ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 20 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ

Τηλεγράφημα ἐξ Ἡρακλείου: «Εἰς τάς ἀνατολικάς ἀκτάς τῆς Κρήτης καί εἰς τάς περιοχάς Κάτω Ζάκρου καί Παλαιοκάστρου Σητείας ἐξεβράσθησαν δύο θαλάσσια κήτη, ἕκαστον 5 μέτρων καί βάρους περίπου ἑνός τόννου. Ὡς εἰκάζεται ταῦτα ἐφονεύθησαν κατά τήν διάρκειαν προσφάτων ἀσκήσεων τοῦ στόλου τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τήν ὡς ἄνω περιοχή». Δέν εἶναι, λοιπόν, ἐντελῶς ἄχρηστοι αἱ ἀσκήσεις τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τήν Μεσόγειον: Φονεύουν, τοὐλάχιστον, καί κανένα κῆτος, ἀπ’ αὐτά, πού τρέπουν εἰς φυγήν τούς ξένους μας! Καί, ἀσφαλῶς, τά πληρώματα τῶν πολεμικῶν θά φωνάζουν, μόλις βλέπουν ἕνα τέτοιο κῆτος: «Νάτο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τά Δημόσια Τεχνικά Σχολεῖα κατωτέρας ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως ὡς καί αἱ ἀντίστοιχοι πρός αὐτάς ἰδιωτικαί Τεχνικαί Σχολαί, κατατάσσονται εἰς τήν α΄ βαθμίδα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καί φέρουν ὀνομασίαν «Κατώτεραι Τεχνικαί Σχολαί». Ἐξ ἄλλου, αἱ Δημόσιαι Τεχνικαί Σχολαί Τεχνικῶν Βοηθῶν Ἐργοδηγῶν καί αἱ τοιαῦται ἰδιωτικαί, κατατάσσονται εἰς τήν β΄ βαθμίδα Μέσης ἐκπαιδεύσεως καί ὀνομάζονται «Μέσαι Τεχνικαί Σχολαί».

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.