Πέμπτη, 13 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΘΩΑ ΓΥΜΝΟΤΗΣ

«Εἰς τό ἐπικείμενον συνέδριον τῶν Καλλιτεχνῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, αἱ χορεύτριαι τοῦ χοροῦ τῆς κοιλίας ἑτοιμάζονται νά θέσουν τό ἑξῆς ἐρώτημα: Εἶναι ἀνήθικον νά προβάλλεται δημοσίως ὁ ὀμφαλός μιᾶς χορεύτριας κατά τήν χορευτικήν ἐπίδειξιν; Κατόπιν αὐτοῦ γενική κινητοποίησις τῶν καλλιτεχνῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν παρατηρεῖται διά νά ὑποστηρίξουν ὅτι πρέπει νά παραμένῃ ἀκάλυπτος ὁ ὀμφαλός τῆς χορεύτριας κατά τόν χορόν τῆς κοιλίας». Τό θέμα, ὅμως, τοῦ συνεδρίου ἔχει λυθῇ εἰς τάς πλάζ: Ἐκεῖ, αἱ περισσότεραι γυναῖκες ἐπιδεικνύουν ὄχι μόνον τόν ὀμφαλόν, ἀλλά καί ἄλλα, πολύ χειρότερα πράγματα –χωρίς μάλιστα νά τό δικαιολογῇ κανενός εἴδους «καλλιτεχνία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΡΙΣΙΝ

Τό ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἐξεύρῃ λύσιν τῶν σημερινῶν πολιτικῶν δυσχερειῶν της. Ὁ κ. Ρίτσαρδ Φίλιπς, ἐκπρόσωπος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ἠρνήθη νά προβῇ εἰς σχόλια ἐπί τῆς παραιτήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. «Ἐφ’ ὅσον τοῦτο –εἶπεν ὁ κ. Φίλιπς– εἶναι ἐσωτερική ὑπόθεσις δέν διατυπώνομεν σχόλια. Ἔχομεν κάθε λόγον νά πιστεύωμεν ὅτι οἱ Ἕλληνες θά ἐξεύρουν λύσιν τῆς παρούσης κρίσεως».

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.