ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΔΕΣ

Τηλεγραφοῦν ἀπό τήν πόλιν Χάντον τῆς Βιργινίας: «Ὁ χιμπαντζῆς Ἔνος, ὁ ὁποῖος τόν παρελθόντα μῆνα ἐπραγματοποίησε πτῆσιν εἰς τό διάστημα πέριξ τῆς Γῆς, λαμβάνει πληθώραν ἐπιστολῶν καί ἑορταστικῶν δελταρίων.

Ἕνας ἐκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ χιμπαντζῆ ζητεῖ τήν γνώμην τοῦ Ἔνος διά τό ἀνθρώπινον γένος». Νά ἤθελεν, ἆρά γε, ὁ Δαρβῖνος, ἄν ἐζοῦσε, καλλιτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀξίας τῆς θεωρίας του;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκεῖ ἐπέπρωτο νά καταλήξῃ ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότης τοῦ 20οῦ αἰῶνος: Νά ἐρωτᾷ τόν χιμπαντζῆν διά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ.– Ἡ τελωνειακή ἀστυνομία, κατόπιν παρακολουθήσεως μεταξύ Ἀθηνῶν καί Κωνσταντινουπόλεως ἀνεκάλυψε τριμελῆ σπεῖρα λαθρεμπόρων, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσάγει εἰς τήν Τουρκίαν ἐξ Ἑλλάδος δεκάδας χιλιάδας ἀνδρικῶν καί γυναικείων ὡρολογίων, κοσμήματα καί εἴδη γυναικείας ἀμφιέσεως ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου καί πλέον τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ συμμορία τῶν λαθρεμπόρων ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Τούρκους καί ἕνα Ἕλληνα ὑπήκοον σωφέρ, Μ.Α., οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ