Πέμπτη, 18 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ!

«Ἤρχισαν προχθές εἰς τά Μέγαρα αἱ πρῶται ἑορταστικαί ἐκδηλώσεις τοῦ Χοροῦ τῆς Τράτας. Ἐγένετο δέ καί εἰδική σύσκεψις τῶν Ἀρχῶν, κατά τήν ὁποίαν ἐρρυθμίσθησαν αἱ λεπτομέριαι διά τόν χορόν τῆς τράτας, ὁ ὁποῖος θά γίνῃ τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, πρός προσέλευσιν χιλιάδων ξένων». Ὁ Χορός τῆς Τράτας ἐγίνετο κατά παμπάλαιον ἔθιμον, τήν Τρίτην τοῦ Πάσχα. Ἀλλά φαίνεται, ὅτι διά τουριστικούς λόγους ἐπεξετάθη ἡ διάρκειά του ἐπί μίαν ὁλόκληρον ἑβδομάδα!… Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅμως, ὅτι δέν θ’ ἀξιώσουν καί οἱ Ἀθηναῖοι νά παραταθῇ ἡ Ἑβδομάῶς τν Παθῶν, καμμιά δεκαριά ἡμέρες ἀκόμη, δεδομένου ὅτι καί ὁ Ἐπιτάφιος καί ἡ Ἀνάστασις ἔχουν μεγάλο «σουξέ» μεταξύ τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΑΙ ΑΡΑΒΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΟΥΒΕΪΤ.

Ἡ διακήρυξις τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Ἑνώσεως τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ, προεκάλεσεν μεγάλας φοιτητικάς συγκεντρώσεις εἰς Κουβέιτ. Οἱ φοιτηταί, ἀπό δύο ἡμερῶν διατρέχουν τάς ὁδούς τῆς πόλεως, φέροντες μεγάλας φωτογραφίας τοῦ προέδρου Νάσερ καί ζητωκραυγάζοντες ὑπέρ τῆς Ἀραβικῆς Ἑνώσεως. Ἐπίσης, αἱ ἐφημερίδες τοῦ Κουβέιτ ἀνήγγειλαν μέ μεγάλους τίτλους τήν πραγματοποιηθεῖσαν συμφωνίαν διά τήν ἕνωσιν τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ