Πέμπτη, 16 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

«Ἡ τετραετίς Καρολίν Κέννεδυ, θυγάτηρ τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, δέν ἐπέτυχε σήμερον ἐκεῖνο, τό ὁποῖον ἐπεθύμει. Ἡ μικρά ὠργίσθη καί παρ’ ὀλίγον νά ἐκσπάσῃ εἰς δάκρυα, ὅταν ἡ μητέρα της ἐπραγματοποίησε μικράν ἐκδρομήν μέ θαλαμηγόν, χωρίς νά τήν πάρῃ μαζῆ της». Δέν εἶναι ἀλήθεια, λοιπόν, ὅτι τά Ἀμερικανάκια ἐπιβάλλουν τάς θελήσεις των εἰς τούς γονεῖς των καί τούς κάνουν ὅ,τι τούς καπνίσῃ. Φαίνεται, ὅτι καί οἱ γονεῖς των κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὅταν ταξιδεύουν εἰς τήν Εὐρώπην, καί ἄς κλαῖνε τά μικρά ὅσο θέλουν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΒΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΔΙΑ ΚΛΟΠΗΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Πάρου, εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μελτέμι» τῶν Παρικῶν, συνελήφθη ὁ Ἑλβετός Ἔρχαρτ Χόχμανς, ὑποδιευθυντής ἐπιχειρήσεως χάρτου εἰς τό Μπάρλ τῆς Ἑλβετίας, διότι ἀφήρεσε τρεῖς βυζαντινάς εἰκόνας σημαντικῆς ἀξίας ἀπό ναΐσκον τῆς νήσου. Εἰς τάς ἀποσκευάς τοῦ Ἑλβετοῦ εὑρέθησαν καί ἕν δοχεῖον γάλακτος, τό ὁποῖον οὗτος ἀφήρεσεν ἀπό τό ξενοδοχεῖον «Ἀθηναῖον Μέλαθρον» τῶν Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924