Πέμπτη, 17 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

«Τό θέμα τῆς βιομηχανοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων τῆς πρωτευούσης, ἀπετέλεσεν ἀντικείμενον συσκέψεως, μέ τήν συμμετοχήν τῶν διοικητῶν τῶν Τραπεζῶν Ἐθνικῆς καί Ἀγροτικῆς, καθώς καί τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων. Ἐρωτηθείς ὁ κ. Δήμαρχος ἐδήλωσεν ὅτι, δέν ὑπάρχει πρός παρόν τίποτε τό ἀνακοινώσιμον ἀλλ’ ὅτι, ἐλπίζει τό πρόβλημα νά ἐπιλυθῇ συντόμως κατά εὐνοϊκόν τρόπον». Διά νά ἐπιταχυνθῇ ἡ ἐπίλυσις τοῦ θέματος, ἀρκεῖ νά προεδρεύσῃ τῆς προσεχοῦς συσκέψεως ὁ κ. Πρωθυπουργός: Αὐτός ἀπέδειξεν, ὅτι γνωρίζει καλλίτερον παντός ἄλλου νά… ἀξιοποιῇ τά ἀπορρίμματα –τῆς πολιτικῆς, φυσικά!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, εἰς ἀπάντησιν ἐγγράφου τοῦ Σ. Ι. Σ. Α. Τ., τονίζει ὅτι ἡ ἀφαίρεσις τῆς ἀδείας κυκλοφορίας αὐτοκινήτου δημοσίας χρήσεως διά πταῖσμα τοῦ ὁδηγοῦ, εἶναι σύμφωνος πρός τό δίκαιον καί πρός τόν νόμον, δεδομένου ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ὀχήματος εὐθύνεται ἀστικῶς διά τά πταίσματα τοῦ προσλαμβανομένου ὑπ’ αὐτοῦ ὁδηγοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, τό Ὑπουργεῖον ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ποινική δίωξις εἶναι ἀνεξάρτητος τῆς πειθαρχικῆς, ἕνεκα δέ τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν ποινῶν, ἡ διοίκησις δύναται νά ἐπιβάλῃ ποινήν, χωρίς νά εἶναι ὑποχρεωμένη ν’ ἀναμένῃ τήν ἔκβασιν τῆς ποινικῆς δίκης.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ