Πέμπτη, 2 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΤΡΩΓΛΟΔΥΤΑΙ

Εἰς τό «εὐρύτατον πρόγραμμα στεγάσεως», πού εξήγγειλεν ἡ Κυβέρνησις, περιλαμβάνεται καί ἡ ἑξῆς ἐπαγγελία: «… θά στεγασθοῦν ὅλοι οἱ τρωγλοδύται Ἡρακλείου, Χανίων καί Ρεθύμνου». Μέ ἄλλας λέξεις, ἡ Κυβέρνησις τῆς Εὐημερίας, ἡ χαρίζουσα 150 ἑκατομμύρια ἐτησίως εἰς τόν κ. Νιάρχον, παραδέχεται, ὅτι ὑπάρχουν εἰς τήν Ἑλλάδα ἄνθρωποι κατοικοῦντες εἰς τρώγλας καί… ὑπόσχεται ἁπλῶς τήν στέγασίν των! Ἀλλ’ ἄραγε, δέν ἠμποροῦσε νά τούς εἶχε στεγάσει εἰς τίποτε παράγκες ἔστω κατά τά 8 ἔτη, κατά τά ὁποῖα νέμεται τήν ἐξουσίαν, σπαταλῶσα ἑκατομμύρια ἐπί ἑκατομμυρίων διά τούς «ἡμέτερους».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Ἐξ ἐγκύρου κυβερνητικῆς πηγῆς διεψεύσθη τήν πρωίαν ἡ πληροφορία, ἡ ἀναγραφεῖσα εἰς τάς πρωινάς ἐφημερίδας, καθ’ ἥν ὁ κ. πρωθυπουργός ἐζήτησε διά προσωπικοῦ μηνύματος, πρός τόν Τοῦρκον πρωθυπουργόν τήν διευθέτησιν τοῦ θέματος τοῦ διαβατηρίου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί ἄλλων ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν. Σχετικῶς ἐδηλώθη κατηγορηματικῶς, ὅτι, «οὐδέν μήνυμα οἱουδήποτε περιεχομένου ἀπεστάλη πρός τόν Τοῦρκον πρωθυπουργόν».

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!