Πέμπτη, 13 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΘΩΑ ΓΥΜΝΟΤΗΣ

«Εἰς τό ἐπικείμενον συνέδριον τῶν Καλλιτεχνῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, αἱ χορεύτριαι τοῦ χοροῦ τῆς κοιλίας ἑτοιμάζονται νά θέσουν τό ἑξῆς ἐρώτημα: Εἶναι ἀνήθικον νά προβάλλεται δημοσίως ὁ ὀμφαλός μιᾶς χορεύτριας κατά τήν χορευτικήν ἐπίδειξιν; Κατόπιν αὐτοῦ γενική κινητοποίησις τῶν καλλιτεχνῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν παρατηρεῖται διά νά ὑποστηρίξουν ὅτι πρέπει νά παραμένῃ ἀκάλυπτος ὁ ὀμφαλός τῆς χορεύτριας κατά τόν χορόν τῆς κοιλίας». Τό θέμα, ὅμως, τοῦ συνεδρίου ἔχει λυθῇ εἰς τάς πλάζ: Ἐκεῖ, αἱ περισσότεραι γυναῖκες ἐπιδεικνύουν ὄχι μόνον τόν ὀμφαλόν, ἀλλά καί ἄλλα, πολύ χειρότερα πράγματα –χωρίς μάλιστα νά τό δικαιολογῇ κανενός εἴδους «καλλιτεχνία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΡΙΣΙΝ

Τό ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐξέφρασε τήν πεποίθησιν ὅτι ἡ Ἑλλάς θά ἐξεύρῃ λύσιν τῶν σημερινῶν πολιτικῶν δυσχερειῶν της. Ὁ κ. Ρίτσαρδ Φίλιπς, ἐκπρόσωπος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ἠρνήθη νά προβῇ εἰς σχόλια ἐπί τῆς παραιτήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. «Ἐφ’ ὅσον τοῦτο –εἶπεν ὁ κ. Φίλιπς– εἶναι ἐσωτερική ὑπόθεσις δέν διατυπώνομεν σχόλια. Ἔχομεν κάθε λόγον νά πιστεύωμεν ὅτι οἱ Ἕλληνες θά ἐξεύρουν λύσιν τῆς παρούσης κρίσεως».

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.