ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΧΗ …ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ!

«Εἰς κατάστημα τῆς Νέας Ὑόρκης, τό ὁποῖον ὑπῆρξε τετράκις θῦμα κλοπῶν ἐντός ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήματος, ἀνηρτήθη χθές πινακίς μέ ἐπιγραφήν ἀπευθυνομένην πρός τούς κλέπτας, οἱ ὁποῖοι εἰδοποιοῦντο ὅτι ὅλα του τά εἴδη ἐκλάπησαν καί οὕτω δέν ἀπομένει τί διά νέαν κλοπήν. Κατά τήν διάρκειαν τῆς νυκτός, ὅμως, ἐκλάπη καί ἡ πινακίς». Καί ὁ μέν καταστηματάρχης ἠθέλησε νά κάμῃ πνεῦμα, μέ τήν πινακίδα, πού ἀνήρτησε. Προφανῶς, ὅμως, καί οἱ κλέπται δέν ἐδέχθησαν νά ὑστερήσουν εἰς χιοῦμορ. Καί, ἴσως, τό ἰδικόν των, πού τηλεγραφεῖται τώρα εἰς ὅλον τόν κόσμον, ν’ ἀπεδείχθη ἀνώτερον!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΜΠΟΜ ΧΟΠ
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΖ ΑΝΤΖΕΛΕΣ.

Ὁ Ἀμερικανός ἠθοποιός Μπόμ Χόπ ἀναχωρεῖ σήμερον διά τάς Μεσογειακάς χώρας, ὅπου θά δώσῃ καλλιτεχνικάς παραστάσεις πρός ψυχαγωγίαν τῶν Ἀμερικανικῶν στρατευμάτων. Ὁ κ. Χόπ, κατά τήν ἀναχώρησίν του, ἐδήλωσεν ὅτι τῆς καλλιτεχνικῆς ὁμάδος του θά μετέχουν αἱ ἠθοποιοί Σοφία Λῶρεν, Τζίνα Λολομπρίτζιντα, ἴσως δέ καί ἡ Ρίτα Χαίηγουωρθ. Ὁ κ. Χόπ, κατά τήν περιοδείαν του εἰς τάς στρατιωτικάς βάσεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, Κρήτην, Τουρκίαν καί Λιβύην, θά φέρῃ μαῦρα ὀμματοϋάλια.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.