ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 16 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

«Ἡ τετραετίς Καρολίν Κέννεδυ, θυγάτηρ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, δέν ἐπέτυχε σήμερον ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ἐπεθύμει. Ἡ μικρά ὠργίσθη καί παρ’ ὀλίγον νά ἐκσπάσῃ εἰς δάκρυα, ὅταν ἡ μητέρα της ἐπραγματοποίησε μικράν ἐκδρομήν μέ θαλαμηγόν, χωρίς νά τήν πάρῃ μαζῆ της». Δέν εἶναι ἀλήθεια, λοιπόν, ὅτι τά Ἀμερικανάκια ἐπιβάλλουν τάς θελήσεις των εἰς τούς γονεῖς των καί τούς κάνουν ὅ,τι τούς καπνίσῃ. Φαίνεται, ὅτι καί οἱ γονεῖς των κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὅταν ταξιδεύουν εἰς τήν Εὐρώπην, καί ἄς κλαῖνε τά μικρά ὅσο θέλουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΒΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Πάρου, εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μελτέμι» τῶν Παρικῶν, συνελήφθη ὁ Ἑλβετός Ἔρχαρτ Χόχμανς, ὑποδιευθυντής ἐπιχειρήσεως χάρτου εἰς τό Μπάρλ τῆς Ἑλβετίας, διότι ἀφήρεσε τρεῖς βυζαντινάς εἰκόνας σημαντικῆς ἀξίας ἀπό ναΐσκον τῆς νήσου. Εἰς τάς ἀποσκευάς τοῦ Ἑλβετοῦ εὑρέθησαν καί ἕν δοχεῖον γάλακτος, τό ὁποῖον οὗτος ἀφήρεσεν ἀπό τό ξενοδοχεῖον «Ἀθηναῖον Μέλαθρον» τῶν Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923