ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 2 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΑΙ

Εἰς τό «εὐρύτατον πρόγραμμα στεγάσεως», πού εξήγγειλεν ἡ Κυβέρνησις, περιλαμβάνεται καί ἡ ἑξῆς ἐπαγγελία: «… θά στεγασθοῦν ὅλοι οἱ τρωγλοδύται Ἡρακλείου, Χανίων καί Ρεθύμνου». Μέ ἄλλας λέξεις, ἡ Κυβέρνησις τῆς Εὐημερίας, ἡ χαρίζουσα 150 ἑκατομμύρια ἐτησίως εἰς τόν κ. Νιάρχον, παραδέχεται, ὅτι ὑπάρχουν εἰς τήν Ἑλλάδα ἄνθρωποι κατοικοῦντες εἰς τρώγλας καί… ὑπόσχεται ἁπλῶς τήν στέγασίν των! Ἀλλ’ ἄραγε, δέν ἠμποροῦσε νά τούς εἶχε στεγάσει εἰς τίποτε παράγκες ἔστω κατά τά 8 ἔτη, κατά τά ὁποῖα νέμεται τήν ἐξουσίαν, σπαταλῶσα ἑκατομμύρια ἐπί ἑκατομμυρίων διά τούς «ἡμέτερους».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Ἐξ ἐγκύρου κυβερνητικῆς πηγῆς διεψεύσθη τήν πρωίαν ἡ πληροφορία, ἡ ἀναγραφεῖσα εἰς τάς πρωινάς ἐφημερίδας, καθ’ ἥν ὁ κ. πρωθυπουργός ἐζήτησε διά προσωπικοῦ μηνύματος, πρός τόν Τοῦρκον πρωθυπουργόν τήν διευθέτησιν τοῦ θέματος τοῦ διαβατηρίου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί ἄλλων ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν. Σχετικῶς ἐδηλώθη κατηγορηματικῶς, ὅτι, «οὐδέν μήνυμα οἱουδήποτε περιεχομένου ἀπεστάλη πρός τόν Τοῦρκον πρωθυπουργόν».

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.