ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 19 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

Σημερινόν τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων ἀναφέρει, ὅτι δύο Ἀλβανοί, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι ποιμήν, εἰσελθόντες, πρό μηνός, εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ἐδήλωσαν, ὅτι «τό Ἀλβανικόν καθεστώς θά ἀνετρέπετο ἐντός 24 ὡρῶν, ἐάν ὁ Ἀλβανικός λαός ἠδύνατο ν’ ἀντιδράσῃ εὐχερῶς». Βεβαίως, αἱ γνῶμαι ἑνός ποιμένος, ἐπί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, δέν ἔχουν καί τόσην σημασίαν. Ἀλλά εἶναι φανερόν, ὅτι προκειμένου περί τῆς ἀνατροπῆς τοῦ Ἀλβανικοῦ καθεστῶτος τῶν κατσικοκλεπτῶν, οἱ ποιμένες ἔχουν βαρύνουσα γνώμη.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΙΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Εἰς τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ὑπεβλήθη διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς πλατείας Μοναστηρακίου καί ὁδοῦ Ἀθηνᾶς, διά τήν μονόπλευρον διεύρυνσιν τῆς ὁδοῦ εἰς βάρος ὡρισμένων ἰδιοκτητῶν. Ὁ κ. ὑφυπουργός Οἰκισμοῦ ἐπεσκέφθη κατόπιν τούτου, τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, πρός ἐξακρίβωσιν τῶν παραπόνων.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923