Πέμπτη, 22 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑΝ

«Τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν λόγῳ διακοπῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἐκινδύνευσαν νά ἀποθάνουν τά ψάρια τοῦ ἐνυδρείου, μή λειτουργοῦντος τοῦ συστήματος ἀνανεώσεως τοῦ ὕδατος. Τό κακόν, ὅμως, ἀπευφεύχθη διότι κληθεῖσα ἀμέσως ἡ Πυροσβεστική Ὑπηρεσία διέσωσε τά ψάρια δι’ ἐναλλαγῆς τοῦ ὕδατος». Διερωτώμεθα ἐάν τό ἡρωικόν των κατόρθωμα ἐπραγματοποίησαν οἱ πυροσβέσται τῆς Ρόδου ἐν πλήρει ἐξαρτύσει καί μάλιστα φέροντες τάς περικεφαλαίας των! Τό μόνον δυσάρεστον εἶναι ὅτι οἱ διασωθέντες θά… ἐδυσκολεύθησαν κάπως νά τούς ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνην των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΒΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΒΑΗ
ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ.

Πέμπτη, μεσημβρία. Ἡ ἀστυνομία ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐκ τοῦ κρατῆρος τοῦ ἡφαιστείου τῆς Χαβάης ἐξῆλθον χθές τήν νύκτα καπνοί καί λάβα. Τό ἴδιον ἡφαίστειον προεκάλεσε τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1961 καταστροφάς αἱ ὁποῖαι ὑπελογίσθησαν εἰς 1.500.000 000 δολλάρια. Ἡ νῆσος Χαβάη εἶναι ἡ μεγαλειτέρα τῶν νήσων τοῦ ὁμωνύμου συμπλέγματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.