Πέμπτη, 12 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Ὁ ἐν Ἀθήναις ἀνταποκριτής Ἀμερικανικοῦ πρακτορείου, μεταδίδων τά τοῦ «γυρίσματος» μιᾶς Ἀγγλικῆς ταινίας εἰς τήν Ἀκρόπολιν, λέγει: «Ὁ φύλαξ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου δέν ἐπέτρεψεν εἰς τήν νεαράν ἠθοποιόν Τζαίην Φόντα νά εἰσέλθῃ ἀνυπόδητος εἰς τήν Ἀκρόπολιν. «Ἐδῶ ὁ χῶρος εἶναι ἱερός. Δέν ἐπιτρέπεται νά περπατάῃ κανείς ξυπόλητος». Ὁ σκηνοθέτης διέταξεν ἐπανάληψιν τῆς σκηνῆς, καί αὐτήν τήν φοράν ἡ μίςς Φόντα ἀνῆλθε φέρουσα τά παπούτσια της». Πῶς τοῦ ἦλθεν, τοῦ φύλακος νά θεωρήσῃ ἀπαραίτητα τά παπούτσια, δι’ ὅσους εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀκρόπολιν;… Αἱ θρησκεῖαι πολλῶν χωρῶν ἀπαιτοῦν τό ἀντίθετον: ἀφαίρεσιν τῶν ὑποδημάτων εἰς τούς ἱερούς χώρους, οἱ δέ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν καί αὐτοί ἀνυπόδητοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀποσταλείσης πρός δημοσίευσιν εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίζονται τάς τῆς κυκλοφορίας τῶν τουριστικῶν λεωφορείων (πούλμαν) πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν. Διά τῆς ἀποφάσεως, ὁρίζεται εἰδικώτερον, ὅτι τά τουριστικά λεωφορεῖα δύνανται νά ἐκτελοῦν δρομολόγια μεταξύ πόλεως καί ἀερολιμένος, διά τήν μεταφοράν ταξιδιωτῶν.

Απόψεις

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».

Παρασκευή, 31 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ευαγγελία Κ. Λάππα – Η ζωή ενός πρίγκιπα: Ένα ξεχωριστό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός

Εφημερίς Εστία
Η ζωή ενός πρίγκιπα: Αφιερωμένο στον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Στρατηλάτη

Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Εφημερίς Εστία
Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

Ἄθεος, βουδιστής ἤ μουσουλμᾶνος ἄν ζεῖς στήν Εὐρώπη δικές σου οἱ χριστιανικές ἀξίες

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτές τίς ἡμέρες τήν συζήτηση γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές καί τά χριστιανικά κόμματα, ἡ ὁποία ἔχει προσλάβει ἕναν χαρακτῆρα συνωμοτικό, λές καί πρόκειται περί παρθενογενέσεως, καί διερωτῶμαι: