ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Πέμπτη, 12 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Ὁ ἐν Ἀθήναις ἀνταποκριτής Ἀμερικανικοῦ πρακτορείου, μεταδίδων τά τοῦ «γυρίσματος» μιᾶς Ἀγγλικῆς ταινίας εἰς τήν Ἀκρόπολιν, λέγει: «Ὁ φύλαξ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου δέν ἐπέτρεψεν εἰς τήν νεαράν ἠθοποιόν Τζαίην Φόντα νά εἰσέλθῃ ἀνυπόδητος εἰς τήν Ἀκρόπολιν. «Ἐδῶ ὁ χῶρος εἶναι ἱερός. Δέν ἐπιτρέπεται νά περπατάῃ κανείς ξυπόλητος». Ὁ σκηνοθέτης διέταξεν ἐπανάληψιν τῆς σκηνῆς, καί αὐτήν τήν φοράν ἡ μίςς Φόντα ἀνῆλθε φέρουσα τά παπούτσια της». Πῶς τοῦ ἦλθεν, τοῦ φύλακος νά θεωρήσῃ ἀπαραίτητα τά παπούτσια, δι’ ὅσους εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀκρόπολιν;… Αἱ θρησκεῖαι πολλῶν χωρῶν ἀπαιτοῦν τό ἀντίθετον: ἀφαίρεσιν τῶν ὑποδημάτων εἰς τούς ἱερούς χώρους, οἱ δέ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν καί αὐτοί ἀνυπόδητοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀποσταλείσης πρός δημοσίευσιν εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίζονται τάς τῆς κυκλοφορίας τῶν τουριστικῶν λεωφορείων (πούλμαν) πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν. Διά τῆς ἀποφάσεως, ὁρίζεται εἰδικώτερον, ὅτι τά τουριστικά λεωφορεῖα δύνανται νά ἐκτελοῦν δρομολόγια μεταξύ πόλεως καί ἀερολιμένος, διά τήν μεταφοράν ταξιδιωτῶν.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ