Πέμπτη, 16 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ

«Τό φαινόμενο τῆς βροχοπτώσεως ὀφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι ἐδημιουργήθη εἰς τόν κόλπον τῆς Γένοβας βαρομετρική ὕφεσις, ἡ ὁποία ἔχει τάσιν κινήσεως πρός τήν Ἑλλάδα. Πάντως, τονίζεται ἀπό τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ὅτι διά τήν ἐποχήν αὐτήν τοῦ ἔτους, τό φαινόμενον τῆς βροχοπτώσεως εἶναι σύνηθες στήν Ἑλλάδα». Πῶς, ὅμως, εἶναι σύνηθες, ἀφοῦ ὁ λαός ἔχει βγάλει τήν παροιμίαν ὅτι «στόν καταραμένο τόπο, Μάη μῆνα βρέχει»! Ἐκτός πλέον ἄν τό φαινόμενον ἔχη γίνει σύνηθες, ἀφ’ ἧς ἀνῆλθεν εἰς τήν ἀρχήν ἡ Κυβέρνησις τῆς «Ἔ, ρέ!»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς κ. Ἰωάννης Κουμάρος, βουλευτής τοῦ Γκωλλικοῦ κόμματος εἰς τήν περιοχήν τοῦ Μοζέλα καί πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος φιλίας Γαλλίας-Ἑλλάδος, ἀπηύθυνε χθές τό ἀπόγευμα πρός τόν Ἕλληνα βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Καλλίαν, τό κάτωθι τηλεγράφημα: «Οἱ συνάδελφοί σας τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως εὑρίσκονται τάς ἱστορικάς αὐτάς ἡμέρας, ὁλοψύχως παρά τό πλευρόν σας, ἐξαίροντες τούς προαιωνίους δεσμούς φιλίας καί τό ταυτόσημον τῶν ἰδεῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ πού ὑφίστανται μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μας».

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!