων τοῦ εὐφυεστάτου κ. Τοσίτσα εἰς τό Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἴσως δέ νά καταρρίψη καί τό ρεκόρ αὐτό ὁ κ. Νόβας, ἄν ἐνθαρρύνη τούς τσολιᾶδες του νά φέρνουν καί τίς κατσίκες των ἐκεῖ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΝΑ ΔΩΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΝΑΝ ΜΑΡΙΑΝ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Πολλοί οἶκοι τῆς Δανίας ἀπεφάσισαν νά ὀργανώσουν «Ταμεῖον τῆς Πριγκηπίσσης Ἄννης-Μαρίας», τά χρήματα τοῦ ὁποίου θά διατεθοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα γιά κοινωνικούς καί μορφωτικούς σκοπούς. Ἡ ἐφημερίς τῆς Κοπεγχάγης «Μπερλίνσκε Τιντέντε», ἡ ὁποία ἀναγράφει τήν ἀνωτέρω πληροφορίαν, προσθέτει ὅτι τά χρήματα τοῦ ταμείου αὐτοῦ θά προσφερθοῦν ὡς δῶρον εἰς τήν μέλλουσαν βασίλισσαν τῆς Ἑλλάδος καί, συγχρόνως, ὡς δῶρον πρός τόν Ἑλληνικόν λαόν.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ