Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΝΑ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Ὡς πρώτη γυναῖκα διαιτητής εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ποδοσφαίρου διωρίσθη, προχθές, ἐνταῦθα ἡ ὡραία Μάργκαρετ Σπίγκς, ἡλικίας μόλις 23 ἐτῶν. Αὐτή ἔλαβε τό δίπλωμά της, ἀφοῦ προηγουμένως ὑπέστη ἐπιτυχῶς τάς δυσκόλους ἐξετάσεις». Ὥστε αἱ γυναῖκες παύουν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν δίαιταν καί τρέπονται πρός τήν …διαιτησίαν; Ἐν πάσῃ περιπτώσει, εἶναι πολύ πονηροί οἱ προσλαβόντες τήν νεαράν Μάργκαρετ· διότι ὑπολογίζουν ὅτι οἱ παῖκται καί οἱ θεαταί θά διστάσουν νά ξυλοκοπήσουν μίαν γυναῖκα –καί δή ὡραίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὅτι, κατά τόν μῆνα Ὀκτώβριον, διετέθησαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐργατικῆς Κατοικίας 2.311.000 δρχ. διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ προγράμματος ἀνεγέρσεως ἐργατικῶν κατοικιῶν εἰς Ἀθήνας, Βόλον, Λάρισαν, Ἰωάννινα καί Ρόδον. Ἐπίσης διετέθησαν 165.000 δρχ. δι’ ἀγοράν οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως εἰς Καλάμας πρός ἀνέγερσιν ἐργατικῶν κατοικιῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…