ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΔΕΣ

Τηλεγραφοῦν ἀπό τήν πόλιν Χάντον τῆς Βιργινίας: «Ὁ χιμπαντζῆς Ἔνος, ὁ ὁποῖος τόν παρελθόντα μῆνα ἐπραγματοποίησε πτῆσιν εἰς τό διάστημα πέριξ τῆς Γῆς, λαμβάνει πληθώραν ἐπιστολῶν καί ἑορταστικῶν δελταρίων.

Ἕνας ἐκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ χιμπαντζῆ ζητεῖ τήν γνώμην τοῦ Ἔνος διά τό ἀνθρώπινον γένος». Νά ἤθελεν, ἆρά γε, ὁ Δαρβῖνος, ἄν ἐζοῦσε, καλλιτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀξίας τῆς θεωρίας του;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκεῖ ἐπέπρωτο νά καταλήξῃ ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότης τοῦ 20οῦ αἰῶνος: Νά ἐρωτᾷ τόν χιμπαντζῆν διά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ.– Ἡ τελωνειακή ἀστυνομία, κατόπιν παρακολουθήσεως μεταξύ Ἀθηνῶν καί Κωνσταντινουπόλεως ἀνεκάλυψε τριμελῆ σπεῖρα λαθρεμπόρων, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσάγει εἰς τήν Τουρκίαν ἐξ Ἑλλάδος δεκάδας χιλιάδας ἀνδρικῶν καί γυναικείων ὡρολογίων, κοσμήματα καί εἴδη γυναικείας ἀμφιέσεως ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου καί πλέον τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ συμμορία τῶν λαθρεμπόρων ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Τούρκους καί ἕνα Ἕλληνα ὑπήκοον σωφέρ, Μ.Α., οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923