ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 16 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

«Ἡ τετραετίς Καρολίν Κέννεδυ, θυγάτηρ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, δέν ἐπέτυχε σήμερον ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ἐπεθύμει. Ἡ μικρά ὠργίσθη καί παρ’ ὀλίγον νά ἐκσπάσῃ εἰς δάκρυα, ὅταν ἡ μητέρα της ἐπραγματοποίησε μικράν ἐκδρομήν μέ θαλαμηγόν, χωρίς νά τήν πάρῃ μαζῆ της». Δέν εἶναι ἀλήθεια, λοιπόν, ὅτι τά Ἀμερικανάκια ἐπιβάλλουν τάς θελήσεις των εἰς τούς γονεῖς των καί τούς κάνουν ὅ,τι τούς καπνίσῃ. Φαίνεται, ὅτι καί οἱ γονεῖς των κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὅταν ταξιδεύουν εἰς τήν Εὐρώπην, καί ἄς κλαῖνε τά μικρά ὅσο θέλουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΒΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Πάρου, εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μελτέμι» τῶν Παρικῶν, συνελήφθη ὁ Ἑλβετός Ἔρχαρτ Χόχμανς, ὑποδιευθυντής ἐπιχειρήσεως χάρτου εἰς τό Μπάρλ τῆς Ἑλβετίας, διότι ἀφήρεσε τρεῖς βυζαντινάς εἰκόνας σημαντικῆς ἀξίας ἀπό ναΐσκον τῆς νήσου. Εἰς τάς ἀποσκευάς τοῦ Ἑλβετοῦ εὑρέθησαν καί ἕν δοχεῖον γάλακτος, τό ὁποῖον οὗτος ἀφήρεσεν ἀπό τό ξενοδοχεῖον «Ἀθηναῖον Μέλαθρον» τῶν Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ