Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ!

Ἀπό τάς κομματικάς μεταβολάς, πού ἔγιναν εἰς τήν Ρωσσίαν, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ 22ου Συνεδρίου: «Εἰς τούς κόλπους τοῦ ἐρυθροῦ προεδρείου (Πρεζίντιουμ) δέν περιλαμβάνεται πλέον ἡ ὑπουργός κ. Κατερίνα Φούρτσεβα, ἄλλοτε εὐνοουμένη τοῦ Κροῦστσεφ. Ἡ ἀπομάκρυνσις τῆς κ. Φούρτσεβα προεκάλεσεν ἔκπληξιν».
Ἀλλά ἔκπληξιν προεκάλεσε καί ἐδῶ ἡ μή ἐπανεκλογή τῆς κ. Λίνας Τσαλδάρη! Φαίνεται, ὅτι ὁ «ἀγώνας τῆς γυναίκας» διανύει κρίσιμον περίοδον εἰς ὅλον τόν κόσμον…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑΙ ΤΟΥ Ε. Ε. Σ. ΔΙΑ ΣΕΙΡΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός δι’ ἀνακοινώσεώς του καλεῖ τάς κυρίας καί τάς δεσποινίδας τῶν Ἀθηνῶν, τάς ἐπιθυμούσας νά λάβουν πτυχίον ἐθελόντριας ἀδελφῆς, νά προσέλθουν εἰς τά γραφεῖα τῆς Διευθύνσεως Ἀδελφῶν μέχρις τῆς 10ης Νοεμβρίου (Λυκαβηττοῦ ἀριθμ. 1), διά νά ἐγγραφοῦν καί παρακολουθήσουν τά σχετικά μαθήματα τῆς νέας περιόδου. Ὡς γνωστόν, αἱ ὑπηρεσίαι τοῦ Σώματος τῶν ἐθελοντριῶν ἀδελφῶν Ε.Ε.Σ. δέν προσφέρονται ἐν πολέμῳ μόνον, ἀλλά καί κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰρήνης (ἐπιδημίαι, θεομηνίαι κλπ.) ὡς καί εἰς τάς ἐξορμήσεις ὑπέρ τῆς παροχῆς κοινωνικῆς περιθάλψεως καί διδασκαλίας ὑγιεινῆς.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος