ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ!

Ἀπό τάς κομματικάς μεταβολάς, πού ἔγιναν εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 22ου Συνεδρίου: «Εἰς τούς κόλπους τοῦ ἐρυθροῦ προεδρείου (Πρεζίντιουμ) δέν περιλαμβάνεται πλέον ἡ ὑπουργός κ. Κατερίνα Φούρτσεβα, ἄλλοτε εὐνοουμένη τοῦ Κροῦστσεφ. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς κ. Φούρτσεβα προεκάλεσεν ἔκπληξιν».
Ἀλλά ἔκπληξιν προεκάλεσε καί ἐδῶ ἡ μή ἐπανεκλογή τῆς κ. Λίνας Τσαλδάρη! Φαίνεται, ὅτι ὁ «ἀγώνας τῆς γυναίκας» διανύει κρίσιμον περίοδον εἰς ὅλον τόν κόσμον…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ε. Σ. ΔΙΑ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δι’ ἀνακοινώσεώς του καλεῖ τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας τῶν Ἀθηνῶν, τάς ἐπιθυμούσας νά λάβουν πτυχίον ἐθελόντριας ἀδελφῆς, νά προσέλθουν εἰς τά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἀδελφῶν μέχρις τῆς 10ης Νοεμβρίου (Λυκαβηττοῦ ἀριθμ. 1), διά νά ἐγγραφοῦν καί παρακολουθήσουν τά σχετικά μαθήματα τῆς νέας περιόδου. Ὡς γνωστόν, αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σώματος τῶν ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν Ε.Ε.Σ. δέν προσφέρονται ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰρήνης (ἐπιδημίαι, θεομηνίαι κλπ.) ὡς καί εἰς τάς ἐξορμήσεις ὑπέρ τῆς παροχῆς κοινωνικῆς περιθάλψεως καί διδασκαλίας ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…