Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΠΛΗΜΜΥΡΑ

«Κατά τό πεντάμηνον τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τοῦ Ἀφοπλισμοῦ εἰς τήν Γενεύην, ὑπό τῶν κρατῶν μελῶν ἐξεφωνήθησαν 700 λόγοι μέ 1.500.000 περίπου λέξεις, χωρίς νά ἐπιτευχθῇ ἀποτέλεσμα».
Μέσα εἰς τό ἑνάμιση ἑκατομμύριον τῶν λέξεων, ἐχάθησαν τά θέματα· ἐφ’ ᾧ καί τό κύριον ζήτημα ἐπνίγη εἰς τόν σίελον τῶν ρητόρων.

Ὁ Θωμᾶς Καρλάϋλ ὥρισε τόν ρήτορα, ὡς «δύο σαγόνια πού ἀνοιγοκλείνουν ἐπί ματαίῳ»· ἐφ’ ᾧ καί οἱ Ἕλληνες ἀντιπρόσωποι, ὁσάκις εὑρεθοῦν εἰς ἄλλας διασκέψεις, φροντίζουν τοὐλάχιστον νά τά ἀνοιγοκλείνουν κατά τά… γεύματα!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΠΟΡΗ

Ἀνεχώρησαν διά Λονδῖνον ὁ γεν. ἔφορος τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, ὁ ἀναπληρωτής γεν. ἔφορος καί ὁ ἔφορος ὀργανώσεως τοῦ 11ου παγκοσμίου προσκοπικοῦ «τζάμπορη». Οἱ ὡς ἄνω θά λάβουν μέρος εἰς εἰδικήν διεθνῆ σύσκεψιν, διά τό ἐν Ἑλλάδι ὀργανούμενον παγκόσμιον προσκοπικόν «τζάμπορη», ὅπου καί θά ἐκθέσουν τά τῆς ἐν γένει προετοιμασίας διά τήν ἐκδήλωσιν. Ἐπίσης θά μετάσχουν ἀπό 20-24 Σεπτεμβρίου εἰς τήν ἐν Μπράϊτον συνερχομένην σύσκεψιν ἐφόρων διεθνῶν σχέσεων ὡς καί εἰς τό προσκοπικόν συνέδριον Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.