ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΠΛΗΜΜΥΡΑ

«Κατά τό πεντάμηνον τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τοῦ Ἀφοπλισμοῦ εἰς τήν Γενεύην, ὑπό τῶν κρατῶν μελῶν ἐξεφωνήθησαν 700 λόγοι μέ 1.500.000 περίπου λέξεις, χωρίς νά ἐπιτευχθῇ ἀποτέλεσμα».
Μέσα εἰς τό ἑνάμιση ἑκατομμύριον τῶν λέξεων, ἐχάθησαν τά θέματα· ἐφ’ ᾧ καί τό κύριον ζήτημα ἐπνίγη εἰς τόν σίελον τῶν ρητόρων.

Ὁ Θωμᾶς Καρλάϋλ ὥρισε τόν ρήτορα, ὡς «δύο σαγόνια πού ἀνοιγοκλείνουν ἐπί ματαίῳ»· ἐφ’ ᾧ καί οἱ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι, ὁσάκις εὑρεθοῦν εἰς ἄλλας διασκέψεις, φροντίζουν τοὐλάχιστον νά τά ἀνοιγοκλείνουν κατά τά… γεύματα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΠΟΡΗ

Ἀνεχώρησαν διά Λονδῖνον ὁ γεν. ἔφορος τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, ὁ ἀναπληρωτής γεν. ἔφορος καί ὁ ἔφορος ὀργανώσεως τοῦ 11ου παγκοσμίου προσκοπικοῦ «τζάμπορη». Οἱ ὡς ἄνω θά λάβουν μέρος εἰς εἰδικήν διεθνῆ σύσκεψιν, διά τό ἐν Ἑλλάδι ὀργανούμενον παγκόσμιον προσκοπικόν «τζάμπορη», ὅπου καί θά ἐκθέσουν τά τῆς ἐν γένει προετοιμασίας διά τήν ἐκδήλωσιν. Ἐπίσης θά μετάσχουν ἀπό 20-24 Σεπτεμβρίου εἰς τήν ἐν Μπράϊτον συνερχομένην σύσκεψιν ἐφόρων διεθνῶν σχέσεων ὡς καί εἰς τό προσκοπικόν συνέδριον Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923