Πέμπτη, 12 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΕΡΟΝΗΣΟΣ

«Ἐγνώσθη ὅτι ὁ Ἄντονυ Κουήν, ὁ γνωστός ἠθοποιός τοῦ κινηματογράφου, ἠγόρασε μίαν νῆσον, πλησίον τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν, ὅπου μαζῆ μέ ἄλλους συναδέλφους τοῦ Χόλλυγουδ, σκοπεύει νά κτίσῃ μερικά “μπάγκαλος” διά νά σχηματίσουν ἐκεῖ μίαν μικράν “παροικίαν ἀστέρων”». Καλῶς νά ὁρίσῃ ὁ κ. Κουήν μέ τούς φίλους καί τάς φίλας του εἰς τά ἑλληνικά παράλια… Ὁ ἥλιος μας καί ἡ θάλασσά μας εἶναι ὅ,τι χρειάζεται διά τήν ἀναψυχήν καί διά τό ψάρεμα μεταξύ… ἑαυτῶν καί ἀλλήλων. Διότι, ἐλπίζομεν, κατά τά ἄλλα –ἤ, μᾶλλον τάς ἄλλας– ἡ ἠγορασθεῖσα νῆσος νά εἶναι ἀκατοίκητος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΑΣΚΗΣΙΝ

Ἀναχωροῦν αὔριον εἰς Κρήτην, ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος καί οἱ ἀρχηγοί Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καί Γ.Ε.Σ., διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν φάσιν τῆς διεξαγομένης ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, εἰς τό Αἰγαῖον, ἀμφιβίου ἀσκήσεως.

Ἡ ἄσκησις, εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν πλοῖα ἐπιφανείας καί ἀεροσκάφη Ἑλληνικά, Ἀμερικανικά, Ἀγγλικά καί Τουρκικά, προβλέπει ἀπόβασιν ἀγημάτων εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κρήτης. Ἐξ ἄλλου, θά ριφθοῦν Ἀμερικανοί καί Ἕλληνες ἀλεξιπτωτισταί.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ