Πέμπτη, 19 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΟΥ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας ἐπίσημον πρόγευμα, οἱ παρακαθήσαντες 35 ἐπίσημοι τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐτόνισαν τήν συμβολήν τῶν ἀγορεύσεων τοῦ Ἕλληνος ἀντιπροσώπου κ. Πιπινέλη εἰς τήν δημιουργίαν εἰρηνικοῦ κλίματος ἐντός τοῦ Ο.Η.Ε.». Ἀλλά εἶναι βέβαιον, ὅτι ἐγκωμίαζαν τόν διπλωματίσκον, ἤ μήπως ἐξεφράζοντο ἁπλῶς μέ ἐκτίμησιν διά τά φαγητά; Ἐάν, μάλιστα, τούς παρέθεσε στρείδια μέ μαργαρίτας, εἶναι φυσικόν νά ἀνελύθησαν εἰς ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΕΙΣ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ἡ εἰδική ἐπιτροπή ἀτομικῆς ἐνεργείας, ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἐκ τῶν μέχρι σήμερον γενομένων μετρήσεων ἐπί δειγμάτων γάλακτος καί λαχανικῶν προκύπτει ὅτι τό ποσοστόν αὐξήσεως τῶν πυρηνικῶν καταλοίπων (στρόντιον-90, κέσσιον-137 κλπ.), εἰς τά προϊόντα ταῦτα εἶναι ὅλως ἀνεπαίσθητον καί συνεπῶς ἡ δημιουργηθεῖσα ἀνησυχία ἐκ δημοσιευμάτων ξένων πηγῶν, ὡς πρός τήν χρησιμοποίησιν τῶν τροφίμων τούτων, εἶναι ἀδικαιολόγητος.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…