Πέμπτη, 12 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΕΡΟΝΗΣΟΣ

«Ἐγνώσθη ὅτι ὁ Ἄντονυ Κουήν, ὁ γνωστός ἠθοποιός τοῦ κινηματογράφου, ἠγόρασε μίαν νῆσον, πλησίον τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν, ὅπου μαζῆ μέ ἄλλους συναδέλφους τοῦ Χόλλυγουδ, σκοπεύει νά κτίσῃ μερικά “μπάγκαλος” διά νά σχηματίσουν ἐκεῖ μίαν μικράν “παροικίαν ἀστέρων”». Καλῶς νά ὁρίσῃ ὁ κ. Κουήν μέ τούς φίλους καί τάς φίλας του εἰς τά ἑλληνικά παράλια… Ὁ ἥλιος μας καί ἡ θάλασσά μας εἶναι ὅ,τι χρειάζεται διά τήν ἀναψυχήν καί διά τό ψάρεμα μεταξύ… ἑαυτῶν καί ἀλλήλων. Διότι, ἐλπίζομεν, κατά τά ἄλλα –ἤ, μᾶλλον τάς ἄλλας– ἡ ἠγορασθεῖσα νῆσος νά εἶναι ἀκατοίκητος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΑΣΚΗΣΙΝ

Ἀναχωροῦν αὔριον εἰς Κρήτην, ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος καί οἱ ἀρχηγοί Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καί Γ.Ε.Σ., διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν φάσιν τῆς διεξαγομένης ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, εἰς τό Αἰγαῖον, ἀμφιβίου ἀσκήσεως.

Ἡ ἄσκησις, εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν πλοῖα ἐπιφανείας καί ἀεροσκάφη Ἑλληνικά, Ἀμερικανικά, Ἀγγλικά καί Τουρκικά, προβλέπει ἀπόβασιν ἀγημάτων εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κρήτης. Ἐξ ἄλλου, θά ριφθοῦν Ἀμερικανοί καί Ἕλληνες ἀλεξιπτωτισταί.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!