Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 1963

ΚΟΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

«Εἰς λαϊκήν πανήγυριν χωρίου τῆς Ἀργολίδος, οἱ κάτοικοι τοῦ ὁποίου εἶναι καταχρεωμένοι εἰς τήν Ἀγροτικήν Τράπεζαν, ἐξόδευσαν 100 χιλιάδας δραχμάς μόνον διά τά μπουζούκια καί διά κατανάλωσιν μπύρας. Τήν ἑπομένην τῆς πανηγύρεως, οἱ κάτοικοι εὑρέθησαν ἀπένταροι. Τά δέ σπαταληθέντα χρήματα προήρχοντο ἀπό καλλιεργητικά δάνεια, μόλις ληφθέντα ἀπό τήν Α.Τ.Ε.». Καλλιεργητικά δάνεια δέν ἐπῆραν οἱ ἄνθρωποι; Ἐφύτευσαν, λοιπόν… μπουζουκιές –εἶδος τῆς ἀρεσκείας των– καί ἡ προσεχής συγκομιδή θά εἶναι τοιαύτη, ὥστε ἡ Ἑλλάς νά πλημμυρίσῃ ἀπό μπουζούκια. Μόνον ὅτι πολλά ἐξ αὐτῶν θά θέλουν, πάλιν, νά γίνουν ὑπουργοί!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Κατά πληροφορίας ἐκ τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἡ ταχυδρομική ὑπηρεσία προσανατολίζεται πρός τήν ἄποψιν τῆς ἐξευρέσεως χώρου 700 τ.μ. εἰς κτίριον πέριξ τῆς πλατείας Συντάγματος διά τήν μεταστέγασιν τοῦ ταχυδρομικοῦ παραρτήματος τῆς ὁδοῦ Νίκης. Τό παράρτημα τοῦ ταχυδρομικοῦ Γραφείου τῆς πλατείας Συντάγματος, θά εἶναι ἰσόγειον εἰς νεόδμητον οἰκοδόμημα, εὐρύχωρον καί καλαίσθητον, ὥστε νά ἐξυπηρετῇ πλήρως τούς συναλλασσομένους μετά τῆς ὑπηρεσίας καί ἰδίως τούς ξένους ἐπισκέπτας. Ὁ ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν θά προβῇ εἰς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ παραρτήματος, ὥστε νά γίνεται πλήρης ἡ ἐξυπηρέτησις τοῦ κοινοῦ.

Απόψεις

Τό Μαντεῖο δέν βγάζει πιά χρησμούς

Μανώλης Κοττάκης
ΕΔΩ καί ἐννέα χρόνια ὁ ἐπιχειρηματίας καί τέως ἐμπορικός ἀκόλουθος τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα Συμεών Τσομῶκος συνέλαβε καί ἄρχισε νά ὑλοποιεῖ μιά ἐξαιρετική ἰδέα: νά διοργανώσει μιά ἀνάσα ἀπό τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος, τό «Ἑλληνικό Νταβός».

Ἀπών ὁ Μεϊμαράκης ἀπό τήν ἀνακοίνωση τοῦ ψηφοδελτίου

Εφημερίς Εστία
Δυσφορία γιά τήν σύνθεσή του

Εὐχαριστοῦμε, κύριε Νῖκο Πορτοκάλογλου

Δημήτρης Καπράνος
Τόν Νῖκο Πορτοκάλογλου τόν ξεχώρισα ἀπό τότε πού ἄκουσα τούς «Φατμέ».

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.