ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 22 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑΝ

«Τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν λόγῳ διακοπῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος, ἐκινδύνευσαν νά ἀποθάνουν τά ψάρια τοῦ ἐνυδρείου, μή λειτουργοῦντος τοῦ συστήματος ἀνανεώσεως τοῦ ὕδατος. Τό κακόν, ὅμως, ἀπευφεύχθη διότι κληθεῖσα ἀμέσως ἡ Πυροσβεστική Ὑπηρεσία διέσωσε τά ψάρια δι’ ἐναλλαγῆς τοῦ ὕδατος». Διερωτώμεθα ἐάν τό ἡρωικόν των κατόρθωμα ἐπραγματοποίησαν οἱ πυροσβέσται τῆς Ρόδου ἐν πλήρει ἐξαρτύσει καί μάλιστα φέροντες τάς περικεφαλαίας των! Τό μόνον δυσάρεστον εἶναι ὅτι οἱ διασωθέντες θά… ἐδυσκολεύθησαν κάπως νά τούς ἐκφράσουν τήν εὐγνωμοσύνην των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΒΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΒΑΗ
ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ.

Πέμπτη, μεσημβρία. Ἡ ἀστυνομία ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐκ τοῦ κρατῆρος τοῦ ἡφαιστείου τῆς Χαβάης ἐξῆλθον χθές τήν νύκτα καπνοί καί λάβα. Τό ἴδιον ἡφαίστειον προεκάλεσε τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1961 καταστροφάς αἱ ὁποῖαι ὑπελογίσθησαν εἰς 1.500.000 000 δολλάρια. Ἡ νῆσος Χαβάη εἶναι ἡ μεγαλειτέρα τῶν νήσων τοῦ ὁμωνύμου συμπλέγματος.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ