Πέμπτη, 18 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΜΑΧΑΙΡΑ

Κατά πληροφορίας ἐκ Χανίων, ὁ κ. Σοφ. Βενιζέλος ἐχάρισεν εἰς τόν Πατριάρχην, κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψίν του, ἀργυροποίκιλτον κρητικήν μάχαιραν. Ἄραγε, ὅμως εἶναι αὐτό κατάλληλον δῶρον διά… Πατριάρχην;… Ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ νά ἀμφιβάλλωμεν! Τοὐλάχιστον, ἄν τοῦ ἐχάριζε καμμιάν Τουρκικήν χαντζάραν, ἴσως τοῦ ἐθύμιζε τάς σφαγάς ἑκατομμυρίων ἀθώων Ἑλλήνων, ἀπό τά τέκνα τῆς «φιλτάτης πατρίδος» του, τῆς Τουρκίας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
345 ΧΩΡΙΚΟΙ
ΕΤΥΦΕΚΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΥΒΑΝ
ΜΑΪΑΜΙ.

Ἡ ἕνωσις ἐξορίστων Κουβανῶν δικηγόρων ἀνεκοίνωσεν ὅτι, κατά τάς τελευταίας 15 ἡμέρας 345 χωρικοί ἐτυφεκίσθησαν εἰς Κούβαν ἄνευ δίκης. Εἰς τήν ἀνακοίνωσιν προστίθεται ὅτι αἱ πληροφορίαι αὗται, αἱ ὁποῖαι ἐλήφθησαν ὑπό ἀντεπαναστατῶν δρώντων εἰς Κούβαν, θά τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν διαφόρων ὀργανισμῶν, ἰδίως δέ τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς νομικῶν τῆς Γενεύης.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ