Πέμπτη, 19 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

«Τρεῖς τολμηραί Ἀμερικανίδες ἐζήτησαν ἀπό τό Κογκρέσσον, ὅπως θέσῃ ἀμέσως τέρμα εἰς τό μονοπώλιον τῶν ἀνδρῶν εἰς τό Διάστημα. Μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ γνωστή ἀεροπόρος Τζέρι Κόμπ, καθώς καί ἡ ἐπίσης ἀεροπόρος Τζακελίν Κότεραιν καί ἡ πιλότος Τζέην Χάρτ, σύζυγος τοῦ γερουσιαστοῦ Χάρτ, μητέρα 8 παιδιῶν».
Τήν τελευταίαν αὐτήν κυρίαν, τήν καταλαβαίνομεν ἀπολύτως: Προκειμένου νά ἡσυχάσῃ ὀλίγας ὥρας ἀπό τά 8 παιδιά της ῏καί δή Ἀμερικανόπουλα!῏ ἀκόμη καί τό Διάστημα εἶναι μία λύσις…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῆς νέας γέφυρας τοῦ Εὐρίπου, παρά τήν Χαλκίδα, εὑρίσκονται εἰς τό τέλος των καί μέχρι τέλους Αὐγούστου αὐτή θά δοθῇ εἰς τήν κυκλοφορίαν. Σήμερον, τά συνεργεῖα τῶν ἐργατοτεχνιτῶν ἀσχολοῦνται μέ τήν διάλυσιν τῆς παλαιᾶς γεφύρας. Ἐκ παραλλήλου, συνεχίζονται αἱ ἐργασίαι προσαρμογῆς τῆς γεφύρας πρός τάς ὁδούς πού θά συνδεθοῦν μετ’ αὐτῆς. Ὡς γνωστόν, ἡ νέα γέφυρα κατεσκευάσθη κατά τό Ἑλληνικῆς εὑρεσιτεχνίας συρταρωτόν σύστημα. Τό σύνολον τῆς δαπάνης ἀνῆλθεν εἰς 16 ἑκατ. δρχ.

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!