Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ…

«Κατεδικάσθη εἰς καταναγκαστικά ἔργα 12 ἐτῶν ὁ τέως συνταγματάρχης τῶν Ἔς-Ἔς Ἔρικ Ἔρλιγκερ, διότι ἀνεμίχθη εἰς τόν φόνον 1.045 ἀτόμων εἰς τήν περιοχήν τοῦ Κιέβου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου. Ὁ τέως λοχαγός τῶν Ἔς-Ἔς δρ. Χάνς Σουμάχερ κατεδικάσθη εἰς 4ετῆ καταναγκαστικά ἔργα ὡς ἀναμιχθείς εἰς τόν φόνον 240 ἀτόμων». Δηλαδή, ὅποιος ἐφόνευσε 240 ἄτομα, καταδικάζεται εἰς 4ετῆ φυλάκισιν, ὅποιος ἐφόνευσε 1.045, εἰς φυλάκισιν 12 ἐτῶν! Καί, διά νά καταδικασθῇ κανείς, ἀπό τούς σπουδαίους δικαστάς τοῦ κ. Ἀντενάουερ, εἰς τήν ἀνωτάτην προβλεπομένην ποινήν –τά ἰσόβια– θά πρέπει νά ἔχῃ στείλει εἰς τόν ἄλλον κόσμον κἀνένα ἑκατομμύριον ψυχῶν, ὁπότε καί πάλιν, δέν ἀποκλείεται νά τοῦ χαρισθῇ ἡ ποινή!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑφυπουργείου Ἐσωτερικῶν, τά δημοσιευθέντα περί ἀδείας λειτουργίας «μπακαρᾶ» καί «σαιμέν ντέ φαίρ», εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς Πάρνηθος, εἶναι ἀνακριβῆ. Ἀντιθέτως, προστίθεται, ὑπό τοῦ ὑφυπουργείου ἐξεδόθη διαταγή, πρός τάς ὑπηρεσίας Ἀστυνομίας καί Χωροφυλακῆς, διά τήν αὐστηράν ἐφαρμογήν καί κατά τάς ἡμέρας τῶν ἑορτῶν, τοῦ νόμου «περί ἀπαγορεύσεως τῶν τυχηρῶν παιγνίων».

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ