ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Πέμπτη, 19 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

Σημερινόν τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων ἀναφέρει, ὅτι δύο Ἀλβανοί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι ποιμήν, εἰσελθόντες, πρό μηνός, εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ἐδήλωσαν, ὅτι «τό Ἀλβανικόν καθεστώς θά ἀνετρέπετο ἐντός 24 ὡρῶν, ἐάν ὁ Ἀλβανικός λαός ἠδύνατο ν’ ἀντιδράσῃ εὐχερῶς». Βεβαίως, αἱ γνῶμαι ἑνός ποιμένος, ἐπί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, δέν ἔχουν καί τόσην σημασίαν. Ἀλλά εἶναι φανερόν, ὅτι προκειμένου περί τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Ἀλβανικοῦ καθεστῶτος τῶν κατσικοκλεπτῶν, οἱ ποιμένες ἔχουν βαρύνουσα γνώμη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Εἰς τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ὑπεβλήθη διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς πλατείας Μοναστηρακίου καί ὁδοῦ Ἀθηνᾶς, διά τήν μονόπλευρον διεύρυνσιν τῆς ὁδοῦ εἰς βάρος ὡρισμένων ἰδιοκτητῶν. Ὁ κ. ὑφυπουργός Οἰκισμοῦ ἐπεσκέφθη κατόπιν τούτου, τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, πρός ἐξακρίβωσιν τῶν παραπόνων.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ