Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ἐκ Τεχεράνης: «Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἀλλάχ ἔχω πλέον ὅ,τι ἐπιθυμοῦσα» –εἶπε, μέ δάκρυα χαρᾶς ἡ αὐτοκράτειρα Φαράχ τῆς Περσίας, ὅταν τῆς ἀνήγγειλαν ὅτι τό βρέφος πού ἔτεκεν εἶναι θῆλυ. Ἐξ ἄλλου, ὁ Σάχης ὕψωσε τά χέρια εὐχαριστῶν τόν Θεόν, ἀκολούθως δέ, ἥρπασε τόν παριστάμενον πρωτότοκον υἱόν του καί τόν ἐφίλησεν εἰς τά δύο μάγουλα». Ἀλλ’ ὁ διπλοῦς ἀσπασμός πού ἔδωσεν ὁ Σάχης εἰς τόν διάδοχον ἐξηγεῖ, πληρέστατα, τάς εὐχαριστίας του πρός τόν Ἀλλάχ: «Σ’ εὐχαριστῶ, Ὕψιστε, πού ἐπρόλαβα, τοὐλάχιστον, ν’ ἀποκτήσω ἕνα Διάδοχον!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΚΡΙΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τόν Ἀπρίλιον συνέρχεται ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Χωροφυλακῆς Γ. Βαρδουλάκη τό συμβούλιον κρίσεως τῶν ἀνωτέρων καί κατωτέρων ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς. Τό συμβούλιον θά κρίνῃ τό 1/3 τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος, ἤτοι 30 ἀντισυνταγματάρχας, 46 ταγματάρχας, 90 μοιράρχους, 190 ὑπομοιράρχους καί 64 ἀνθυπομοιράρχους, διά τήν προαγωγήν ἤ στασιμότητα αὐτῶν. Τόν προσεχῆ Μάιον, ἐξ ἄλλου, θά συνέλθῃ τό ἀνώτατον στρατιωτικόν συμβούλιον, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γ.Ε.Ε.Θ.Α. διά νά κρίνῃ 14 συνταγματάρχας καί 4 ὑποστράτηγους τῆς Χωροφυλακῆς.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ