Πέμπτη, 16 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΗ

«Τό φαινόμενο τῆς βροχοπτώσεως ὀφείλεται εἰς τό γεγονός ὅτι ἐδημιουργήθη εἰς τόν κόλπον τῆς Γένοβας βαρομετρική ὕφεσις, ἡ ὁποία ἔχει τάσιν κινήσεως πρός τήν Ἑλλάδα. Πάντως, τονίζεται ἀπό τήν ἁρμοδίαν ὑπηρεσίαν ὅτι διά τήν ἐποχήν αὐτήν τοῦ ἔτους, τό φαινόμενον τῆς βροχοπτώσεως εἶναι σύνηθες στήν Ἑλλάδα». Πῶς, ὅμως, εἶναι σύνηθες, ἀφοῦ ὁ λαός ἔχει βγάλει τήν παροιμίαν ὅτι «στόν καταραμένο τόπο, Μάη μῆνα βρέχει»! Ἐκτός πλέον ἄν τό φαινόμενον ἔχη γίνει σύνηθες, ἀφ’ ἧς ἀνῆλθεν εἰς τήν ἀρχήν ἡ Κυβέρνησις τῆς «Ἔ, ρέ!»…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

Ὁ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς κ. Ἰωάννης Κουμάρος, βουλευτής τοῦ Γκωλλικοῦ κόμματος εἰς τήν περιοχήν τοῦ Μοζέλα καί πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος φιλίας Γαλλίας-Ἑλλάδος, ἀπηύθυνε χθές τό ἀπόγευμα πρός τόν Ἕλληνα βουλευτήν κ. Κωνσταντῖνον Καλλίαν, τό κάτωθι τηλεγράφημα: «Οἱ συνάδελφοί σας τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως εὑρίσκονται τάς ἱστορικάς αὐτάς ἡμέρας, ὁλοψύχως παρά τό πλευρόν σας, ἐξαίροντες τούς προαιωνίους δεσμούς φιλίας καί τό ταυτόσημον τῶν ἰδεῶν καί τοῦ πολιτισμοῦ πού ὑφίστανται μεταξύ τῶν δύο χωρῶν μας».

Απόψεις

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!