Πέμπτη, 12 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΕΡΟΝΗΣΟΣ

«Ἐγνώσθη ὅτι ὁ Ἄντονυ Κουήν, ὁ γνωστός ἠθοποιός τοῦ κινηματογράφου, ἠγόρασε μίαν νῆσον, πλησίον τῶν ἑλληνικῶν ἀκτῶν, ὅπου μαζῆ μέ ἄλλους συναδέλφους τοῦ Χόλλυγουδ, σκοπεύει νά κτίσῃ μερικά “μπάγκαλος” διά νά σχηματίσουν ἐκεῖ μίαν μικράν “παροικίαν ἀστέρων”». Καλῶς νά ὁρίσῃ ὁ κ. Κουήν μέ τούς φίλους καί τάς φίλας του εἰς τά ἑλληνικά παράλια… Ὁ ἥλιος μας καί ἡ θάλασσά μας εἶναι ὅ,τι χρειάζεται διά τήν ἀναψυχήν καί διά τό ψάρεμα μεταξύ… ἑαυτῶν καί ἀλλήλων. Διότι, ἐλπίζομεν, κατά τά ἄλλα –ἤ, μᾶλλον τάς ἄλλας– ἡ ἠγορασθεῖσα νῆσος νά εἶναι ἀκατοίκητος.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ ΑΣΚΗΣΙΝ

Ἀναχωροῦν αὔριον εἰς Κρήτην, ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος καί οἱ ἀρχηγοί Γ.Ε.Ε.Θ.Α. καί Γ.Ε.Σ., διά νά παρακολουθήσουν τήν τελευταίαν φάσιν τῆς διεξαγομένης ἀπό τῆς παρελθούσης Δευτέρας, εἰς τό Αἰγαῖον, ἀμφιβίου ἀσκήσεως.

Ἡ ἄσκησις, εἰς τήν ὁποίαν μετέχουν πλοῖα ἐπιφανείας καί ἀεροσκάφη Ἑλληνικά, Ἀμερικανικά, Ἀγγλικά καί Τουρκικά, προβλέπει ἀπόβασιν ἀγημάτων εἰς τάς ἀκτάς τῆς Κρήτης. Ἐξ ἄλλου, θά ριφθοῦν Ἀμερικανοί καί Ἕλληνες ἀλεξιπτωτισταί.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ