Πέμπτη, 18 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΝ ΤΩΝ

Τηλεγραφοῦν ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς δημοτικόν σχολεῖον τῆς Διαρβεκίρης ὁ μαθητής Χουσεΐν Τουράν ἔπληξε διά μαχαίρας τόν διδάσκαλον τῆς μουσικῆς Φικρέτ Οὐτσάρ διότι τόν ἀφῆκεν ἐπί δύο ἔτη στάσιμον. Ὁ διδάσκαλος διεκομίσθη εἰς τό νοσοκομεῖον καί ὁ μαθητής καταζητεῖται…». Καί οἱ Ἕλληνες μαθηταί τόν τελευταῖον καιρόν συνηθίζουν νά χειροδικοῦν …. Κατά τῶν γραπτῶν καί τῶν μαθητολογίων καί, ἐνίοτε, κατά τῶν διδασκάλων. Δέν ἔφθασαν, ὅμως, καί μέχρι μαχαίρας. Αὐτή εἶναι καί θά μένῃ προνόμιον τῶν Τούρκων μικρῶν καί μεγάλων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΛΑΚΑΣ

Διά καταρτισθέντος ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Δημ. Ἔργων διατάγματος, ἀπαγορεύεται ἐπί ἑξάμηνον ἡ ἐκτέλεσις πάσης οἰκοδομικῆς ἐργασίας εἰς τήν περιοχήν Πλάκας. Ἡ ἐν λόγῳ περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ τῆς πλατείας Μοναστηρακίου, τῶν ὁδῶν Πανδρόσου, Ἀπόλλωνος, Σκούφου, τέρματος Φιλελλήνων, Ἀμαλίας, Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων Ἁγίας Μαρίνας, τῆς ὁδοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων τῆς περιοχῆς Ἁγίων Ἀσωμάτων. Κατά τό διάστημα τοῦ ἑξαμήνου θά γίνῃ ἡ σχετική πολεοδομική μελέτη.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;