Πέμπτη, 19 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας ἐπίσημον πρόγευμα, οἱ παρακαθήσαντες 35 ἐπίσημοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐτόνισαν τήν συμβολήν τῶν ἀγορεύσεων τοῦ Ἕλληνος ἀντιπροσώπου κ. Πιπινέλη εἰς τήν δημιουργίαν εἰρηνικοῦ κλίματος ἐντός τοῦ Ο.Η.Ε.». Ἀλλά εἶναι βέβαιον, ὅτι ἐγκωμίαζαν τόν διπλωματίσκον, ἤ μήπως ἐξεφράζοντο ἁπλῶς μέ ἐκτίμησιν διά τά φαγητά; Ἐάν, μάλιστα, τούς παρέθεσε στρείδια μέ μαργαρίτας, εἶναι φυσικόν νά ἀνελύθησαν εἰς ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΙΣ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ἡ εἰδική ἐπιτροπή ἀτομικῆς ἐνεργείας, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐκ τῶν μέχρι σήμερον γενομένων μετρήσεων ἐπί δειγμάτων γάλακτος καί λαχανικῶν προκύπτει ὅτι τό ποσοστόν αὐξήσεως τῶν πυρηνικῶν καταλοίπων (στρόντιον-90, κέσσιον-137 κλπ.), εἰς τά προϊόντα ταῦτα εἶναι ὅλως ἀνεπαίσθητον καί συνεπῶς ἡ δημιουργηθεῖσα ἀνησυχία ἐκ δημοσιευμάτων ξένων πηγῶν, ὡς πρός τήν χρησιμοποίησιν τῶν τροφίμων τούτων, εἶναι ἀδικαιολόγητος.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ