Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ!

Ἀπό τάς κομματικάς μεταβολάς, πού ἔγιναν εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 22ου Συνεδρίου: «Εἰς τούς κόλπους τοῦ ἐρυθροῦ προεδρείου (Πρεζίντιουμ) δέν περιλαμβάνεται πλέον ἡ ὑπουργός κ. Κατερίνα Φούρτσεβα, ἄλλοτε εὐνοουμένη τοῦ Κροῦστσεφ. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς κ. Φούρτσεβα προεκάλεσεν ἔκπληξιν».
Ἀλλά ἔκπληξιν προεκάλεσε καί ἐδῶ ἡ μή ἐπανεκλογή τῆς κ. Λίνας Τσαλδάρη! Φαίνεται, ὅτι ὁ «ἀγώνας τῆς γυναίκας» διανύει κρίσιμον περίοδον εἰς ὅλον τόν κόσμον…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ε. Σ. ΔΙΑ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δι’ ἀνακοινώσεώς του καλεῖ τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας τῶν Ἀθηνῶν, τάς ἐπιθυμούσας νά λάβουν πτυχίον ἐθελόντριας ἀδελφῆς, νά προσέλθουν εἰς τά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἀδελφῶν μέχρις τῆς 10ης Νοεμβρίου (Λυκαβηττοῦ ἀριθμ. 1), διά νά ἐγγραφοῦν καί παρακολουθήσουν τά σχετικά μαθήματα τῆς νέας περιόδου. Ὡς γνωστόν, αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σώματος τῶν ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν Ε.Ε.Σ. δέν προσφέρονται ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰρήνης (ἐπιδημίαι, θεομηνίαι κλπ.) ὡς καί εἰς τάς ἐξορμήσεις ὑπέρ τῆς παροχῆς κοινωνικῆς περιθάλψεως καί διδασκαλίας ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε