Πέμπτη, 11 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΙΚΡΟΣ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ

Ὁλόκληρος ἡ διεθνής ἐπιστημονική φάλαγξ ἐπεστρατεύθη διά νά σωθῇ ὁ διάσημος Ρῶσσος ἀτομικός ἐπιστήμων, Λέβ Λαντάου. Ἐκινητοποιήθησαν τό Βερολῖνον, ἡ Πράγα, τό Λονδῖνον, ἀπό τό ὁποῖον ἐστάλη εἰδικόν φάρμακον ἐντός ὀλίγων λεπτῶν τῆς ὥρας. Καί νά σκέπτεται κανείς, ὅτι ἡ διεθνής αὐτή προσωπικότης, κινδυνεύει ἀπό ἕνα τραῦμα ἐκ συνηθεστάτου αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήματος. Ἔτσι ἀποδεικνύεται, πόσον μικρός εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μέσα εἰς τό σύμπαν. Φαντάζεται ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα νά κατακτήσῃ τήν Σελήνην ἤ τόν Ἄρη· καί δέν κατώρθωσε νά κατακτήσῃ τό κοινότερον τῶν πραγμάτων, τήν ἀσφάλειάν του καθ’ ὁδόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.– Κατά τήν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ Λαγκαδᾶ ἀπεκαλύφθη ὁ μεγάλος ἀριθμός ἀνθρωπίνων σκελετῶν. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν ἐκδοχήν, εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν κατέληγε τό δυτικόν τμῆμα τοῦ τείχους τῆς πόλεως, ἔξωθι τοῦ ὁποίου ἦτο, ἐπί Τουρκοκρατίας, τό νεκροταφεῖον τῆς πόλεως.

ΕΠΕΞΕΤΑΘΗ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπ. Γεωργίας, ἡ ἐφετεινή καλλιέργεια βάμβακος ἐπεξετάθη εἰς 2.300.000 στρεμμάτων ἔναντι 1.800.000 τῆς περυσινῆς περιόδου, μέ προοπτικήν αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς.

Απόψεις

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922