ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ!

Ἀπό τάς κομματικάς μεταβολάς, πού ἔγιναν εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 22ου Συνεδρίου: «Εἰς τούς κόλπους τοῦ ἐρυθροῦ προεδρείου (Πρεζίντιουμ) δέν περιλαμβάνεται πλέον ἡ ὑπουργός κ. Κατερίνα Φούρτσεβα, ἄλλοτε εὐνοουμένη τοῦ Κροῦστσεφ. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς κ. Φούρτσεβα προεκάλεσεν ἔκπληξιν».
Ἀλλά ἔκπληξιν προεκάλεσε καί ἐδῶ ἡ μή ἐπανεκλογή τῆς κ. Λίνας Τσαλδάρη! Φαίνεται, ὅτι ὁ «ἀγώνας τῆς γυναίκας» διανύει κρίσιμον περίοδον εἰς ὅλον τόν κόσμον…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ε. Σ. ΔΙΑ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δι’ ἀνακοινώσεώς του καλεῖ τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας τῶν Ἀθηνῶν, τάς ἐπιθυμούσας νά λάβουν πτυχίον ἐθελόντριας ἀδελφῆς, νά προσέλθουν εἰς τά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἀδελφῶν μέχρις τῆς 10ης Νοεμβρίου (Λυκαβηττοῦ ἀριθμ. 1), διά νά ἐγγραφοῦν καί παρακολουθήσουν τά σχετικά μαθήματα τῆς νέας περιόδου. Ὡς γνωστόν, αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σώματος τῶν ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν Ε.Ε.Σ. δέν προσφέρονται ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰρήνης (ἐπιδημίαι, θεομηνίαι κλπ.) ὡς καί εἰς τάς ἐξορμήσεις ὑπέρ τῆς παροχῆς κοινωνικῆς περιθάλψεως καί διδασκαλίας ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Κιβωτός της Ρωμιοσύνης: Νέο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Αθήνα

Εφημερίς Εστία
Η διαδικασία συλλογής κειμηλίων για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού συνεχίζεται.

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ

70.000 κοινά μέλη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ ψήφισαν γιά ἀρχηγό τοῦ… ΠΑΣΟΚ!

Εφημερίς Εστία
Ὅπου «φυσάει» ὁ ἄνεμος – Δοξάζεται ὡς ἐσωκομματική δημοκρατία ἡ συναλλαγή καί ὁ καιροσκοπισμός

Ἕνα γεμᾶτο ἀπό γεγονότα Σαββατοκύριακο…

Δημήτρης Καπράνος
Παλαιότερα, στό σχολεῖο, ἕνα ἀπό τά πλέον δημοφιλῆ θέματα στήν ἔκθεση ἦταν «Πῶς πέρασα τήν Κυριακή μου». Τότε, δέν εἴχαμε «Σαββατοκύριακα» καθ’ ὅτι εἴχαμε καί τό Σάββατο σχολεῖο!

Ὁ ραγισμένος καθρέφτης τῆς χώρας

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ γράφονταν αὐτές οἱ σκέψεις –ἀπόγευμα Κυριακῆς– δέν ἦταν ἀκόμη γνωστό ποιοί ἀπό τούς μονομάχους γιά τήν ἀρχηγία τοῦ ΠΑΣΟΚ «περνοῦσαν» στόν δεύτερο γῦρο.