ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

«ΚΑΤΑ ΜΑΝΝΑ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΗ…»

Εἰς τόν λόγον του πρός τό Ἀνώτατον Σοβιέτ, ὁ Ρῶσσος Πρωθυπουργός κ. Κροῦστσεφ ἐδήλωσε τά ἑξῆς περί τῶν Ἀλβανῶν ἡγετῶν: «… Ὁμοιάζουν σάν ἕνα παλῃόπαιδο τό ὁποῖον, ἐνῷ δέν γνωρίζει ἀκόμη νά ὁμιλῇ καλῶς, ἐν τούτοις, ἔχει μάθει ἀπό μερικούς τίς πιό ἄσχημες βρισιές, καί πάει νά τίς φωνάξῃ εἰς τήν μητέρα του, παίρνοντας γι’ αὐτό μερικές δεκάρες». Καλή ἡ παρομοίωσις, ἀλλά πταίει καί ἡ… μητέρα τοῦ παλῃόπαιδου, μέ τήν ἀνατροφήν πού τοῦ ἔχει δώσει! Ἐάν τοῦ ἐτραβοῦσε συχνότερα τό αὐτί, ἐν ὅσῳ ἦτο καιρός, δέν θά εἶχεν ἴσως ἀλητεύσει…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐκαλλιεργήθησαν ἐφέτος διά ζαχαρότευτλων 53.000 στρέμματα καί παρήχθησαν 220.000 τόννοι τεύτλων. Ἐξ αὐτῶν 38.000 στρέμματα ἐκαλλιεργήθησαν εἰς Θεσσαλίαν διά τό ἐργοστάσιον Λαρίσης καί 25.000 εἰς Μακεδονίαν διά τό ἐργοστάσιον Πλατέος. Τό ἐργοστάσιον Λαρίσης, ἐργασθέν ἐπί τρίμηνον, ἐπεξειργάσθη 177.000 τόννους τεύτλων καί παρήγαγε 19.700 τόννους ζακχάρεως, τό ἐργοστάσιον Πλατέος 43.000, παρήγαγε δηλαδή δέ 4.300 τόννους ζακχάρεως. Ἡ πτῶσις τῆς ἀποδόσεως τοῦ ἐργοστασίου ὀφείλεται, κατά σχετική ἀνακοίνωσιν, εἰς τήν μή ἔγκαιρον συγκομιδήν τῶν τεύτλων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ