Πέμπτη, 14 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΙΚΑΙΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ

Ἐκ Τεχεράνης: «Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἀλλάχ ἔχω πλέον ὅ,τι ἐπιθυμοῦσα» –εἶπε, μέ δάκρυα χαρᾶς ἡ αὐτοκράτειρα Φαράχ τῆς Περσίας, ὅταν τῆς ἀνήγγειλαν ὅτι τό βρέφος πού ἔτεκεν εἶναι θῆλυ. Ἐξ ἄλλου, ὁ Σάχης ὕψωσε τά χέρια εὐχαριστῶν τόν Θεόν, ἀκολούθως δέ, ἥρπασε τόν παριστάμενον πρωτότοκον υἱόν του καί τόν ἐφίλησεν εἰς τά δύο μάγουλα». Ἀλλ’ ὁ διπλοῦς ἀσπασμός πού ἔδωσεν ὁ Σάχης εἰς τόν διάδοχον ἐξηγεῖ, πληρέστατα, τάς εὐχαριστίας του πρός τόν Ἀλλάχ: «Σ’ εὐχαριστῶ, Ὕψιστε, πού ἐπρόλαβα, τοὐλάχιστον, ν’ ἀποκτήσω ἕνα Διάδοχον!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
ΚΡΙΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τόν Ἀπρίλιον συνέρχεται ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Χωροφυλακῆς Γ. Βαρδουλάκη τό συμβούλιον κρίσεως τῶν ἀνωτέρων καί κατωτέρων ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς. Τό συμβούλιον θά κρίνῃ τό 1/3 τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος, ἤτοι 30 ἀντισυνταγματάρχας, 46 ταγματάρχας, 90 μοιράρχους, 190 ὑπομοιράρχους καί 64 ἀνθυπομοιράρχους, διά τήν προαγωγήν ἤ στασιμότητα αὐτῶν. Τόν προσεχῆ Μάιον, ἐξ ἄλλου, θά συνέλθῃ τό ἀνώτατον στρατιωτικόν συμβούλιον, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γ.Ε.Ε.Θ.Α. διά νά κρίνῃ 14 συνταγματάρχας καί 4 ὑποστράτηγους τῆς Χωροφυλακῆς.

Απόψεις

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ