ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΝΑ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Ὡς πρώτη γυναῖκα διαιτητής εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ποδοσφαίρου διωρίσθη, προχθές, ἐνταῦθα ἡ ὡραία Μάργκαρετ Σπίγκς, ἡλικίας μόλις 23 ἐτῶν. Αὐτή ἔλαβε τό δίπλωμά της, ἀφοῦ προηγουμένως ὑπέστη ἐπιτυχῶς τάς δυσκόλους ἐξετάσεις». Ὥστε αἱ γυναῖκες παύουν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν δίαιταν καί τρέπονται πρός τήν …διαιτησίαν; Ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἶναι πολύ πονηροί οἱ προσλαβόντες τήν νεαράν Μάργκαρετ· διότι ὑπολογίζουν ὅτι οἱ παῖκται καί οἱ θεαταί θά διστάσουν νά ξυλοκοπήσουν μίαν γυναῖκα –καί δή ὡραίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὅτι, κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον, διετέθησαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐργατικῆς Κατοικίας 2.311.000 δρχ. διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ προγράμματος ἀνεγέρσεως ἐργατικῶν κατοικιῶν εἰς Ἀθήνας, Βόλον, Λάρισαν, Ἰωάννινα καί Ρόδον. Ἐπίσης διετέθησαν 165.000 δρχ. δι’ ἀγοράν οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως εἰς Καλάμας πρός ἀνέγερσιν ἐργατικῶν κατοικιῶν.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ