Πέμπτη, 2 Ἀπριλίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
Τ’ ΑΥΓΑ ΤΩΝ ΕΣΤΕΜΜΕΝΩΝ

Μεταδίδεται ἐκ Χάγης: «Τά πασχαλινά αὐγά τῆς πριγκηπίσσης Βεατρίκης, διαδόχου τοῦ Ὁλλανδικοῦ θρόνου τά ὁποῖα ἐπρόκειτο νά τά προσφέρῃ ὡς δῶρο στήν μητέρα της, βασιλίσσης Τζουλιάνας, ἔσπασαν ὅλα, ὅταν τό αὐτοκίνητό της προσέκρουσε ἐπί ἑνός δένδρου. Κατά τό ἀτύχημα ἐτραυματίσθη ἐλαφρῶς καί ἡ πριγκήπισσα». Τά πασχαλινά αὐγά εἶναι, ὡς γνωστόν, γιά τσούγκρισμα. Ἀλλ’ ὄχι, βεβαίως, μέ… δένδρα –ἐκτός ἄν τά αὐγά τῶν ἐστεμμένων πρέπει νά διαφέρουν ἀπό τῶν ἄλλων θνητῶν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ «ΑΡΗΣ»
ΚΑΤΑ ΡΩΣΣΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ
ΜΟΣΧΑ

«Ὁ πλανήτης Ἄρης κατοικεῖται», συμπεραίνει ὁ καθηγητής Βασίλι Κεσάρεφ, κατόπιν μελετῶν, αἵντινες διήρκεσαν ἐπί πέντε ἔτη, ἐπί τῆς καταγωγῆς καί τῆς ἐξελίξεως τῶν πλανητῶν. Ὁ Σοβιετικός ἐπιστήμων ἐδήλωσεν, ὅτι ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ πλανήτου ἐσχηματίσθησαν θάλασσαι, αἱ ὁποῖαι ἐνδέχεται νά συνέβαλον εὐνοϊκῶς εἰς τήν ἀνάπτυξιν ζώντων ὀργανισμῶν. Ἡ ἐπικρατοῦσα εἰς τόν πλανήτην Ἄρην ἀτμόσφαιρα εἶναι ἡ ἴδια μέ τήν ἐπικρατοῦσαν εἰς τήν κορυφήν ὑψηλοῦ ὄρους τοῦ ἰδικοῦ μας πλανήτου.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ