Πέμπτη, 19 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

Σημερινόν τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων ἀναφέρει, ὅτι δύο Ἀλβανοί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι ποιμήν, εἰσελθόντες, πρό μηνός, εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ἐδήλωσαν, ὅτι «τό Ἀλβανικόν καθεστώς θά ἀνετρέπετο ἐντός 24 ὡρῶν, ἐάν ὁ Ἀλβανικός λαός ἠδύνατο ν’ ἀντιδράσῃ εὐχερῶς». Βεβαίως, αἱ γνῶμαι ἑνός ποιμένος, ἐπί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, δέν ἔχουν καί τόσην σημασίαν. Ἀλλά εἶναι φανερόν, ὅτι προκειμένου περί τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Ἀλβανικοῦ καθεστῶτος τῶν κατσικοκλεπτῶν, οἱ ποιμένες ἔχουν βαρύνουσα γνώμη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Εἰς τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ὑπεβλήθη διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς πλατείας Μοναστηρακίου καί ὁδοῦ Ἀθηνᾶς, διά τήν μονόπλευρον διεύρυνσιν τῆς ὁδοῦ εἰς βάρος ὡρισμένων ἰδιοκτητῶν. Ὁ κ. ὑφυπουργός Οἰκισμοῦ ἐπεσκέφθη κατόπιν τούτου, τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, πρός ἐξακρίβωσιν τῶν παραπόνων.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ