Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ

Κατόπιν τῆς συσκέψεως, τῆς συγκροτηθείσης χθές ὑπό τό Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν διά τήν ἀποζημίωσιν τῶν θυμάτων τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, παρεσχέθη ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου ἡ πληροφορία, ὅτι τό διατεθέν πρός τοῦτο ὑπό τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως ποσόν τῶν 860 ἑκ. δραχ. δέν θά ἐπαρκέσῃ διά τήν καταβολήν τοῦ 55% τοῦ συνόλου τῆς ἐπιδικασθείσης ἀποζημιώσεως, πού καταβάλλεται ἤδη ὡς πρώτη δόσις εἰς τούς δικαιούχους: «Συνεπῶς περίπτωσις καταβολῆς δόσεως δέν θά ὑπάρξῃ». Ἀλλά ὅταν δηλοῦται ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι δέν θά καταβληθῇ δευτέρα δόσις, δέν ἠμπορεῖ νά γίνῃ λόγος περί δόσεων, ἀλλά περί ἐφ’ ἅπαξ ποσοῦ; Διδομένου ἀντί τοῦ ἐπιδικασθέντος!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΣΙΣ
ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΩΝ
ΠΑΝ ΜΟΣΝ ΓΙΟΜΤΥ.

Βορειοκορεατικά στρατεύματα ἐπετέθησαν χθές ἐναντίον μικτοῦ Ἀμερικανο-Κορεατικοῦ συντάγματος εἰς τήν ἀποστρατιωτικοποιημένην ζώνην. Κατά τήν ἐπίθεσιν, ἐτραυματίσθησαν δύο ἀξιωματικοί, εἷς Ἀμερικανός καί εἷς Κορεάτης, οἱ ὁποῖοι καί συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι. Ἐπίσης, ἐκφράζονται φόβοι, ὅτι ἐφονεύθη εἷς Νοτιοκορεάτης στρατιώτης. Τό ἀνωτέρω ἀνακοίνωσεν ἡ διοίκησις τῶν δυνάμεων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐκ μέρους τῆς ὁποίας ἐζητήθη πάραυτα ἡ σύγκλησις τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς ἀνακωχῆς καί ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν συλληφθέντων ἀξιωματικῶν.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις