ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ἐκ Τεχεράνης: «Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἀλλάχ ἔχω πλέον ὅ,τι ἐπιθυμοῦσα» –εἶπε, μέ δάκρυα χαρᾶς ἡ αὐτοκράτειρα Φαράχ τῆς Περσίας, ὅταν τῆς ἀνήγγειλαν ὅτι τό βρέφος πού ἔτεκεν εἶναι θῆλυ. Ἐξ ἄλλου, ὁ Σάχης ὕψωσε τά χέρια εὐχαριστῶν τόν Θεόν, ἀκολούθως δέ, ἥρπασε τόν παριστάμενον πρωτότοκον υἱόν του καί τόν ἐφίλησεν εἰς τά δύο μάγουλα». Ἀλλ’ ὁ διπλοῦς ἀσπασμός πού ἔδωσεν ὁ Σάχης εἰς τόν διάδοχον ἐξηγεῖ, πληρέστατα, τάς εὐχαριστίας του πρός τόν Ἀλλάχ: «Σ’ εὐχαριστῶ, Ὕψιστε, πού ἐπρόλαβα, τοὐλάχιστον, ν’ ἀποκτήσω ἕνα Διάδοχον!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΚΡΙΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τόν Ἀπρίλιον συνέρχεται ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Χωροφυλακῆς Γ. Βαρδουλάκη τό συμβούλιον κρίσεως τῶν ἀνωτέρων καί κατωτέρων ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς. Τό συμβούλιον θά κρίνῃ τό 1/3 τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος, ἤτοι 30 ἀντισυνταγματάρχας, 46 ταγματάρχας, 90 μοιράρχους, 190 ὑπομοιράρχους καί 64 ἀνθυπομοιράρχους, διά τήν προαγωγήν ἤ στασιμότητα αὐτῶν. Τόν προσεχῆ Μάιον, ἐξ ἄλλου, θά συνέλθῃ τό ἀνώτατον στρατιωτικόν συμβούλιον, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γ.Ε.Ε.Θ.Α. διά νά κρίνῃ 14 συνταγματάρχας καί 4 ὑποστράτηγους τῆς Χωροφυλακῆς.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.