ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 2 Ἰανουαρίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΤΙ ΠΤΑΙΟΥΝ;

Ἐκ Μυτιλήνης τηλεγραφοῦν: «Ἀπό τοῦ παρελθόντος Σαββάτου παρά τήν θέσιν Βίγλα εὑρίσκονται ἔγκλειστοι ἐντός ἐσφραγισμένου πτηνοτροφικοῦ θαλάμου 400 ὄρνιθες. Ὁ θάλαμος ἐσφαγίσθη ὑπό ἐνωμοτάρχου εἰς ἐκτέλεσιν ἀποφάσεως τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου, τό ὁποῖον ἀπέρριψεν αἴτησιν χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας τῆς νέας πτέρυγος τοῦ πτηνοτροφείου Π. Μ. Ἤδη, 400 ὄρνιθες κινδυνεύουν νά ἐξοντωθοῦν ἐκ πείνης». Σκληρά ἡ τιμωρία διά τά ἀθῶα πουλερικά, πού δέν πταίουν καθόλου! Ἡ μόνη ὄρνις, πού δικαίως ὑποφέρει τώρα ἐκ πείνης, ἀλλ’ ἀτυχῶς δέν ἐψόφησεν ἀκόμη, εἶναι ἡ… κόττα τοῦ κ. Τσάτσου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. ὑφυπ. Ἐσωτερικῶν ἡ προθεσμία διά τήν ἔκδοσιν ταυτοτήτων νέου τύπου τῶν πολιτῶν παρετάθη μέχρι τῆς 30ῆς Ἰουνίου 1964. Ἀπό τῆς 1ης Ἰουλίου, παύει ἡ ἰσχύς τῶν ταυτοτήτων παλαιοῦ τύπου. Μετά τήν 31ην Ἰουνίου, οἱ πολῖται θά δύνανται νά ἐφοδιάζωνται διά ταυτοτήτων νέου τύπου, ἀλλά μέχρις ὅτου ἐφοδιασθοῦν δι’ αὐτῶν δέν θά δύνανται διά τῶν παλαιῶν νά διεκπεραιώσουν τάς ὑποθέσεις των μέ δημοσίας ὑπηρεσίας κ.λπ. Οἱ συμπληροῦντες τό 14ον ἔτος τῆς ἡλικίας των ὑποχρεοῦνται νά ἐφοδιασθοῦν ἐντός ἔτους διά ταυτοτήτων.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ