Πέμπτη, 19 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Τρεῖς τολμηραί Ἀμερικανίδες ἐζήτησαν ἀπό τό Κογκρέσσον, ὅπως θέσῃ ἀμέσως τέρμα εἰς τό μονοπώλιον τῶν ἀνδρῶν εἰς τό Διάστημα. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ γνωστή ἀεροπόρος Τζέρι Κόμπ, καθώς καί ἡ ἐπίσης ἀεροπόρος Τζακελίν Κότεραιν καί ἡ πιλότος Τζέην Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ Χάρτ, μητέρα 8 παιδιῶν».
Τήν τελευταίαν αὐτήν κυρίαν, τήν καταλαβαίνομεν ἀπολύτως: Προκειμένου νά ἡσυχάσῃ ὀλίγας ὥρας ἀπό τά 8 παιδιά της ῏καί δή Ἀμερικανόπουλα!῏ ἀκόμη καί τό Διάστημα εἶναι μία λύσις…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῆς νέας γέφυρας τοῦ Εὐρίπου, παρά τήν Χαλκίδα, εὑρίσκονται εἰς τό τέλος των καί μέχρι τέλους Αὐγούστου αὐτή θά δοθῇ εἰς τήν κυκλοφορίαν. Σήμερον, τά συνεργεῖα τῶν ἐργατοτεχνιτῶν ἀσχολοῦνται μέ τήν διάλυσιν τῆς παλαιᾶς γεφύρας. Ἐκ παραλλήλου, συνεχίζονται αἱ ἐργασίαι προσαρμογῆς τῆς γεφύρας πρός τάς ὁδούς πού θά συνδεθοῦν μετ’ αὐτῆς. Ὡς γνωστόν, ἡ νέα γέφυρα κατεσκευάσθη κατά τό Ἑλληνικῆς εὑρεσιτεχνίας συρταρωτόν σύστημα. Τό σύνολον τῆς δαπάνης ἀνῆλθεν εἰς 16 ἑκατ. δρχ.

Απόψεις

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του

Ἡ τρέλα τῶν ἀνθρώπων

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ δημοσιογράφοι εἴμαστε ἐδῶ, ὑποτίθεται, γιά νά ἀπαντᾶμε

Κατεγράφησαν 5.140 περιστατικά ἐνδοοικογενειακῆς βίας

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐξηγήσεις Θεοδωρικάκου

Ὁδεύουμε πρός ἕναν ἀπρόβλεπτο χειμῶνα

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι μία ἐποχή, κατά τή διάρκεια τῆς Ἑπταετίας…

Σάββατο, 4 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ