Πέμπτη, 2 Ἰουλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ!

Σημειωτέον, ὅτι ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός κ. Ἰνονού, πού ἔφθασεν εἰς Παρισίους μετά τόν κ. Παπανδρέου, δέν «διεφώτισε» μόνον τόν στρατηγόν Ντέ Γκώλλ ἐπί δίωρον –ἤτοι ἐπί χρονικόν διάστημα ὑπερδιπλάσιον ἀπό ἐκεῖνο, πού παρεσχέθη εἰς τόν Ἕλληνα πρωθυπουργόν διά τήν ἀκρόασίν του– ἀλλ’ ἔγινε δεκτός καί εἰς τό ἀεροδρόμιον ὑπό ἑνός ὑπουργοῦ, τοῦ κ. Παλέφσκι. Ἄς καμαρώνῃ, λοιπόν, ὁ κ. Παπανδρέου διά τάς τιμάς πού τοῦ ἀπεδόθησαν δι’ ἑνός… τιμηματάρχου τοῦ Πρωτοκόλλου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Ὑπό τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἐνεκρίθη πρότασις περί τοποθετήσεως τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Ἐλευθ. Βενιζέλου εἰς τήν πλατεῖαν Κλαυθμῶνος καί ἀνετέθη εἰς ἐπιτροπήν ἐξ εἰδικῶν καί ἀρχιτεκτόνων ὅπως ἐκπονήσῃ σχέδιον διαρρυθμίσεως καί ἀναμορφώσεως τῆς πλατείας, ὥστε νά προσαρμοσθῇ τό περιβάλλον εἰς τό σημεῖον ὅπου θά ἱδρυθῇ ὁ ἀνδριάς. Ἐπίσης ἐνεκρίθη κονδύλιον 2 ἑκατομμυρίων δρχ. διά τήν διαρρύθμισιν καί περίφραξιν τῶν τάφων Ἐλευθερίου καί Σοφοκλέους Βενιζέλου εἰς Κρήτην.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924