Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ…

«Κατεδικάσθη εἰς καταναγκαστικά ἔργα 12 ἐτῶν ὁ τέως συνταγματάρχης τῶν Ἔς-Ἔς Ἔρικ Ἔρλιγκερ, διότι ἀνεμίχθη εἰς τόν φόνον 1.045 ἀτόμων εἰς τήν περιοχήν τοῦ Κιέβου, κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου. Ὁ τέως λοχαγός τῶν Ἔς-Ἔς δρ. Χάνς Σουμάχερ κατεδικάσθη εἰς 4ετῆ καταναγκαστικά ἔργα ὡς ἀναμιχθείς εἰς τόν φόνον 240 ἀτόμων». Δηλαδή, ὅποιος ἐφόνευσε 240 ἄτομα, καταδικάζεται εἰς 4ετῆ φυλάκισιν, ὅποιος ἐφόνευσε 1.045, εἰς φυλάκισιν 12 ἐτῶν! Καί, διά νά καταδικασθῇ κανείς, ἀπό τούς σπουδαίους δικαστάς τοῦ κ. Ἀντενάουερ, εἰς τήν ἀνωτάτην προβλεπομένην ποινήν –τά ἰσόβια– θά πρέπει νά ἔχῃ στείλει εἰς τόν ἄλλον κόσμον κἀνένα ἑκατομμύριον ψυχῶν, ὁπότε καί πάλιν, δέν ἀποκλείεται νά τοῦ χαρισθῇ ἡ ποινή!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΤΥΧΗΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑφυπουργείου Ἐσωτερικῶν, τά δημοσιευθέντα περί ἀδείας λειτουργίας «μπακαρᾶ» καί «σαιμέν ντέ φαίρ», εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς Πάρνηθος, εἶναι ἀνακριβῆ. Ἀντιθέτως, προστίθεται, ὑπό τοῦ ὑφυπουργείου ἐξεδόθη διαταγή, πρός τάς ὑπηρεσίας Ἀστυνομίας καί Χωροφυλακῆς, διά τήν αὐστηράν ἐφαρμογήν καί κατά τάς ἡμέρας τῶν ἑορτῶν, τοῦ νόμου «περί ἀπαγορεύσεως τῶν τυχηρῶν παιγνίων».

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ