Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΙΜΠΑΝΤΖΗΔΕΣ

Τηλεγραφοῦν ἀπό τήν πόλιν Χάντον τῆς Βιργινίας: «Ὁ χιμπαντζῆς Ἔνος, ὁ ὁποῖος τόν παρελθόντα μῆνα ἐπραγματοποίησε πτῆσιν εἰς τό διάστημα πέριξ τῆς Γῆς, λαμβάνει πληθώραν ἐπιστολῶν καί ἑορταστικῶν δελταρίων.

Ἕνας ἐκ τῶν θαυμαστῶν τοῦ χιμπαντζῆ ζητεῖ τήν γνώμην τοῦ Ἔνος διά τό ἀνθρώπινον γένος». Νά ἤθελεν, ἆρά γε, ὁ Δαρβῖνος, ἄν ἐζοῦσε, καλλιτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀξίας τῆς θεωρίας του;… Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐκεῖ ἐπέπρωτο νά καταλήξῃ ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότης τοῦ 20οῦ αἰῶνος: Νά ἐρωτᾷ τόν χιμπαντζῆν διά τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΠΕΙΡΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ.– Ἡ τελωνειακή ἀστυνομία, κατόπιν παρακολουθήσεως μεταξύ Ἀθηνῶν καί Κωνσταντινουπόλεως ἀνεκάλυψε τριμελῆ σπεῖρα λαθρεμπόρων, ἡ ὁποία εἶχεν εἰσάγει εἰς τήν Τουρκίαν ἐξ Ἑλλάδος δεκάδας χιλιάδας ἀνδρικῶν καί γυναικείων ὡρολογίων, κοσμήματα καί εἴδη γυναικείας ἀμφιέσεως ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου καί πλέον τουρκικῶν λιρῶν. Ἡ συμμορία τῶν λαθρεμπόρων ἀπετελεῖτο ἀπό δύο Τούρκους καί ἕνα Ἕλληνα ὑπήκοον σωφέρ, Μ.Α., οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ