ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 19 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας ἐπίσημον πρόγευμα, οἱ παρακαθήσαντες 35 ἐπίσημοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐτόνισαν τήν συμβολήν τῶν ἀγορεύσεων τοῦ Ἕλληνος ἀντιπροσώπου κ. Πιπινέλη εἰς τήν δημιουργίαν εἰρηνικοῦ κλίματος ἐντός τοῦ Ο.Η.Ε.». Ἀλλά εἶναι βέβαιον, ὅτι ἐγκωμίαζαν τόν διπλωματίσκον, ἤ μήπως ἐξεφράζοντο ἁπλῶς μέ ἐκτίμησιν διά τά φαγητά; Ἐάν, μάλιστα, τούς παρέθεσε στρείδια μέ μαργαρίτας, εἶναι φυσικόν νά ἀνελύθησαν εἰς ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΙΣ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ἡ εἰδική ἐπιτροπή ἀτομικῆς ἐνεργείας, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐκ τῶν μέχρι σήμερον γενομένων μετρήσεων ἐπί δειγμάτων γάλακτος καί λαχανικῶν προκύπτει ὅτι τό ποσοστόν αὐξήσεως τῶν πυρηνικῶν καταλοίπων (στρόντιον-90, κέσσιον-137 κλπ.), εἰς τά προϊόντα ταῦτα εἶναι ὅλως ἀνεπαίσθητον καί συνεπῶς ἡ δημιουργηθεῖσα ἀνησυχία ἐκ δημοσιευμάτων ξένων πηγῶν, ὡς πρός τήν χρησιμοποίησιν τῶν τροφίμων τούτων, εἶναι ἀδικαιολόγητος.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;