Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΝ

«Ἑλληνικόν οὐρανόν καί τοπίον» συνέστησεν προσωπικός ἰατρός της εἰς τήν κ. Τζάκυ Κέννεδυ, σύζυγον τοῦ Προέδρου τῶν Ἡν. Πολιτειῶν, προκειμένου νά ἀναλάβῃ αὕτη ἐντελῶς ἐκ τοῦ σωματικοῦ καί ψυχικοῦ τραύματος, πού ὑπέστη κατά τόν τελευταῖον ἀτυχῆ πρόωρον τοκετόν της». Ἰδού, λοιπόν, ὅτι τήν οἰκονομικήν βοήθειαν, πού παρέσχον αἱ Ἡν. Πολιτεῖαι εἰς τήν Ἑλλάδα, τήν ἀνταποδίδομεν μέ… φαρμακευτικήν βοήθειαν, συνισταμένην εἰς τόν γαλανόν οὐρανόν καί τά γαλήνια τοπία μας! Μόνον ὅτι, ὅπως πολλά Ἑλληνικά φάρμακα, εἶναι καί αὐτό νοθευμένο –μέ ὀλίγον… Πιπινέλην, πού ἀσχημίζει τό τοπίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Τόν ὑπουργόν Ἐργασίας κ. Χρ. Σταμπέλον ἐπεσκέφθη, χθές, ἡ Διοίκησις τοῦ Σωματείου Ἑλλήνων Ἠθοποιῶν καί τοῦ ἀνέπτυξε διάφορα ζητήματα τῆς τάξεως. Εἰδικώτερον ἡ διοίκησις τοῦ Σ. Ε. Η. ἐζήτησεν παρά τοῦ κ. ὑπουργοῦ τήν σύστασιν κλάδου προνοίας εἰς τό Ταμεῖον ἠθοποιῶν καί τήν μείωσιν τῶν πραγματοποιουμένων ἑβδομαδιαίως θεατρικῶν παραστάσεων. Ὡς ἐδήλωσεν ὁ κ. ὑπουργός, τά ἐν λόγῳ αἰτήματα ἐξετάζονται ἤδη παρά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ