Πέμπτη, 12 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Ὁ ἐν Ἀθήναις ἀνταποκριτής Ἀμερικανικοῦ πρακτορείου, μεταδίδων τά τοῦ «γυρίσματος» μιᾶς Ἀγγλικῆς ταινίας εἰς τήν Ἀκρόπολιν, λέγει: «Ὁ φύλαξ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου δέν ἐπέτρεψεν εἰς τήν νεαράν ἠθοποιόν Τζαίην Φόντα νά εἰσέλθῃ ἀνυπόδητος εἰς τήν Ἀκρόπολιν. «Ἐδῶ ὁ χῶρος εἶναι ἱερός. Δέν ἐπιτρέπεται νά περπατάῃ κανείς ξυπόλητος». Ὁ σκηνοθέτης διέταξεν ἐπανάληψιν τῆς σκηνῆς, καί αὐτήν τήν φοράν ἡ μίςς Φόντα ἀνῆλθε φέρουσα τά παπούτσια της». Πῶς τοῦ ἦλθεν, τοῦ φύλακος νά θεωρήσῃ ἀπαραίτητα τά παπούτσια, δι’ ὅσους εἰσέρχονται εἰς τήν Ἀκρόπολιν;… Αἱ θρησκεῖαι πολλῶν χωρῶν ἀπαιτοῦν τό ἀντίθετον: ἀφαίρεσιν τῶν ὑποδημάτων εἰς τούς ἱερούς χώρους, οἱ δέ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἦσαν καί αὐτοί ἀνυπόδητοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, ἀποσταλείσης πρός δημοσίευσιν εἰς τήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίζονται τάς τῆς κυκλοφορίας τῶν τουριστικῶν λεωφορείων (πούλμαν) πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀεροπορικῶν ἑταιρειῶν. Διά τῆς ἀποφάσεως, ὁρίζεται εἰδικώτερον, ὅτι τά τουριστικά λεωφορεῖα δύνανται νά ἐκτελοῦν δρομολόγια μεταξύ πόλεως καί ἀερολιμένος, διά τήν μεταφοράν ταξιδιωτῶν.

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…