ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 18 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΜΑΧΑΙΡΑ

Κατά πληροφορίας ἐκ Χανίων, ὁ κ. Σοφ. Βενιζέλος ἐχάρισεν εἰς τόν Πατριάρχην, κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψίν του, ἀργυροποίκιλτον κρητικήν μάχαιραν. Ἄραγε, ὅμως εἶναι αὐτό κατάλληλον δῶρον διά… Πατριάρχην;… Ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ νά ἀμφιβάλλωμεν! Τοὐλάχιστον, ἄν τοῦ ἐχάριζε καμμιάν Τουρκικήν χαντζάραν, ἴσως τοῦ ἐθύμιζε τάς σφαγάς ἑκατομμυρίων ἀθώων Ἑλλήνων, ἀπό τά τέκνα τῆς «φιλτάτης πατρίδος» του, τῆς Τουρκίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
345 ΧΩΡΙΚΟΙ
ΕΤΥΦΕΚΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ
ΜΑΪΑΜΙ.

Ἡ ἕνωσις ἐξορίστων Κουβανῶν δικηγόρων ἀνεκοίνωσεν ὅτι, κατά τάς τελευταίας 15 ἡμέρας 345 χωρικοί ἐτυφεκίσθησαν εἰς Κούβαν ἄνευ δίκης. Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν προστίθεται ὅτι αἱ πληροφορίαι αὗται, αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν ὑπό ἀντεπαναστατῶν δρώντων εἰς Κούβαν, θά τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν διαφόρων ὀργανισμῶν, ἰδίως δέ τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς νομικῶν τῆς Γενεύης.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ