ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΔΕΣ

Τηλεγραφοῦν ἀπό τήν πόλιν Χάντον τῆς Βιργινίας: «Ὁ χιμπαντζῆς Ἔνος, ὁ ὁποῖος τόν παρελθόντα μῆνα ἐπραγματοποίησε πτῆσιν εἰς τό διάστημα πέριξ τῆς Γῆς, λαμβάνει πληθώραν ἐπιστολῶν καί ἑορταστικῶν δελταρίων.

Ἕνας ἐκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ χιμπαντζῆ ζητεῖ τήν γνώμην τοῦ Ἔνος διά τό ἀνθρώπινον γένος». Νά ἤθελεν, ἆρά γε, ὁ Δαρβῖνος, ἄν ἐζοῦσε, καλλιτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀξίας τῆς θεωρίας του;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκεῖ ἐπέπρωτο νά καταλήξῃ ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότης τοῦ 20οῦ αἰῶνος: Νά ἐρωτᾷ τόν χιμπαντζῆν διά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ.– Ἡ τελωνειακή ἀστυνομία, κατόπιν παρακολουθήσεως μεταξύ Ἀθηνῶν καί Κωνσταντινουπόλεως ἀνεκάλυψε τριμελῆ σπεῖρα λαθρεμπόρων, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσάγει εἰς τήν Τουρκίαν ἐξ Ἑλλάδος δεκάδας χιλιάδας ἀνδρικῶν καί γυναικείων ὡρολογίων, κοσμήματα καί εἴδη γυναικείας ἀμφιέσεως ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου καί πλέον τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ συμμορία τῶν λαθρεμπόρων ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Τούρκους καί ἕνα Ἕλληνα ὑπήκοον σωφέρ, Μ.Α., οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ