Πέμπτη, 19 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Τρεῖς τολμηραί Ἀμερικανίδες ἐζήτησαν ἀπό τό Κογκρέσσον, ὅπως θέσῃ ἀμέσως τέρμα εἰς τό μονοπώλιον τῶν ἀνδρῶν εἰς τό Διάστημα. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ γνωστή ἀεροπόρος Τζέρι Κόμπ, καθώς καί ἡ ἐπίσης ἀεροπόρος Τζακελίν Κότεραιν καί ἡ πιλότος Τζέην Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ Χάρτ, μητέρα 8 παιδιῶν».
Τήν τελευταίαν αὐτήν κυρίαν, τήν καταλαβαίνομεν ἀπολύτως: Προκειμένου νά ἡσυχάσῃ ὀλίγας ὥρας ἀπό τά 8 παιδιά της ῏καί δή Ἀμερικανόπουλα!῏ ἀκόμη καί τό Διάστημα εἶναι μία λύσις…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῆς νέας γέφυρας τοῦ Εὐρίπου, παρά τήν Χαλκίδα, εὑρίσκονται εἰς τό τέλος των καί μέχρι τέλους Αὐγούστου αὐτή θά δοθῇ εἰς τήν κυκλοφορίαν. Σήμερον, τά συνεργεῖα τῶν ἐργατοτεχνιτῶν ἀσχολοῦνται μέ τήν διάλυσιν τῆς παλαιᾶς γεφύρας. Ἐκ παραλλήλου, συνεχίζονται αἱ ἐργασίαι προσαρμογῆς τῆς γεφύρας πρός τάς ὁδούς πού θά συνδεθοῦν μετ’ αὐτῆς. Ὡς γνωστόν, ἡ νέα γέφυρα κατεσκευάσθη κατά τό Ἑλληνικῆς εὑρεσιτεχνίας συρταρωτόν σύστημα. Τό σύνολον τῆς δαπάνης ἀνῆλθεν εἰς 16 ἑκατ. δρχ.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…