ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 1963

ΚΟΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

«Εἰς λαϊκήν πανήγυριν χωρίου τῆς Ἀργολίδος, οἱ κάτοικοι τοῦ ὁποίου εἶναι καταχρεωμένοι εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ἐξόδευσαν 100 χιλιάδας δραχμάς μόνον διά τά μπουζούκια καί διά κατανάλωσιν μπύρας. Τήν ἑπομένην τῆς πανηγύρεως, οἱ κάτοικοι εὑρέθησαν ἀπένταροι. Τά δέ σπαταληθέντα χρήματα προήρχοντο ἀπό καλλιεργητικά δάνεια, μόλις ληφθέντα ἀπό τήν Α.Τ.Ε.». Καλλιεργητικά δάνεια δέν ἐπῆραν οἱ ἄνθρωποι; Ἐφύτευσαν, λοιπόν… μπουζουκιές –εἶδος τῆς ἀρεσκείας των– καί ἡ προσεχής συγκομιδή θά εἶναι τοιαύτη, ὥστε ἡ Ἑλλάς νά πλημμυρίσῃ ἀπό μπουζούκια. Μόνον ὅτι πολλά ἐξ αὐτῶν θά θέλουν, πάλιν, νά γίνουν ὑπουργοί!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ ταχυδρομική ὑπηρεσία προσανατολίζεται πρός τήν ἄποψιν τῆς ἐξευρέσεως χώρου 700 τ.μ. εἰς κτίριον πέριξ τῆς πλατείας Συντάγματος διά τήν μεταστέγασιν τοῦ ταχυδρομικοῦ παραρτήματος τῆς ὁδοῦ Νίκης. Τό παράρτημα τοῦ ταχυδρομικοῦ Γραφείου τῆς πλατείας Συντάγματος, θά εἶναι ἰσόγειον εἰς νεόδμητον οἰκοδόμημα, εὐρύχωρον καί καλαίσθητον, ὥστε νά ἐξυπηρετῇ πλήρως τούς συναλλασσομένους μετά τῆς ὑπηρεσίας καί ἰδίως τούς ξένους ἐπισκέπτας. Ὁ ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν θά προβῇ εἰς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ παραρτήματος, ὥστε νά γίνεται πλήρης ἡ ἐξυπηρέτησις τοῦ κοινοῦ.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ