Πέμπτη, 20 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ

Τηλεγράφημα ἐξ Ἡρακλείου: «Εἰς τάς ἀνατολικάς ἀκτάς τῆς Κρήτης καί εἰς τάς περιοχάς Κάτω Ζάκρου καί Παλαιοκάστρου Σητείας ἐξεβράσθησαν δύο θαλάσσια κήτη, ἕκαστον 5 μέτρων καί βάρους περίπου ἑνός τόννου. Ὡς εἰκάζεται ταῦτα ἐφονεύθησαν κατά τήν διάρκειαν προσφάτων ἀσκήσεων τοῦ στόλου τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τήν ὡς ἄνω περιοχή». Δέν εἶναι, λοιπόν, ἐντελῶς ἄχρηστοι αἱ ἀσκήσεις τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τήν Μεσόγειον: Φονεύουν, τοὐλάχιστον, καί κανένα κῆτος, ἀπ’ αὐτά, πού τρέπουν εἰς φυγήν τούς ξένους μας! Καί, ἀσφαλῶς, τά πληρώματα τῶν πολεμικῶν θά φωνάζουν, μόλις βλέπουν ἕνα τέτοιο κῆτος: «Νάτο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τά Δημόσια Τεχνικά Σχολεῖα κατωτέρας ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί αἱ ἀντίστοιχοι πρός αὐτάς ἰδιωτικαί Τεχνικαί Σχολαί, κατατάσσονται εἰς τήν α΄ βαθμίδα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί φέρουν ὀνομασίαν «Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί». Ἐξ ἄλλου, αἱ Δημόσιαι Τεχνικαί Σχολαί Τεχνικῶν Βοηθῶν Ἐργοδηγῶν καί αἱ τοιαῦται ἰδιωτικαί, κατατάσσονται εἰς τήν β΄ βαθμίδα Μέσης ἐκπαιδεύσεως καί ὀνομάζονται «Μέσαι Τεχνικαί Σχολαί».

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!