ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ…

«Κατεδικάσθη εἰς καταναγκαστικά ἔργα 12 ἐτῶν ὁ τέως συνταγματάρχης τῶν Ἔς-Ἔς Ἔρικ Ἔρλιγκερ, διότι ἀνεμίχθη εἰς τόν φόνον 1.045 ἀτόμων εἰς τήν περιοχήν τοῦ Κιέβου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου. Ὁ τέως λοχαγός τῶν Ἔς-Ἔς δρ. Χάνς Σουμάχερ κατεδικάσθη εἰς 4ετῆ καταναγκαστικά ἔργα ὡς ἀναμιχθείς εἰς τόν φόνον 240 ἀτόμων». Δηλαδή, ὅποιος ἐφόνευσε 240 ἄτομα, καταδικάζεται εἰς 4ετῆ φυλάκισιν, ὅποιος ἐφόνευσε 1.045, εἰς φυλάκισιν 12 ἐτῶν! Καί, διά νά καταδικασθῇ κανείς, ἀπό τούς σπουδαίους δικαστάς τοῦ κ. Ἀντενάουερ, εἰς τήν ἀνωτάτην προβλεπομένην ποινήν –τά ἰσόβια– θά πρέπει νά ἔχῃ στείλει εἰς τόν ἄλλον κόσμον κἀνένα ἑκατομμύριον ψυχῶν, ὁπότε καί πάλιν, δέν ἀποκλείεται νά τοῦ χαρισθῇ ἡ ποινή!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑφυπουργείου Ἐσωτερικῶν, τά δημοσιευθέντα περί ἀδείας λειτουργίας «μπακαρᾶ» καί «σαιμέν ντέ φαίρ», εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς Πάρνηθος, εἶναι ἀνακριβῆ. Ἀντιθέτως, προστίθεται, ὑπό τοῦ ὑφυπουργείου ἐξεδόθη διαταγή, πρός τάς ὑπηρεσίας Ἀστυνομίας καί Χωροφυλακῆς, διά τήν αὐστηράν ἐφαρμογήν καί κατά τάς ἡμέρας τῶν ἑορτῶν, τοῦ νόμου «περί ἀπαγορεύσεως τῶν τυχηρῶν παιγνίων».

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ