ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΚΤΩ ΜΕ ΜΗΔΕΝ

«Ἡ ἐθνική παλαιστική ὁμάς τῆς Ἑλλάδος ἠγωνίσθη μέ τήν μικτήν ὁμάδα παλαιστῶν τοῦ Μπορντώ, τῆς ὁποίας μετεῖχον πολλοί διεθνεῖς Γάλλοι παλαισταί. Οἱ Ἕλληνες ἐθριάμβευσαν ἐπί τῶν Γάλλων παλαιστῶν, τόσον εἰς τήν ἑλληνορωμαϊκήν πάλην, ὅσον καί εἰς τήν ἐλευθέραν τοιαύτην, σημειώσαντες ὀκτώ νίκας ἔναντι μηδεμιᾶς τῶν Γάλλων». Δέν εἶναι συμπτωματική αὐτή ἡ ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ἐπικράτησις τῶν Ἑλλήνων εἰς τήν πάλην! Κατήντησε τόσον δύσκολος ὁ ἀγών ἐπιβιώσεως εἰς τήν Ἑλλάδα, ὥστε οἱ Ἕλληνες, παλαίοντες συνεχῶς κατά τῶν ἀντιξοοτήτων τῆς ζωῆς, εἰδικεύθησαν, εἰς τόν τομέα αὐτόν. Καί, ἔτσι, οὐδείς ξένος ἠμπορεῖ νά μᾶς συναγωνισθῇ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΑΝΑΜΠΕΛΩΘΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΑΤΤΙΚΗ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας ἀνεκοινώθη, ὅτι ἀντιμετωπίζεται τό θέμα τῆς ἀναμπελώσεως ὁλοκλήρου τῆς Ἀττικῆς καί τῆς φυτεύσεως ἀνθεκτικῶν εἰς τήν φυλλοξήραν κλημάτων ἀμπέλου. Πρός ἐνίσχυσιν τῶν ἀμπελουργῶν τῆς Ἀττικῆς διά τήν ἀναμπέλωσιν ἐκτάσεως 17 χιλ. στρεμμάτων θά διατεθῇ ἐκ τοῦ κονδυλίου δημοσίων ἐπενδύσεων, κονδύλιον 5.200.000 δρχ. Διά τήν ἀναμπέλωσιν ἑκάστου στρέμματος, θά καταβάλλεται εἰς τούς ἀμπελουργούς ποσόν 320 δραχμῶν.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ