Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΔΕΣ

Τηλεγραφοῦν ἀπό τήν πόλιν Χάντον τῆς Βιργινίας: «Ὁ χιμπαντζῆς Ἔνος, ὁ ὁποῖος τόν παρελθόντα μῆνα ἐπραγματοποίησε πτῆσιν εἰς τό διάστημα πέριξ τῆς Γῆς, λαμβάνει πληθώραν ἐπιστολῶν καί ἑορταστικῶν δελταρίων.

Ἕνας ἐκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ χιμπαντζῆ ζητεῖ τήν γνώμην τοῦ Ἔνος διά τό ἀνθρώπινον γένος». Νά ἤθελεν, ἆρά γε, ὁ Δαρβῖνος, ἄν ἐζοῦσε, καλλιτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀξίας τῆς θεωρίας του;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκεῖ ἐπέπρωτο νά καταλήξῃ ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότης τοῦ 20οῦ αἰῶνος: Νά ἐρωτᾷ τόν χιμπαντζῆν διά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ.– Ἡ τελωνειακή ἀστυνομία, κατόπιν παρακολουθήσεως μεταξύ Ἀθηνῶν καί Κωνσταντινουπόλεως ἀνεκάλυψε τριμελῆ σπεῖρα λαθρεμπόρων, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσάγει εἰς τήν Τουρκίαν ἐξ Ἑλλάδος δεκάδας χιλιάδας ἀνδρικῶν καί γυναικείων ὡρολογίων, κοσμήματα καί εἴδη γυναικείας ἀμφιέσεως ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου καί πλέον τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ συμμορία τῶν λαθρεμπόρων ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Τούρκους καί ἕνα Ἕλληνα ὑπήκοον σωφέρ, Μ.Α., οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν.

Απόψεις

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του