Πέμπτη, 18 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ

Μεταδίδεται ἐκ Δαμασκοῦ: «Ὁ ὑπουργός τῆς Παιδείας τῆς Συρίας κ. Ἀντέλ ἀπηγόρευσε χθές τό “Τουίστ” εἰς τήν Συρίαν, ὡς αἰσθησιακῶς προκλητικόν. Ταυτοχρόνως, εἰς τό μουσουλμανικόν Πανεπιστήμιον τοῦ Ἀλ-Ἀχτάρ, οἱ φοιτηταί ἔδωσαν ὁμαδικόν ὅρκον ὅτι δέν θά χορεύουν ποτέ τό ἄσεμνον “Τουίστ”». Ὥστε, οὔτε οἱ Ἄραβες, οὔτε οἱ ἀνατολῖται, οἱ ἐφευρέται τοῦ χοροῦ τῆς κοιλίας, δέν ἀνέχονται τό «τουίστ». Καί τώρα, δέν μένει παρά νά καθιερώσουν οἱ πολιτισμένοι λαοί τῆς Δύσεως καί τῆς Ἀμερικῆς, ὡς χορόν τῆς μόδας, τό… «τσιφτιτέλι» τῶν Τούρκων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ἐντός τῆς ἡμέρας, ἀναμένεται ὁ πρώην πρωθυπουργός τῆς Γαλλίας κ. Ἔνγκαρ Φώρ, ἐπί κεφαλῆς οἰκονομοτεχνικῶν παραγόντων τοῦ ΝΑΤΟ. Οὗτος θά ἔχῃ συνομιλίας τριημέρου διαρκείας, εἰς τά πλαίσια τῆς προταθείσης παροχῆς εἰδικῆς βοηθείας ἐκ μέρους τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκίαν. Ὁ κ. Φώρ θά ἐγγραφῇ εἰς τό βιβλίον ἀκροάσεων τῶν ἀνακτόρων καί ἐν συνεχείᾳ θά γίνῃ δεκτός ὑπό τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ. Αὔριον, ὁ κ. Φώρ, θά ἐπισκεφθῇ τόν κ. ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως καί τούς ὑπουργούς Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καί Ἐξωτερικῶν.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ