Πέμπτη, 19 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Τρεῖς τολμηραί Ἀμερικανίδες ἐζήτησαν ἀπό τό Κογκρέσσον, ὅπως θέσῃ ἀμέσως τέρμα εἰς τό μονοπώλιον τῶν ἀνδρῶν εἰς τό Διάστημα. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ γνωστή ἀεροπόρος Τζέρι Κόμπ, καθώς καί ἡ ἐπίσης ἀεροπόρος Τζακελίν Κότεραιν καί ἡ πιλότος Τζέην Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ Χάρτ, μητέρα 8 παιδιῶν».
Τήν τελευταίαν αὐτήν κυρίαν, τήν καταλαβαίνομεν ἀπολύτως: Προκειμένου νά ἡσυχάσῃ ὀλίγας ὥρας ἀπό τά 8 παιδιά της ῏καί δή Ἀμερικανόπουλα!῏ ἀκόμη καί τό Διάστημα εἶναι μία λύσις…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῆς νέας γέφυρας τοῦ Εὐρίπου, παρά τήν Χαλκίδα, εὑρίσκονται εἰς τό τέλος των καί μέχρι τέλους Αὐγούστου αὐτή θά δοθῇ εἰς τήν κυκλοφορίαν. Σήμερον, τά συνεργεῖα τῶν ἐργατοτεχνιτῶν ἀσχολοῦνται μέ τήν διάλυσιν τῆς παλαιᾶς γεφύρας. Ἐκ παραλλήλου, συνεχίζονται αἱ ἐργασίαι προσαρμογῆς τῆς γεφύρας πρός τάς ὁδούς πού θά συνδεθοῦν μετ’ αὐτῆς. Ὡς γνωστόν, ἡ νέα γέφυρα κατεσκευάσθη κατά τό Ἑλληνικῆς εὑρεσιτεχνίας συρταρωτόν σύστημα. Τό σύνολον τῆς δαπάνης ἀνῆλθεν εἰς 16 ἑκατ. δρχ.

Απόψεις

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!

Ἑστία, Σάββατον 16 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα

Ὁ Πούτιν ὡς ἄλλοθι τῆς Οὔρσουλα

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΤΡΟΜΟΣ πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῆς ἡγεσίας του ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν ὁδηγεῖ τήν ἐπίσημη ὑποψηφία του σέ σπασμωδικές καί ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις.